Bizi takip edin
Bizi takip edin

Perinçek: Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni tartışmadan çekin, ekonomi düzelsin

11.01.2017 14:55:29
<p><strong>DOLARIN TETİĞİ</strong></p> <p>Cumhurbaşkanlığı Sistemi daha Meclis g&uuml;ndemine gelir gelmez, Dolar fırladı. Cumhurbaşkanlığı Sisteminin tartışılması bile Dolar&rsquo;ı tetikledi.</p> <p>Doların fitilini ateşlemeyin, Cumhurbaşkanlığı Sistemi &ouml;nerisini yol yakınken geri &ccedil;ekin!</p> <p><strong>EKONOMİK KRİZİN İLACI</strong></p> <p>Ge&ccedil;ende T&uuml;rkiye&rsquo;nin &ouml;nde gelen işadamlarından bir dostumla konuşuyorum. D&uuml;nyanın &ouml;nde gelen şirketlerinden birinin Ortadoğu Y&ouml;neticisi. İşadamı olmasından daha &ouml;nemlisi, T&uuml;rkiye&rsquo;nin en birikimli ekonomi uzmanlarından ve aydınlarındandır. Her zaman danışırım, g&ouml;r&uuml;şlerini alırım. &ldquo;Ekonomik krize &ccedil;&ouml;z&uuml;m nedir&rdquo; diye sordum. Sizlerin de hayretle karşılayacağı bir yanıt verdi: &ldquo;Cumhurbaşkanlığı Sistemi &ouml;nerisini geri &ccedil;eksinler, ekonomi kendi sorunlarını &ccedil;&ouml;zer.&rdquo;</p> <p>D&uuml;n Aydınlık&rsquo;ın başlığından kocaman harflerle TUZAK diye duyurduk. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, İkinci İstikl&acirc;l Savaşı i&ccedil;in bir tuzak. Ekonomi i&ccedil;in de bir tuzak!</p> <p><strong>EKONOMİNİN &Ouml;NCELİKLİ SORUNU</strong></p> <p>Bug&uuml;n ekonominin birinci sorunu, ter&ouml;rden kurtulmaktır. Hangi işadamıyla konuşsanız, &ouml;ncelikli talebi ş&ouml;yle dile getiriyorlar: Ter&ouml;r&uuml;n k&ouml;k&uuml; kazınsın.</p> <p>Barış&ccedil;ı ortam, ekonomik faaliyet i&ccedil;in &ouml;nceliklidir. Bu, S&uuml;mer ve Mısır&rsquo;dan, &Ccedil;in ve Hint&rsquo;ten, Yunan ve Roma&rsquo;ın deniz ticaret uygarlıklarından, Mete Han, Bilge Kağan ve Cengiz Han&rsquo;ın bozkır kağanlıklarından beri b&ouml;yledir. Perikles Kanunları, Roma Hukuku, T&uuml;rk T&ouml;resi, Cengiz Yasaları, hepsinin birinci maddesi pazar g&uuml;venliğidir. Zenginleşmenin koşulu, barıştır ve istikrardır. Ter&ouml;r varsa, yağma vardır. Ter&ouml;r varsa, ekonominin kendi kuralları işlemez. Ter&ouml;r varsa, tarım, sanayi ve ticaret gelişmez. Bizans&rsquo;ın son d&ouml;nemlerinde haydut yağmaları y&uuml;z&uuml;nden tarım faaliyeti kalelerin yakın &ccedil;evreleri i&ccedil;ine &ccedil;ekilmişti. Sel&ccedil;uklu ve Osmanlı, g&uuml;venliği sağlayarak Anadolu&rsquo;da tarımı canlandırdı ve &uuml;retimde patlama oldu. Atat&uuml;rk Cumhuriyetinin d&uuml;nya &ouml;l&ccedil;eğindeki ekonomik gelişme başarısı da barış ortamındadır.</p> <p><strong>VATAN SAVAŞI AYNI ZAMANDA EKONOMİ SAVAŞIDIR</strong></p> <p>T&uuml;rkiye, Vatan Savaşı veriyor. Bu savaş, aynı zamanda ekonominin savaşıdır. O nedenle T&uuml;rkiye&rsquo;de her adım, Vatan Savaşına g&ouml;re atılmalıdır.