Bizi takip edin
Bizi takip edin
Blog

Başkanlık Sistemi ne getiriyor, ne götürüyor?04.01.2017 13:36:32
Türkiye’nin temel taşlarını yerinden oynatmak isteyenler, küresel güçlerin tuzağına düşüyorlar. Türk Gençliği asla bu tuzağa düşmeyecek.

2017 Yılının çok çetin geçeceğinin kuşkusuz herkes farkındadır. Bir yandan Türkiye emperyalizm güdümlü teröre karşı büyük bir mücadele verirken, diğer yandan Türkiye’ye dayatılan başka bir gündemin sıcaklığını artarak hissedeceğiz.

Pek yakında ses araçları, binbir çeşit bildiri, bröşür, mitingler, akşam kuşağı tartışma programlarının ana teması, üniversitelerde düzenlenecek konferanslar, 81 ilin en işlek caddelerinde kiralanacak büyük ışıklı tabelalar bu gündemle dolup taşacak…

Türkiye’ye dayatılan gündemin adı, Anayasa değişikliği, Türkçesini söylemek gerekirse; Başkanlık Sistemi…

Önerilen yeni maddeler 9 gün süren görüşmelerin ardından, geçen Cuma TBMM Anayasa Komisyonu’nda 21 maddeden 18’i kabul edilmişti.
Şimdi top mecliste. Meclis Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği üzerine görüşmeler 9 Ocak’ta başlayacak. Görüşmeler sonucunda 330 milletvekili kabul ederse, hepimizi 2 aylık bir referandum süreci bekliyor.

Elbette meclis geleneği çok köklü olan Türkiye gibi bir ülkeye, başkanlık sisteminin dayatılmasının pek çok siyasi nedeni var. Bunları önümüzdeki dönem sitemizde, yayınlarımızda ayrıntılarıyla işleyeceğiz. Bu haberimizde ise anayasa değişikliğinde ne var, ne yok, ne eksildi, ne arttı kısaca aktarmaya . çalışacağız.

*Cumhurbaşkanı Olağanüstü Yetkilerle Donatılıyor!

Öneri ile sorumsuz yönetim devri açılıyor, hükümetsiz bir devlet hedefleniyor.

 1. Anayasa değişikliği önerisi en temelde meclisi fiilen ortadan kaldırarak “cumhurbaşkanlığı” makamı temelinde başkanlık rejimi kurmayı amaçlıyor.
 2. Öneri, iddia edildiği üzere güçler ayrılığını kuvvetlendirmiyor, tersine TBMM’nin yetki alanını sınırlıyor. Cumhurbaşkanlığı, yasama işleviyle yetkilendiriliyor.
 3. Öneri ile devletin “yasa ile düzenlenmesi” ilkesi ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanı kararnameleriyle bütün kurum ve kuruluşları düzenleme yetkisine sahip oluyor. Mevcut durumda ise bu yetki ancak TBMM’ye aittir.
 4. Öneri ile bakanlar meclise karşı değil Cumhurbaşkanına karşı sorumlu hale getiriliyor.
 5. Bakanlar, genel müdürler, sıradan memurlar dahi Cumhurbaşkanı tarafından atanabiliyor ya da azledilebiliyor.
 6. Cumhurbaşkanına idari soruşturma yetkisi veriliyor.
 7. Bütçe hazırlama hakkı Cumhurbaşkanına veriliyor.
 8. Milli Güvenlik Kurulu tümüyle Cumhurbaşkanına ait oluyor.

*Meclisin Yetkileri Elinden Alınıyor!

Devrimle kurulmuş olan, Kurtuluş Savaşının karargahı TBMM’nin yetkileri elinden alınıyor ve sembolik bir yapıya dönüştürülüyor.

 1. Öneride kanun tasarıları doğrudan Cumhurbaşkanına gidiyor. Burada Cumhurbaşkanı Kararnamesi adıyla yasa meclise hiç uğramadan doğrudan Resmi Gazete’de yayınlanabiliyor.
 2. Anayasa’nın 98. Maddesindeki “TBMM .... denetleme yetkisini kullanır” sözü siliniyor.
 3. TBMM’nin denetleme araçları olan “gensoru” ve “meclis soruşturması” mekanizmaları ortadan kaldırılıyor.
 4. Milletvekillerinin hükümet mensuplarına sözlü soru yöneltme mekanizması ortadan kalkıyor.
 5. Herhangi bir yaptırımı olmayan “genel görüşme yapma” mekanizmaları dahi “yazılı soru önergesi” verme ile sınırlandırılıyor.
 6. TBMM Başkanlığı, devletin/yürütmenin vekaletini yitiriyor. Mevcut durumda TBMM Başkanı Cumhurbaşkanına vekalet ediyordu. Bu madde dahi, Cumhurbaşkanıyla meclisin arasının nasıl açıldığını göstermeye yetiyor. TBMM devletin temsil gücünden arındırılıyor.

Elbette hukuki detayları uzun uzadıya buraya sıralayabiliriz. Ancak yukarıdaki özet dahi nasıl bir sistemle karşı karşıya olduğumuzu gözler önüne seriyor.
Türkiye’de devrimler tarihi aynı zamanda meclisler kurma tarihidir. Devrimler meclisleri açtı, karşı devrimler meclisleri kapattı.

Bu tuzağın boyutlarına dikkat çekmeye devam edeceğiz. Tabii ki her alanda bu mücadeleyi yükselteceğiz. Bu öneriyle Türkiye’nin temel taşlarını yerinden oynatmak isteyenler, küresel güçlerin tuzağına düşüyorlar. Türk Gençliği asla bu tuzağa düşmeyecek. Kendimize güveniyoruz. Türkiye’nin büyük birikimine güveniyoruz.

Bu özgüvenle yazıyoruz: Cumhurbaşkanlığı sistemine geçit vermeyeceğiz!

 

Türkiye Gençlik Birliği (TGB)

tgb.gen.trİLGİLİ HABERLER