Bizi takip edin
Bizi takip edin

Açık oylama iptal nedeni mi?

11.1.2017 07:03:25
<p>Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin 2010'da oy gizliliğini ihlal ettiği gerek&ccedil;esiyle yaptığı başvuruya yanıtında,<strong> "Anayasaya uygun ge&ccedil;erli bir kabul &ccedil;oğunluğu ancak anayasaya uygun bir oylamayla oluşabilir"</strong> ifadesini kullanmıştı.&nbsp;</p> <p>Cumhuriyet'ten <strong>Kemal G&ouml;ktaş</strong>'ın haberi ş&ouml;yle:&nbsp;</p> <p>TBMM'de a&ccedil;ık oy kullanılması ile ilgili tartışmalar s&uuml;rerken AYM 2010 yılındaki kararı, &ouml;zellikle ikinci turda yapılacak bir a&ccedil;ık oylamanın oylama sonucunu etkilediğinin ispatlanması halinde değişikliği iptal edebileceğini g&ouml;steriyor.</p> <div id="hicidiv">&nbsp;</div> <p>CHP, 2010&rsquo;da yapılan anayasa değişikliklerinin iptal edilmesi talebiyle AYM&rsquo;ye başvururken en &ouml;nemli arg&uuml;manlarından biri de Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamanın usuls&uuml;zl&uuml;ğ&uuml; idi. CHP'nin değişiklik teklifinin TBMM&rsquo;de oylanma bi&ccedil;imi y&ouml;n&uuml;nden anayasaya aykırılığı iddiasının temel dayanağı a&ccedil;ık oylama idi.</p> <p>CHP&rsquo;nin dava dilek&ccedil;esinde teklifin g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmesi ve oylanması sırasında &ccedil;eşitli şekillerde oy gizliliğinin ihlal edildiği belirtilerek "Bazı vekillerin diğerlerinin oy pulunu g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;, oy zarfını denetlediği, oy kabinine birlikte girdiği" anlatılmıştı. Dilek&ccedil;ede oy gizliliğinin sağlanması i&ccedil;in &ouml;nlem alınması gerektiği muhalefet partilerinin milletvekilleri ve grup başkanvekillerince sıklıkla dile getirilmesine, rağmen TBMM Başkanlığı&rsquo;nca herhangi bir &ouml;nlem alınmadığı, bu nedenle anayasanın 175. maddesinin ihlal edildiği savunuldu. CHP bu gerek&ccedil;eyle bu t&uuml;r aykırılıkların 1. tur oylamalarda s&ouml;z konusu olsa bile, kanunun t&uuml;m&uuml;n&uuml; ge&ccedil;ersiz kılacağını ileri s&uuml;rd&uuml;.</p> <p>AYM verdiği kararda ise anayasanın 148. maddesinde, anayasa değişikliklerinde AYM&rsquo;ye tanınan denetim yetkisinin, &ldquo;teklif ve oylama &ccedil;oğunluğu ve ivedilikle g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lemeyeceği şartlarına uyulup uyulmadığı hususları&rdquo; ile sınırlandırıldığını hatırlattı. Kararda, anayasanın 175. maddesinde anayasa değişikliğine ilişkin oylamaların gizli yapılmasının &ouml;ng&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; de vurgulanarak &ldquo;anayasaya uygun ge&ccedil;erli bir kabul &ccedil;oğunluğu ancak anayasaya uygun bir oylamayla oluşabilir&rdquo; ifadesini kullandı. B&ouml;ylece AYM, Anayasa&rsquo;ya uygun olmayan bir oylamayı denetleme yetkisinin olduğunu belirtmiş oldu.</p> <p>Ancak AYM, CHP&rsquo;nin usuls&uuml;z oylama iddiasını yerinde bulmayarak reddetti. Ret kararında ş&ouml;yle dendi: &ldquo;Dava dilek&ccedil;esinde ileri s&uuml;r&uuml;len hususların oylamanın sonucunu etkileyecek nitelikte olduğunu ispatlayacak a&ccedil;ık ve yeterli delil bulunmadığı gibi bu usuls&uuml;zl&uuml;k iddialarının oylama &ccedil;oğunluğunun sağlanıp sağlanmadığı konusunda dikkate alınması gereken ikinci tur oylamalarda ger&ccedil;ekleştiği de belirlenemediğinden oylamanın anayasaya aykırı bir şekilde yapıldığı s&ouml;ylenemez.&rdquo;</p> <p>Buna g&ouml;re AYM, 2. tur oylamada a&ccedil;ık oylama yoluyla oylama sonucunu etkileyen a&ccedil;ık bir usuls&uuml;zl&uuml;ğ&uuml;n yapıldığının ispatlanması halinde ret kararı verebilecek.</p> <p>&nbsp;</p>