Bizi takip edin
Bizi takip edin

Brzezinski'den ABD'ye tarihi uyarı

11.1.2017 17:56:29
<p>Kıdemli stratejist<strong> Brzezinski</strong>, <strong>Huffington Post</strong> i&ccedil;in kaleme aldığı, <strong>"&Ccedil;alkantılı bir d&ouml;nemde stratejik g&uuml;vensizlik nasıl ele alınmalı" </strong>başlıklı makalesinde, d&uuml;nyada yaşanan k&uuml;resel g&uuml;&ccedil; krizine ilişkin &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerileri sundu. Brzezinski makalesinde ABD, Rusya ve &Ccedil;in arasında diyalog temelli bir bağlantı kurulması gerektiğinin altını &ccedil;izdi.</p> <p>Brzezinski daha &ouml;nce sık&ccedil;a s&ouml;z ettiği, <strong>'ABD'nin mutlak bir şekilde aleyhine olacak</strong> <strong>iki &ouml;nemli denklem'</strong>i bu makalesinde de benzer ifadelerle tekrarladı. Bunlardan ilki, <strong>Rusya'nın b&ouml;lgesinde daha da g&uuml;&ccedil;lenerek Avrupa siyasetinde ağırlığını hissettirecek bir oyuncu haline gelmesi</strong>. İkincisi ise <strong>t&uuml;m stratejik &ccedil;elişkilere rağmen Rusya ve &Ccedil;in arasında istikrarlı bir ittifakın tesis edilmesi</strong>. Brzezinski'ye g&ouml;re, <em>"Rusya'nın [egemenlik] &ouml;zlemlerinin ger&ccedil;ekleşmesi ancak, sahip olduğu kıtasal &uuml;st&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n, Avrupa'nın &ouml;nde gelen oyuncularından biri olmaya evrilmesi ile m&uuml;mk&uuml;n..."</em></p> <p>İşte, Brzezinski'nin "&Ccedil;alkantılı bir d&ouml;nemde stratejik g&uuml;vensizlik nasıl ele alınmalı" başlıklı makalesinin ayrıntılı &ouml;zeti:</p> <p><strong>EN TEHLİKELİ SENARYO: RUS-&Ccedil;İN ORTAKLIĞI</strong></p> <p>Şunun kabul edilmesi gerekir ki; ABD'nin &Ccedil;in politikası, <strong>Washington</strong> ile <strong>Pekin</strong> arasındaki daha samimi ilişkiler kurulmasını sağlayacak olan stratejik bakış a&ccedil;ısının eksikliği y&uuml;z&uuml;nden giderek daha muğlak hale geldi. <strong>&Ccedil;in ve Rusya arasında, iki &uuml;lkenin siyasi-ideolojik dinamikleri ve ABD'nin başarısız politikaları sonucu stratejik bir ittifak kurulması tehlikesi ortaya &ccedil;ıktı.</strong> ABD, &Ccedil;in'e potansiyel bir d&uuml;şman gibi davranmamalıdır. Zira bu durum ABD'nin Asya'daki en &ouml;nemli m&uuml;ttefiki Hindistan'ın aleyhine olur. Bu durum aynı zamanda, &Ccedil;in ile Rusya arasında tesis edilecek daha yakın bir bağlantıyı neredeyse garantiler. Hi&ccedil;bir şey ABD i&ccedil;in b&ouml;ylesi bir yakınlaşmadan daha tehlikeli değildir.</p> <p><strong>'ABD, AVRAYSYA'DAKİ GELİŞMELERE SEYİRCİ KALACAK'</strong></p> <p>Sahip olduğumuz birikim bizlere şunu g&ouml;steriyor ki; Avrasya'daki b&ouml;lgesel anlaşmazlıklar jeopolitik a&ccedil;ıdan dengesiz ve bazen &ccedil;atışmaya a&ccedil;ık ya da &ccedil;atışmayı tetikleyici durumlar ortaya &ccedil;ıkarabilir. <strong>ABD bu durumda muhtemelen olanı biteni uzaktan izleyen bir g&ouml;zlemci olacak</strong> ve bir yandan da &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml; bir bi&ccedil;imde <strong>Japonya</strong> ve <strong>G&uuml;ney Kore</strong> ile ikili ilişkilerini geliştirmeye devam edecek.