Bizi takip edin
Bizi takip edin
Emek Dünyası

Sağlık emekçilerinin yüzde 70’i borçlu...13.3.2019 22:28:41
Genel Sağlık-İş Sendikasının yaptığı araştırmaya göre sağlık emekçilerinin yüzde 70’i yaşamlarını sürdürmek için borçlanıyor.

Genel Sağlık-İş Sendikası, yaptığı anket, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının temel sorunlarının düşük ücret, borçlanma, kuralsızlaştırma, iş yükü ve sağlıkta şiddet konularında yoğunlaştığını gösterdi.

YÜZDE 70’İ BORÇLU

Yapılan ankete göre kamuda çalışan sağlık emekçilerinin yaklaşık yüzde 70’i yaşamlarını sürdürmek için borçlanıyor.  Her beş sağlık çalışanından dördü kredi kullanıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 40,8’i borç ödemelerinde çok zorlandıklarını beyan ediyor.

Kuralsızlaştırmanın en belirgin görünümü fazla mesai ve nöbet uygulaması. Çalışanların yüzde 41,7’si fazla mesaiye kalmakta. Borçlu olan sağlık çalışanları fazla mesai ve nöbete daha çok kalmaktadır. Sonuçlar, kredi kullananların fazla mesaiye kalma oranının (yüzde 44), kredi kullanmayanlardan (yüzde 33) fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Ankete göre; çalışanların yüzde 55,2’si işyerinde var olan fiziksel koşulların çalışmayı sürdürmeye elverişli olmadığı düşüncesinde.

YARISINDAN FAZLASI ŞİDDET GÖRMÜŞ

Çarpıcı sonuçlardan biri de emekçilerin yüzde 55,5’i çalışma hayatı süresince en az bir kez hasta ve hasta yakınlarından şiddet görmüş. Katılımcıların neredeyse tamamı (yüzde 99,6), şiddet olaylarının son 5 yıl içerisinde arttığı düşüncesinde. Çalışanların yüzde 73,8’i işiyle ilgili gelecek kaygısı duymakta ve son beş yılda yaşam düzeyinin kötüye gittiğini dile getiriyor.

Sağlık çalışanlarının yüzde 82,5’i emeklilik durumunda yaşanacak hak kayıplarından endişeli. Yüzde 80,2’si ise ücret düzeyinin düşüklüğünden şikayetçi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet de yüzde 75’in üzerinde kaygı nedeni. En büyük beklenti çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin arttırılması. Yüzde 95 ise  Türkiye’nin temel sorununu geçim sıkıntısı olarak değerlendirmiş.İLGİLİ HABERLER