Bizi takip edin
Bizi takip edin
Emek Dünyası

DİSK, KESK, TMMOB, ve TTB acil önlemler için imza kampanyası başlattı2.4.2020 09:59:25
DİSK, KESK, TMMOB, ve TTB koronavirüse karşı alınacak acil önlemlerle ilgili ortak imza metni hazırladı.

 Kişi ve kurumların imzasına açık olan metninde “Covid-19 salgını ile etkin mücadele için, halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için aşağıdaki 7 önlemin aciliyetini bir kez daha hatırlatıyor iş işten geçmeden gereğinin yapılması için Hükümet’i uyarmayı tarihsel bir sorumluluk olarak görüyoruz” ifadeleri kullanıldı. İmza metninde yer alan 7 acil önlem şu şekilde:

► Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulmalıdır.

► Salgın süresince işten çıkarmalar yasaklanmalı, küçük esnaf desteklenmeli, çalışanlara ücretli izin verilmeli ve işsizler için ise koşulsuz işsizlik maaşı ödenmelidir.

► Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borçları ve elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları salgın riski boyunca faiz işletilmeden ertelenmelidir.

► Bu süreçte özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçirilmeli, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimi istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız olmalıdır.

 

► Salgınla mücadelede koordinasyonda katı bir disiplin uygulanmalı, bilimsel yaklaşım ve bilgi paylaşımında açık ve şeffaf olunmalıdır. Güven kriteri haline gelen Covid-19 testleri konusunda bilimsel-yaygın-hakkaniyetli ve sonuçların hızla açıklandığı bir işleyiş hakim kılınmalıdır.

► Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere, tüm zorunlu işlerde koruyucu ekipman başta olmak üzere bütün eksiklikler giderilmeli, herhangi bir aksama yaşanmayacağına dair güven verilmeli ve bu işlerde çalışan herkes düzenli olarak testten geçirilmelidir.

► Salgın dönemlerinde dezavantajlı kesimler olarak kabul edilen; hiçbir geliri ve birikimi olmayan yoksullar, göçmenler ve tutuklu/hükümlüler için yaşamlarını ve sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

DEVLET YURTTAŞIN İHTİYACINI KARŞILAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR

KHK’lı Platformları Birliği de koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili benzer talepler sıralayarak bildiri yayımladı. Bildiride hükümetin aldığı önlemler eleştirilirken, evde kal çağrısının gerekli koşullar sağlanmadığı için yetersiz olduğuna değinildi. Koronavirüs salgınının ve buna bağlı gelişecek hastalıkların halk sağlığı sorunu olduğu aktaraılan bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Tüm toplumsal kesimleri aynı anda etkileyen bir salgın olmasına rağmen işçiler, emekçiler, çalışanlar, işsizler ve açlık sınırında yaşayan halk kesimleri ve cezaevlerinde bulunan mahpuslar daha büyük risk altındadırlar. İşçiler emekçiler dışarı çıkmak istemeseler de yaşadıkları ve yaşayacakları maddi sıkıntılardan kaynaklı çalışmak zorundadırlar. Burada dışarı çıkmak gönüllü değil, zorunluluktan kaynaklı yapılan bir eylemdir. Bu yüzden devlet, bugüne kadar ödenen vergilerin ve sosyal devletin gereği olarak kriz süresince yurttaşların hayatî ve temel olan ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür.”İLGİLİ HABERLER