</p> <p>Cumhurbaşkanı Sistemi daha g&uuml;ndeme gelir gelmez, Doların da ateşi y&uuml;kselmeye başladı. Burada Dolar, ekonomik krizin bir g&ouml;stergesi. Doların ateşi, ithalatta daralmanın ateşidir. Doların ateşi, sanayi &uuml;retiminde bunalımın ateşidir. Doların ateşi, işsizliğin ateşidir. Doların ateşi, &ccedil;arşıların ateşidir. Doların ateşi, evde babasının yolunu bekleyen &ccedil;ocuğun ateşidir.</p> <p><strong>60 G&Uuml;N SAVAŞLARINDA DOLARI BEKLEYEN MACERALAR</strong></p> <p>Şu Cumhurbaşkanlığı Siteminin T&uuml;rkiyemizin &ouml;n&uuml;ne getirdiği g&uuml;ndeme bakınız.</p> <p>Mecliste şişelerle savaş, sıraların &uuml;zerinde d&ouml;v&uuml;ş, Meclis g&uuml;ndemini izleyen kahvelerde sıkılan yumruklar, b&ouml;l&uuml;nen millet.</p> <p>Arkasından 60 G&uuml;n Savaşları geliyor. Eğer Meclis Anayasa değişikliği &ouml;nerisini kabul ederse, savaş bitmiyor, yurt d&uuml;zeyine yayılıyor. Referandum i&ccedil;in Anayasanın &ouml;ng&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; s&uuml;re 60 g&uuml;n. Bu kez Referandum Savaşları başlıyor. K&ouml;y k&ouml;y, mahalle mahalle, il&ccedil;e il&ccedil;e, il il referandum savaşları. Bir yanda yeşiller bir yanda kırmızılar, evet ve hayır savaşları. Millet, iki ay boyunca Cumhurbaşkanlığı Sistemi yandaşları ve karşıtları olarak birbiriyle m&uuml;cadele edecek. Ter&ouml;rist i&ccedil;in bulunmayacak bir ortam.</p> <p>Sayın Milletvekilleri, oylarınızı bu koşulları d&uuml;ş&uuml;nerek veriniz!</p> <p><strong>İ&Ccedil; CEPHEDE &Ccedil;ATIŞMA VE EKONOMİ</strong></p> <p>Manzaraları d&uuml;ş&uuml;n&uuml;n&uuml;z, B&ouml;l&uuml;c&uuml; ve Yobaz Ter&ouml;r&uuml; canlı bombalarıyla, mayınlarıyla, makinalı t&uuml;fekleriyle T&uuml;rkiye&rsquo;nin &uuml;zerine s&uuml;r&uuml;l&uuml;yor. Gazetelerde kanlı manşetler atılıyor. Millet birbirine karşı cephe tutmuş referandum savaşı veriyor.</p> <p>Ter&ouml;r saldırılarının hedefi olan T&uuml;rkiye g&uuml;&ccedil;leri birbiriyle kapışırken Doların uslu uslu k&ouml;şesinde oturmasını mı bekliyorsunuz?</p> <p>Mehmet&ccedil;ik ve Polis cephede savaşırken, millet cephe gerisinde birbirinin yakasına yapışacak. Peki &uuml;retim faaliyeti nasıl etkilenecek, &ccedil;arşılarda neler olacak, dış satımın başına neler gelecek, dış alım ne y&ouml;nde seyredecek?</p> <p>O an ekonomin g&ouml;stergelerine bakın. D&ouml;nmeyen &ccedil;arklara, nefesi kesilen enerji hatlarına, siftahsız kapanan kepenklere, b&uuml;sb&uuml;t&uuml;n k&ouml;şesine &ccedil;ekilen yatırımcıya, dış piyasalara akan d&ouml;vize, taban yapan borsaya, tetiklenen dolara, işten atılan babaya, tenceresinde dert kaynatan anaya, sofradan boynu b&uuml;k&uuml;k kalkan &ccedil;ocuklara bakın. Ve işte asıl o zaman alkışlayın Cumhurbaşkanı Sistemini!