Bizi takip edin
Bizi takip edin
Ekonomi

Yeni yılda asgari ücret yine vergiye takılacak28.12.2016 06:55:32
Vergi, harç ve cezalar 2017’de yüzde 3,83 artıyor. Sıfır otomobilde en düşük motorlu taşıt vergisi 646 liraya yükselecek. Aylık brüt geliri 2 bin 500 lira olan vatandaştan ise yıllık 5 bin 350 lira kesinti yapılacak.

Türkiye’de motorlu taşıt vergisinden pasaporta, ehliyetten trafik cezalarına, emlak vergisinden gelir vergisine kadar 2017’de uygulanacak vergi oranları yeniden belirlendi. Buna göre, vergi, harçlar ve cezalar 2017’de yüzde 3,83 artacak. Otomobilde en düşük motorlu taşıt vergisi 646 lira, en yüksek 23 bin 586 lira olacak. Bir yıllık pasaport 163,3 liradan 175,5 liraya yükselirken, emlak vergisi de yüzde 3,83 olarak belirlendi. Cep telefonlarından alınan özel iletişim vergisi de 1 lira artışla 47 liraya yükseldi. Öte yandan ücretlilerin ödeyeceği vergi oranları da yükseliyor. Hükümetin belirlediği yeni gelir vergisi oranlarına göre, 2017 yılında aylık brüt geliri 2 bin 500 lira olan vatandaşlar, bu gelirin 5 bin 350 lirasını gelir vergisi olarak ödeyecek. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre, brüt gelirlerden, yaklaşık asgari ücrete karşılık gelen 13 bin liraya kadar ücretin yüzde 15’ini oluşturan 1,950 lira vergi alınacak. Aylık geliri 2 bin 500 lira ile yılda 30 bin lira kazananlar, ilk 13 bin lirası için 1,950, geriye kalan bölümü için de 3 bin 400 lira olmak üzere toplam 5 bin 350 lira vergi ödeyecek. Ayda 5 bin 850 lira ya da yılda 70 bin lira kazananlar da, ilk 30 bin lirası için 5 bin 350 lira, geriye kalan 40 bin lira için de 10 bin 800 lira gelir vergisine tabi olacka. Toplamda ise 16 bin 150 lira ödeyecek. Yıllık geliri 70 bin lirayı aşanlar da, 70 bin lirası için 16 bin 150 lira, bunu aşan bölümün de yüzde 35’i kadarını gelir vergisi olarak ödeyecek.

Yine Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 2016 yılı için 46 lira olan Özel İletişim Vergisi (ÖTV), gelecek yıldan itibaren 47 lira olarak alınacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobillerin halen 623 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 646 liraya çıkacak. Aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 997 liradan bin 35 liraya yükselecek. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 23 bin 586 liraya çıkacak. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre, konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacak. Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak belirlenecek.

Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.

EMLAKTA ARTIŞ ORANI YÜZDE 3,83

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, 2016 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2017 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı, 2016 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan yüzde 3,83 artırılarak bulunacak. Öte yandan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, Vergi Usul Kanununun ilgili maddelerinde yer alıp 2016 yılında uygulanan had ve tutarlar da yeniden değerleme oranında artırıldı. Öte yandan Katma Değer Vergisi Tebliği ile indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, gelecek yıl için 21 bin 400 liraya yükseltildi.

FİŞ VERMEYENE 210 LİRA CEZA

Vergi usul kanunu genel tebliğine göre, gelecek yıl, fatura ya da perakende satış fişi alınmaması veya verilmemesi durumunda 210 lira ceza ödenecek. Vergi Usulsüzlükleri ve Cezalarına ilişkin sınır ise birinci derece vergi usulsüzlüklerinde sermaye şirketleri için 130 lira, bunun dışındaki tüccar ve meslek erbabı için 80 lira, ikinci sınıf tüccarlar için 40 lira olarak belirlendi. Tebliğe göre, fatura kullanma zorunluluğu 900 lira olarak belirlenirken, en az ceza haddi damga vergisinde 11 lira, diğer vergilerde 21 lira oldu. Bilanço hesabına göre defter tutma hadleri, alış ve satış tutarlarına göre 170 lira ve 230 lira, yıllık gayri safi iş hasılatına göre 90 bin olarak belirlendi.

