Bizi takip edin
Bizi takip edin
Ekonomi

Özelleştirmelerle ülke sanayisi ve tarımı kaybedecek, ABD'nin küresel şirketi Cargill kazanacak!25.2.2018 20:40:59
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Ülke sanayisi ve tarımı kaybederken, kazananların bir kısım sermayedar ve ABD’nin küresel şirketi Cargill olacak" dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 14 şeker fabrikasının özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösterdi. Şeker sektörünün, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki akılcı ve bilimsel politikalarla ülkenin tarımını, sanayisini ve kırsal kesimin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişliğini sağlamasının önemli bir örneği olduğunu belirten Koramaz, şeker pancarının sanayi üretimine sağladığı kazancın yanında, yüz binlerce insana istihdam olanağı da sağladığını dile getirdi.

Evrensel'in haberine göre Koramaz, 2000’li yılların başlarında şeker pancarı üretiminde dünya dördüncüsü olan Türkiye’nin, Cargill gibi uluslararası tekellerin pazarlarını genişletmek için IMF, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Dünya Bankası’nın serbestleştirme-özelleştirme yönergelerini uygulayan politikalar sonucu bugün şeker ithal eder duruma düştüğünü söyledi.

Şeker fabrikalarının satışının ülke ve halk çıkarlarına tamamen aykırı olduğunu dile getiren Koramaz, serbestleştirme ve özelleştirme politikalarının, kalkınmacı yerli imalat sanayi üretiminin tasfiyesi anlamına geldiğini belirtti.

"ABD'NİN KÜRESEL ŞİRKETİ KAZANACAK"

Koramaz, özelleştirileceği ifade edilen fabrikaların bir süre sonra asli unsurlarının dışında değerlendirilerek kapanacağını; bu fabrikalarda çalışan 5 bin civarındaki çalışanın işlerinden olurken 50 bin civarındaki üreticinin ise doğrudan etkilenerek pancar ekimi yapamayacaklarını söyledi.

Koramaz, ülke sanayisi ve tarımı kaybederken, kazananların bir kısım sermayedar ve ülkenin en verimli tarım arazilerine hukuka aykırı olarak açtıkları fabrikalarda mısır nişastasının kimyasal yollarla parçalanmasından elde edilen nişasta bazlı şekerler üreten ABD’nin küresel şirketi Cargill olacağını belirtti.

2002 yılından bugüne kadar her yıl Bakanlar Kurulunun devreye girmesiyle sürekli artan NBŞ kotasının daha da artacağına dikkat çeken Koramaz, kronik hastalıkları salgına dönüştüren NBŞ’nin kullanımının da bu yolla artacağını söyledi.

Koramaz, “yerlilik, millilik üzerine birçok söz eden ve kutuplaşma yaratmada pek mahir olan iktidarın bu satış kararı sonucu, pancar şekeri çiftçisi ve çalışanı başta olmak üzere ülke sanayisi, tarımı ve halkının son derece olumsuz etkileneceğini" dile getirdi. “Ülkemizin ve halkımızın yoksullaştırılmasına bir kez daha hayır diyoruz” diyen Koramaz, halkın alın terinin ürünü olan kamusal birikimlerin, ülkenin yeraltı ve yer üstü kaynaklarının talanına kararlılıkla karşı durmaya devam edeceklerini söyledi. İLGİLİ HABERLER