</p> <p>Bunların Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ne ilgisi var diye sormayın. İlgisi &ccedil;ok! &Ccedil;&uuml;nk&uuml; cephesini ter&ouml;re d&ouml;nmesi gereken T&uuml;rkiye, i&ccedil; &ccedil;atışmaların i&ccedil;ine itiliyor. Bu manzaraları bug&uuml;nden g&ouml;remeyen siyaset&ccedil;i, neyin siyasetini yapmaktadır?</p> <p><strong>RUSYA &Ccedil;İN VE ALMANYA&rsquo;DAN GELEN MESAJLAR</strong></p> <p>Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle yalnız T&uuml;rk milleti ilgilenmiyor. Sırasıyla T&uuml;rkiye&rsquo;nin en b&uuml;y&uuml;k ticaret ortakları olan &Ccedil;in, Rusya ve Almanya da T&uuml;rkiye&rsquo;deki gelişmeleri dikkatle izliyor.</p> <p>T&uuml;rkiye ekonomisi, i&ccedil;ine girdiği d&ouml;viz dar boğazında &ouml;zellikle &Ccedil;in ve Rusya ile işbirliğinden &ccedil;ok şeyler beklemektedir. Ne var ki, Asya&rsquo;nın b&uuml;y&uuml;k ekonomileri, T&uuml;rkiye&rsquo;de yobaz ter&ouml;r&uuml;n&uuml;n yaygınlaşmasından kaygı duyuyorlar. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; o ter&ouml;r, onların &uuml;lkesi i&ccedil;in de bir tehdittir.</p> <p>&Ccedil;in ve Rusya&rsquo;nın tavırlarını şimdiden bilmekte yarar var. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, T&uuml;rkiye&rsquo;de istikrarsızlık ve g&uuml;vensizlik olarak değerlendirilmektedir. O zaman yatırımcı T&uuml;rkiye&rsquo;ye nasıl gelecek, T&uuml;rkiye nasıl olacak da &Ccedil;in ile &ccedil;ok boyutlu ve kapsamlı bir yatırım işbirliğine ge&ccedil;ecek ve bir &uuml;retim ve dışsatım &uuml;ss&uuml; olacak? Rusya kapıları nasıl a&ccedil;ılacak, o kapılardan ge&ccedil;en olacak mı? Kemer&rsquo;in otelcileri, Gazipaşa&rsquo;nın dikenli salatalık &uuml;reticileri, Akdeniz ve Ege kıyılarının halkı bu duruma ne diyecek? G&uuml;neydoğuda iş ve aş bekleyen yurttaşlarımızın imdadına kim yetişecek?</p> <p><strong>CUMHURBAŞKANLIĞI</strong> <strong>SİSTEMİNİ GERİ &Ccedil;EKİNİZ ALKIŞLANIRSINIZ</strong></p> <p>Buradan başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak &uuml;zere AKP&rsquo;nin &ouml;nde gelenlerine, milletvekillerine, MHP y&ouml;neticileri ve milletvekillerine sesleniyoruz:</p> <p>Cumhurbaşkanlığı Sistemini geri &ccedil;ekiniz.</p> <p>Cumhurbaşkanlığı Sistemine evet diyerek, i&ccedil; &ccedil;atışmaları fitillemeyiniz.</p> <p>Cumhurbaşkanlığı Sistemine evet diyerek, ter&ouml;ristlere meydan a&ccedil;mayınız.</p> <p>Cumhurbaşkanlığı Sistemine evet diyerek Doları tetiklemeyiniz.</p> <p>Cumhurbaşkanlığı Sistemine evet diyerek, kepenkleri indirmeyiniz.</p> <p>Cumhurbaşkanlığı Sistemine evet diyerek, tuzağa d&uuml;şmeyiniz.</p> <p>Cumhurbaşkanı bu &ouml;neriyi geri &ccedil;ekerek itibar kazanacak ve alkışlanacaktır.</p> <p><strong>Doğu Perin&ccedil;ek</strong></p>