YILDA 5 BİN 350 TL İLE İKİ MAAŞ DEVLETE

Aylık brüt geliri 2 bin 500 lira olan vatandaşlardan, 2017’de bu gelirin 5 bin 350 lirasını gelir vergisi olarak alınacak.

Aylık geliri 2 bin 500 lira ile yılda 30 bin lira kazananlar, ilk 13 bin lirası için yüzde 15’e karşılık gelen 1,950 lira vergi ödeyecek. Geriye kalan bölümü için de 3 bin 400 lira olmak üzere toplam 5 bin 350 lira vergi ödeyecek.

Ayda 5 bin 850 lira ya da yılda 70 bin lira kazananlar da, ilk 30 bin lirası için 5 bin 350 lira, geriye kalan 40 bin lira için de 10 bin 800 lira olmak üzere toplam 16 bin 150 lira gelir vergisi ödeyecek.

Yıllık geliri 70 bin lirayı aşanlar da, 70 bin lirası için 16 bin 150 lira, bunu aşan bölümün de yüzde 35’i kadarını gelir vergisi olarak ödeyecek.

Cep telefonundan alınan Özel İletişim Vergisi 47 lira olarak uygulanacak.

Hacmi 1600’e kadar otomobilde  MTV 997 liradan bin 35 liraya çıkacak.

Beyannamede damga vergisi 51,4 lira, makbuz senetlerinde 17,8 lira olacak.

Bir yıllık pasaport harcı 163,3 liradan 175,5 liraya, iki yıllık 286,4 liraya çıkacak.

A sınıfı sürücü belgesi harcı 143,7 lira, B sınıfında 433,1 liraya yükselecek.

‘ŞANS’TA OYUNA VERGİ PIYANGOSU

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Tebliği’ne göre, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176 bin 600 lira dikkate alınacak. İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4 bin 68 lira olacak. Ayrıca, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyeler de 4 bin 68 lira olarak dikkate alınacak.      

BİR YILLIK PASAPORT 175,5 LİRA

Damga vergisindeki maktu tutarlar arttı. Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 51,4 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 17,8 lira olacak. Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne göre, 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 163,3 liradan 175,5 liraya, iki yıllıklarda ise 266,4 liradan 286,4 liraya çıkacak. Gelecek yıl, A sınıfı sürücü belgesi harcı 143,7 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 433,1 lira olarak uygulanacak.

ARABULUCU SAAT ÜCRETİ 120 LİRA

Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde görev alan arabulucuların, arabuluculuk faaliyetleri için 2017 yılı asgari ücret tarifesi de yeniden belirlendi. Buna göre, aile hukuku, işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya taraf başına saatlik (ilk üç saate kadar) 120 lira, takip eden her saat için 90  lira ödenecek. Bu rakam ticari uyuşmazlıklarda saatlik (ilk üç saate kadar) 240,  takip eden her saat için 180, ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye  şirketiyse saatlik (ilk üç saate kadar) 290, takip eden her saat için 220, diğer  tüm uyuşmazlıklarda saatlik (ilk üç saate kadar) 150, takip eden her saat için 110 lira olacak.

ELEKTRİKTE LİSANS 6.100 TL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında gelecek yıl uygulanacak önlisans ve lisans bedelleri belirlendi. Buna göre, elektrik piyasasında üretim faaliyeti için önlisans ve lisans alma bedeli, 10 megavat ve altı için 6 bin 100 lira, 10-25 megavat arası için 12 bin 100 lira, 25-50 megavat için 18 bin 100 lira ve 1000 megavat üstü için de 301 bin 500 lira olacak. Elektrik piyasasında iletim faaliyeti için yıllık lisans bedeli, kilovatsaat başına 0,003 kuruş olacak. Tedarik lisansı için ise görevli tedarik şirketleri 603 bin lira ödeyecek.

KararİLGİLİ HABERLER