</p> <p><strong>T&Uuml;RKİYE'DE Y&Uuml;KSELEN MİLLİYET&Ccedil;İ DALGA...</strong></p> <p><strong>Ortadoğu</strong>'da dini nefretlerin yol a&ccedil;tığı i&ccedil; savaşlar; <strong>İran</strong>'daki aşırılık yanlıları tarafından k&ouml;r&uuml;klenen n&uuml;kleer &ccedil;atışmalar; <strong>T&uuml;rkiye</strong>'de alevlenen ve muhtemelen <strong>Rus ordusu</strong> tarafından desteklenen milliyet&ccedil;i dalganın jeopolitik hedefleri; t&uuml;m bu parametrelerin her biri b&uuml;y&uuml;k bir b&ouml;lgesel patlama ihtimalini işaret ediyor.</p> <p>Bu durumda verilebilecek en ideal jeopolitik yanıt <strong>Birleşik Devletler</strong>, <strong>&Ccedil;in</strong> ve daha sonra <strong>Rusya</strong> arasında &uuml;&ccedil;l&uuml; bir bağlantının sağlanmasıdır. B&uuml;y&uuml;k n&uuml;kleer g&uuml;&ccedil;lerin &uuml;&ccedil;&uuml; i&ccedil;in de potansiyel olarak tahrip edici sonu&ccedil;ları olan b&ouml;lgesel belirsizlikler yoğunlaştık&ccedil;a; neler yapmamız gerektiğini d&uuml;ş&uuml;nmenin zamanı geliyor.</p> <p><strong>Sormamız gereken sorular:</strong></p> <p><strong>- </strong>Mevcut durum &Ccedil;in'in &ccedil;ıkarlarını tehdit edebilir ve onu Rusya ile, Birleşik Devletler'e karşı tehdit teşkil edebilecek son derece sıkı bir askeri işbirliğine zorlayabilir mi?</p> <p><strong>- </strong>Ya da Rusya'nın k&uuml;resel duruşu, &uuml;&ccedil; b&uuml;y&uuml;k askeri g&uuml;c&uuml;n (Amerika, &Ccedil;in, Rusya) Ortadoğu ile ilgili konularda daha yakın işbirliği i&ccedil;inde olduğu bir d&uuml;nya &ccedil;er&ccedil;evesinde daha saygın bir hale gelebilir mi?</p> <p><strong>BRZEZINSKI KİMDİR?</strong></p> <p><strong>David Rockefeller Trilateral Komisyonu</strong>'nun kurucu başkanı olan ve bir d&ouml;nem <strong>Henry Kissinger</strong> ile birlikte &ccedil;alışan <strong>Zbigniew Brzezinski</strong>, 2. d&uuml;nya savaşı sonrası d&ouml;nemin &ouml;nde gelen ABD dış politika stratejistlerinden biri oldu. Aktif faaliyet d&ouml;neminde ABD istihbarat kurumunun en kıdemli &uuml;yelerinden biri olarak <strong>Carter</strong> ve <strong>Obama</strong> y&ouml;netimlerinde &uuml;st d&uuml;zey danışman olarak g&ouml;rev yaptı.</p> <p>Brzezinski, <em>1997</em> senesinde yayınlanan <strong>'B&uuml;y&uuml;k Satran&ccedil; Tahtası'</strong> adlı eserinde, k&uuml;resel g&uuml;&ccedil; m&uuml;cadelesini b&uuml;t&uuml;n boyutlarıyla ele aldı; ABD i&ccedil;in gelecekte risk teşkil edebilecek potansiyel tehditleri sınıflandırdı.</p> <p>Brzezinski nihayet <em>17 Haziran 2016</em>'da <strong>The American Interest </strong>dergisi i&ccedil;in yazdığı <strong>"Yeni k&uuml;resel saflaşmaya doğru"</strong> başlıklı makalesinde, <em>"Birleşik Devletler halen d&uuml;nyanın siyasal, ekonomik ve askeri a&ccedil;ıdan en g&uuml;&ccedil;l&uuml; varlığıdır ancak, b&ouml;lgesel dengelerdeki karmaşık jeopolitik değişim g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alındığında, artık k&uuml;resel emperyal bir g&uuml;&ccedil; değildir"</em> saptamasını yaptı.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Haber:&nbsp;Mustafa Birol Guger</strong></p> <p><strong>Aydınlık</strong></p>