Bizi takip edin
Bizi takip edin
Emek Dünyası

Yine yönetmelik değişti... İş cinayetlerine davetiye3.03.2019 11:19:47
Büyük endüstriyel kazaların önüne geçilebilmesi için alınması gereken önlemlerin yer aldığı yönetmelik yine sil baştan değiştirildi.

İş kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alan Türkiye, önlem almak yerine mevzuatı sürekli erteliyor. 

2013 yılında çıkarılan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine aynı başlığı taşıyan yeni yönetmelik, dünkü Resmi Gazete yayımlandı.

 

2013 yılında yeni yönetmelik çıkarılırken de 2010 yılındaki yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştı. 

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Resmi Gazete’de yayımlanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik eski yönetmelikte olduğu gibi, “tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla alınması gereken önlemleri” düzenliyor.

Yönetmelikte yer alan düzenlemelerin uygulanmayacağı yerler “istisnalar” başlıklı maddede açıklanırken, belli ve önemli maddelerin uygulaması da ertelendi. 

1.5 yıl erteleme

Bu kapsamda kritik maddelerin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2020 tarihine ertelendi: 

 

- İşletmeci, büyük endüstriyel kaza olma ihtimaline karşı, kuruluşta bulunan senaryo dökümanındaki senaryolara dahil olan her bir tehlikeli madde için müdahale yöntemi ile koruyucu donanım bilgilerini içeren bir kart hazırlayacak. Bu kart, il afet ve acil durum müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, belediye veya büyükşehir belediye teşkilatı ile itfaiyeye gönderecek. 

- İşletmeci, büyük endüstriyel kaza tehlikesinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla büyük kaza senaryo dökümanı hazırlatacak. 

- Büyük endüstriyel kaza frekansının sınır değeri: İşletmeci, büyük kazaya sebep olabilecek tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir kazanın meydana gelme değerini belli bir değerin altına indirecek. 

- Dahili acil durum planı: İşletmeci, dahili acil durum planı hazırlayacak ya da hazırlatacak. Kurumda muhafaza edecek. 

 

- Kamunun internet üzerinden sürekli bilgilendirilmesi: Kuruluşta gerçekleştirilen faliyet, büyük kazaya sebep olabilecek maddelerin isimleri, bu maddelerin zararları, büyük kaza olması durumunda yapılması gerekenler gibi.

Yönetmelikle istisnalar arttı

Yönetmeliğin uygulanmayacağı yerlerin kapsamı genişletildi: “Tehlikeli maddenin taşınmasında geçici ara depolama faliyetleri ile liman, iskele ve demiryolu istasyonlarında gerçekleştirilen yükleme, boşlatma ve nakliye işlemleri; madenlerde, taş ocaklarında ve sondaj kuyusu aracılığıyla minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin işlenmesi; deniz tabanı altında sadece depolamaya ait sahalarda gaz depolanması; hidrokarbonlar da dahil olmak üzere minerallerin arandığı ve çıkarıldığı sahalarda gaz depolanması.”İLGİLİ HABERLER