Bizi takip edin
Bizi takip edin

Referandum süreci nasıl işleyecek?

21.1.2017 20:00:52
<p>TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Anayasa Değişiklik Kanunu'nun Cumhurbaşkanı'na sunulmasıyla birlikte, halkoylamasına giden s&uuml;re&ccedil; de başlamış olacak.</p> <p class="selectionShareable"><strong>T&uuml;rkiye Cumhuriyeti Anayasası</strong>'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM Başkanlığınca Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Cumhurbaşkanı kanunu 15 g&uuml;n i&ccedil;erisinde inceleyecek.&nbsp;</p> <p class="selectionShareable">Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde, halkoyuna sunulmak &uuml;zere Resmi Gazete'de yayımlanacak.</p> <p class="selectionShareable">Halkoyuna sunulma işlemleri, Y&uuml;ksek Se&ccedil;im Kurulunun (YSK) y&ouml;netim ve denetiminde se&ccedil;im kurullarınca y&uuml;r&uuml;t&uuml;lecek. YSK, Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması i&ccedil;in b&uuml;t&uuml;n tedbirleri alacak ve hazırlıkları yapacak. Kurul, halkoylamasının sağlıklı ve d&uuml;zenli bir şekilde ger&ccedil;ekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli ilke kararlarını almaya yetkili olacak.</p> <p class="selectionShareable"><strong>Halkoylaması</strong>nda beyaz renk &uuml;zerinde "Evet", kahverengi &uuml;zerinde "Hayır" ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılacak. Halkoylamasına katılanlar, &uuml;zerinde &ouml;zel işaret bulunan m&uuml;h&uuml;r&uuml; birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın &uuml;zerine basarak oyunu kullanacak.</p> <p class="selectionShareable"><strong>NE ZAMAN YAPILACAK?</strong></p> <p class="selectionShareable">Anayasa değişikliğinin halkoylaması, kanunun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60. g&uuml;nden sonraki ilk pazar g&uuml;n&uuml; yapılacak.</p> <p class="selectionShareable">Anayasa değişikliklerinin halka anlatılmasında, ilgili kanunun propaganda serbestliğine ilişkin h&uuml;k&uuml;mleri, halkoylaması g&uuml;n&uuml;nden &ouml;nceki yedinci g&uuml;nden başlayarak uygulanacak.</p> <h3>Propaganda yapılabilecek</h3> <p class="selectionShareable">Anayasa değişikliklerinin a&ccedil;ıklanması ve tanıtılması amacıyla, TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı, halkoylaması g&uuml;n&uuml;nden &ouml;nceki yedinci g&uuml;nden itibaren, halkoylamasından &ouml;nceki g&uuml;n saat 18.00'e kadar radyo ve televizyonla propaganda yapabilecek.</p> <p class="selectionShareable">Oy verme k&uuml;t&uuml;ğ&uuml; ile sandık listesinde kayıtlı olan ve oy kullanma yeterliği bulunan her vatandaş halkoylamasına katılacak ve oyunu kullanacak. Yabancı &uuml;lkelerdeki vatandaşlar, halkoylamasından 20 &ouml;ncesinden başlayarak oylarını kullanabilecek.</p> <p class="selectionShareable">Se&ccedil;men k&uuml;t&uuml;ğ&uuml;nde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde halkoylamasına, hukuki veya fiili mazereti olmaksızın katılmayanlar, il&ccedil;e se&ccedil;im kurulu başkanı tarafından para cezası ile cezalandırılacak. Ancak, halkoylaması g&uuml;n&uuml;nden itibaren &uuml;&ccedil; ay i&ccedil;inde hukuki veya fiili mazeretini bildiren ve mazereti il&ccedil;e se&ccedil;im kurulu başkanınca ge&ccedil;erli g&ouml;r&uuml;lenlerden bu para tahsil edilmeyecek.</p> <p class="selectionShareable">Sandık, il&ccedil;e ve il se&ccedil;im kurullarınca d&uuml;zenlenecek tutanaklarda; sandık listesinde kayıtlı olanların sayısı, halkoylamasına katılanların sayısı, ge&ccedil;erli olan oyların sayısı, ge&ccedil;erli olmayan oyların sayısı, Anayasa değişikliğine "Evet" ve "Hayır" oyu verenlerin sayısı ayrı ayrı g&ouml;sterilecek.</p> <p class="selectionShareable">İl se&ccedil;im kurulları, il&ccedil;e se&ccedil;im kurullarından gelen tutanakları toplayacak ve il birleştirme tutanağında beliren sonu&ccedil;ları derhal, YSK'ya bildirecek ve tutanağın onaylı bir &ouml;rneğini g&ouml;nderecek.</p> <p class="selectionShareable">YSK, il se&ccedil;im kurullarından gelen sonu&ccedil;ları birleştirerek ilan edecek. Ge&ccedil;erli oyların yarısından &ccedil;oğu "Evet" ise anayasa değişikliği T&uuml;rk milleti tarafından kabul edilmiş olacak.</p>