Bizi takip edin
Bizi takip edin

Trafik kazalarına GSS düzenlemesi

11.1.2017 09:37:25
<p>Hazine,<strong> &ldquo;Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Y&ouml;netmelik&rdquo;</strong>te &ouml;nemli bir d&uuml;zenleme yaptı.</p> <p>Resmi Gazete&rsquo;de yayınlanan değişikliğe g&ouml;re ilgili y&ouml;netmeliğin 4&rsquo;&uuml;nc&uuml; maddesinin birinci fıkrası ş&ouml;yle değişti: <strong>&ldquo;Trafik kazaları sebebiyle &uuml;niversitelere bağlı hastaneler ve diğer b&uuml;t&uuml;n resmi ve &ouml;zel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal g&uuml;vencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar i&ccedil;in belirlenen sağlık hizmeti geri &ouml;deme usul ve esasları &ccedil;er&ccedil;evesinde Sosyal G&uuml;venlik Kurumu tarafından karşılanır.&rdquo;</strong></p> <p>&Ouml;nceki y&ouml;netmelikte genel sağlık sigortası ibaresi yoktu.</p>