Bizi takip edin
Bizi takip edin

Erdoğan'ı korkutan referandum tablosu

30.1.2017 08:07:14
<p>Elimizde var olan 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 se&ccedil;imleri sonu&ccedil;ları, partilerin tabanları hakkında kullanabileceğimiz en temel verilerdir. Elbette ge&ccedil;en 15 aylık s&uuml;re&ccedil;te bu tabanlarda hareketler ve partiler arsında ge&ccedil;işler olmuştur. Ancak hen&uuml;z bunlarla ilgili elimizde kamuoyu araştırmaları dışında somut bir veri bulunmamaktadır. Kamuoyu araştırmaları da, taşıdıkları sınırlılıklar nedeni ile bu aşamada, yeterli olmamaktadır.</p> <p>İki se&ccedil;im arasında Mecliste bulunan 4 partinin aldıkları oy sayıları ve farklar şu şekildedir.</p> <p><img src="https://www.aydinlik.com.tr/_usr/files/img/1%28265%29.jpg" alt="" /></p> <p>Bu tabloda 7 Haziran&rsquo;dan 1 Kasım&rsquo;a yaşanan ge&ccedil;işkenlik, parti tabanlarının Anayasa referandumunda sergileyecekleri davranışların ayak izlerini taşımaktadır.</p> <p>&Ouml;ncelikle somut veriler şu bi&ccedil;imde şekillenmektedir.</p> <p>1) 7 Haziran&rsquo;da başka partilere verip de 1 Kasım&rsquo;da AKP&rsquo;ye oy veren 4.814.515 se&ccedil;men, referandum konusunda kararsızların ana damarını oluşturmaktadır. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bu oylar AKP&rsquo;nin kemik oyları değildir, d&ouml;nemin koşulları gereği istikrar i&ccedil;in AKP&rsquo;ye kaymıştır.</p> <p>2) Hem 7 Haziran&rsquo;da hem de 1 Kasım&rsquo;da MHP&rsquo;ye oy vermeyi tercih eden 5.694.136 se&ccedil;men MHP&rsquo;nin kemik tabanı g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;ndedir. Parti disiplini i&ccedil;erisinde yer alma beklentisi olan kesimi oluşturmaktadır.</p> <p>3) CHP&rsquo;ne eklenen 593.673 oy, &ldquo;kararsız&rdquo; grubunda kalmaktadır. CHP se&ccedil;meni &ldquo;parti sadakati&rdquo; konusunda başarılı sınav vermektedir.</p> <p>4) HDP&rsquo;nin kaybettiği 910.404 oy da, Haziran&rsquo;dan Kasım&rsquo;a &ldquo;istikrar&rdquo; beklentisi ile AKP&rsquo;ye kayan se&ccedil;mendir.</p> <p>Haziran&rsquo;dan Kasım&rsquo;a yaşanan ge&ccedil;işkenlikleri okumaya &ccedil;alıştığımızda ş&ouml;yle bir tablo oluşmaktadır.</p> <p>1) Kasım se&ccedil;imlerinde AKP&rsquo;ye oy veren se&ccedil;menin en az %20&rsquo;si &ldquo;istikrar&rdquo; merkezli hareket etmektedir. Sistemle sorunu olmayıp, g&uuml;nl&uuml;k yaşamında istikrara &ouml;nem veren kesimdir. Bu kesimin en &ouml;nemli g&uuml;ndemi &ldquo;ter&ouml;r&rdquo; ve &ldquo;ekonomi&rdquo;dir. Referandumda &ldquo;evet&rdquo; &ccedil;ıkmasının bu noktada &ccedil;&ouml;z&uuml;m değil, tam tersine istikrarın bozulması riskini en kolay kavrayacak kesimi bu se&ccedil;men grubu oluşturmaktadır.