Bizi takip edin
Bizi takip edin
Ekonomi

Cumhuriyet'in ekonomi mucizesi...17 yılda yüzde 200 büyüme29.10.2018 09:53:10
1923'te kurulan kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk döneminde ekonomide de adeta bir mucize yarattı. 1923 ila 1940 arasındaki 17 yılda Türkiye ekonomisi yüzde 202 büyüdü.

Düyun-u Umumiye ile kapitülasyonlar, Cumhuriyet ile birlikte kaldırıldı ve ekonomik bağımsızlık yoluna girildi. 

Cumhuriyet Gazetesi'nin derlediği verilere göre , Türkiye Cumhuriyeti, 1954’e kadar Osmanlı borçlarını ödedi. 1929-1949 yılları arasında Türkiye, 100 milyon 895 bin lira Osmanlı borcu ödedi. 1940’ta gelindiğinde iç ve dış tüm olumsuz şartlara rağmen 29 milyar 855 milyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşıldı. 400 yılda ekonomi yüzde 161 büyürken, 17 yıldaki büyüme yüzde 202 oldu. Kişi başına gelir aynı dönemde 712 dolardan bin 625 dolara ulaştı. 1923-1929 yılları arasında lira cinsinden yıllık ortalama milli gelir büyümesi yüzde 9.4, 1930-1939 arasında bu oran yüzde 6 oldu.

1926’da yabancı gemilere tanınan ayrıcalıklar kaldırıldı ve Anadolu Demiryolu Şirketi ile Haydarpaşa Limanı millileştirildi. 1931’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruldu. 
Demir ve çelik sanayiinin kurulmasına ilişkin kanun ile birlikte Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası açıldı. Menderes döneminde kapatılana kadar bu fabrikada 112 savaş uçağı üretildi.
Sovyetler Birliği’nin desteğiyle 1934-1938 Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hayata geçirildi ve devletçilik modeliyle dokuma, maden işleme, kâğıt, kimya ve toprak sanayilerinde büyük tesisler kurulmaya başlandı.

AKP döneminde ise Cumhuriyet dönemi mirası özelleştirme yoluyla ve çoğunluk yabancı firmalara ucuza satıldı. Türkiye tarihinde yapılan toplam 69.9 milyar dolarlık özelleştirmenin 61.7 milyar doları AKP döneminde gerçekleşti. Fabrikalarını satan Türkiye, dış borca ve inşaata dayalı büyüme modeliyle krize sürüklendi.İLGİLİ HABERLER