</p> <p>2) Kasım se&ccedil;imlerinde MHP&rsquo;ye oy vermeye devam eden se&ccedil;men, parti sadakati y&uuml;ksek ve ağırlıklı olarak &ldquo;ocak&rdquo; tabanlı se&ccedil;mendir. Se&ccedil;imler sonrasında MHP&rsquo;de yaşanan gelişmeler ve Başkanlık krizi bu &ldquo;ocak&rdquo; tabanlı se&ccedil;meni daha da duyarlı hale getirmiş ve politize etmiştir. Bu kesimin s&ouml;zc&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n&uuml; yapan başkan adaylarının, olağan&uuml;st&uuml; kongre &ccedil;ağrısına yaklaşık %75 oranında olumlu cevap geldiği d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde, başkan adaylarının &ldquo;hayır&rdquo; diyeceğini a&ccedil;ıklamasının da bu oranda karşılık bulması olası beklenti durumundadır.</p> <p>3) Haziran se&ccedil;imlerinde CHP&rsquo;ye oy veren se&ccedil;menin blok şekilde &ldquo;hayır&rdquo; diyecek olması s&uuml;recin tek kesin bilgisidir. Kasım&rsquo;da CHP&rsquo;ye kayan yaklaşık 500.000 oy y&uuml;zergezer oy durumundadır. Bu nedenle &ldquo;evet&rdquo; cephesinde g&ouml;r&uuml;lmesi ger&ccedil;ek&ccedil;i olabilir.</p> <p>4) Kafası en karışık se&ccedil;men kitlesi HDP&rsquo;nin tabanındadır. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; HDP&rsquo;nin başkanlığı elinde koz olarak tuttuğu ve taleplerinde kullanmak i&ccedil;in beklettiği bilinen bir ger&ccedil;ektir. Ancak 7 Haziran &ouml;ncesinde se&ccedil;im sloganı olarak kullandıkları &ldquo;seni başkan yaptırmayacağız&rdquo; sloganı şu anda ayaklarındaki prangadır. Bu nedenle &ldquo;hayır&rdquo; diyeceklerini zayıf bir şekilde ifade etmektedirler. Bu nedenle i&ccedil;inde &ouml;ng&ouml;r&uuml;lemeyen gizli &ldquo;evet&rdquo; potansiyelini en fazla taşıyan parti HDP&rsquo;dir.</p> <p>Yukarıdaki ge&ccedil;işkenlikler g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alındığında AKP&rsquo;de en az %20, MHP&rsquo;de en az %60 &ldquo;evet&rdquo;ten &ldquo;hayır&rdquo;a ge&ccedil;iş ger&ccedil;ek&ccedil;i bir beklentidir. HDP se&ccedil;meninin parti sadakati ve parti disiplini i&ccedil;erisinde hareket edeceği &ouml;ng&ouml;r&uuml;s&uuml; ile &ldquo;hayır&rdquo;dan &ldquo;evet&rdquo;e ge&ccedil;iş oranının %10&rsquo;da kalması durumunda tablo ş&ouml;yle şekillenmektedir.</p> <p><img src="https://www.aydinlik.com.tr/_usr/files/img/2%28271%29.jpg" alt="" /></p> <p>Ş&uuml;phesiz bu projeksiyon, 7 Haziran ve 1 Kasım se&ccedil;im sonu&ccedil;larına g&ouml;re şekillenmiştir. Bug&uuml;ne birebir yansıması elbette iddia edilemez. Aradan ge&ccedil;en 15 ay toplumsal anlamda pek &ccedil;ok değişikliğe yol a&ccedil;mıştır. Ancak eldeki verilere g&ouml;re en ger&ccedil;ek&ccedil;i karşılaştırma bu tablo gibi g&ouml;r&uuml;nmektedir.</p> <p>Bu &ouml;ng&ouml;r&uuml;, sadece parlamentoda temsil edilen partiler &uuml;zerinden yapılmıştır. Parlamento dışında kalan ve etkili olduğu bilinen Vatan Partisi, Saadet Partisi, B&uuml;y&uuml;k Birlik Partisi gibi partilerin &ldquo;hayır&rdquo; bloğu i&ccedil;inde yer alması referandumdan &ldquo;hayır&rdquo; &ccedil;ıkacağı umudunu artıran diğer &ouml;nemli verilerdir.</p> <p><a href="https://www.aydinlik.com.tr/ozgurluk-meydani/2017-ocak/erdogan-i-korkutan-referandum-tablosu"><strong>Ali Taş</strong></a></p> <p><a href="https://www.aydinlik.com.tr/ozgurluk-meydani/2017-ocak/erdogan-i-korkutan-referandum-tablosu"><strong>Kaynak: Aydınlık</strong></a></p>