Bizi takip edin
Bizi takip edin

686 sayılı KHK ile 4 bin 464 kişi kamudan ihraç edildi

7.2.2017 21:43:59
<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak'ta toplanan &nbsp;Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121. maddesi ile 2935 Sayılı Olağan&uuml;st&uuml; Hal &nbsp;Kanunu'nun 4'&uuml;nc&uuml; maddesine g&ouml;re, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 686 &nbsp;Sayılı Kanun H&uuml;km&uuml;nde Kararname, Resmi Gazete'nin bug&uuml;nk&uuml; son m&uuml;kerrer sayısında &nbsp;yayımlanarak, y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdi.<br /><br /><strong>İŞTE KHK İLE G&Ouml;REVDEN ALINANLARIN TAM LİSTESİ</strong></p> <p><strong><span class="HaberAltBaslik"><a href="http://icube.milliyet.com.tr/pdf/20170207M1-1-1.pdf">1 SAYILI LİSTE İ&Ccedil;İN TIKLAYIN</a><br /><br /><a href="http://icube.milliyet.com.tr/pdf/20170207M1-2.pdf">2 SAYILI LİSTE İ&Ccedil;İN TIKLAYIN<br /><br />3 SAYILI LİSTE İ&Ccedil;İN TIKLAYIN</a><br /><br /><a href="http://icube.milliyet.com.tr/pdf/20170207M1-4.pdf">4 SAYILI LİSTE İ&Ccedil;İN TIKLAYIN</a></span></strong></p> <p>Buna g&ouml;re, 686 Sayılı KHK ile ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;tlerine veya Milli G&uuml;venlik &nbsp;Kurulunca, devletin milli g&uuml;venliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen &nbsp;yapı, oluşum veya gruplara &uuml;yeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla &nbsp;irtibatı olan kişiler, kamu g&ouml;revinden başka hi&ccedil;bir işleme gerek kalmaksızın &ccedil;ıkarıldı.</p> <p>Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. Haklarında &nbsp;ayrıca &ouml;zel kanun h&uuml;k&uuml;mlerine g&ouml;re işlem tesis edilecek.</p> <p>Bu KHK ile "Kamu g&ouml;revinden &ccedil;ıkarılanlar", "Kamu g&ouml;revine iade &nbsp;edilenler", "&Ouml;ğrencilik stat&uuml;s&uuml; geri verilenler" ile "Tedbir uygulanan emekli &nbsp;emniyet mensupları" başlıkları altında yeni d&uuml;zenlemelere yer verildi.<br /><br /><strong>4 BİN 464 KİŞİ</strong></p> <p>Olağan&uuml;st&uuml; hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 686 Sayılı &nbsp;Kanun H&uuml;km&uuml;nde Kararname (KHK) ile 4 bin 464 kişi kamu g&ouml;revinden &ccedil;ıkarıldı, 17 &nbsp;kişi ise g&ouml;reve iade edildi.&nbsp;<br /><br /><strong>EMNİYET'TEN 417 PERSONEL</strong></p> <p>Resmi Gazete'nin bug&uuml;nk&uuml; m&uuml;kerrer sayısında yayımlanan KHK'ya g&ouml;re, &nbsp;Emniyet Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;nden, aralarında emniyet m&uuml;d&uuml;rlerinin de bulunduğu 417 &nbsp;personel kamu g&ouml;revinden &ccedil;ıkarıldı.<br /><br /><strong>JANDARMADAN 893 ASKER</strong></p> <p>Ayrıca Y&uuml;ksek Se&ccedil;im Kurulundan 10, Yargıtaydan 10, Sermaye Piyasası &nbsp;Kurulundan 1, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) 2, T&uuml;rkiye &nbsp;Radyo Televizyon Kurumundan (TRT) 80, Vakıflar Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;nden 2, Avrupa &nbsp;Birliği Bakanlığından 3, Dışişleri Bakanlığından 48, Ekonomi Bakanlığından 15, &nbsp;İ&ccedil;işleri Bakanlığından 49, Jandarma Genel Komutanlığından 893 asker, Sahil &nbsp;G&uuml;venlik Komutanlığından 3 asker, K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığından 16, Milli eğitim &nbsp;Bakanlığından 2 bin 585 kişi kamu g&ouml;revinden &ccedil;ıkarıldı.</p> <p>Y&uuml;ksek &Ouml;ğretim Kurulu (Y&Ouml;K) b&uuml;nyesindeki 330 akademik personel de kamu &nbsp;g&ouml;revinden &ccedil;ıkarılanlar arasında yer aldı.</p> <p><strong>17 KİŞİ G&Ouml;REVE İADE EDİLDİ</strong></p> <p>&Ouml;te yandan, daha &ouml;nce g&ouml;revden uzaklaştırılan 2 Emniyet Genel &nbsp;M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, 1 İ&ccedil;işleri Bakanlığı Mahalli İdareler, 1 K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığı, 9 &nbsp;Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Sağlık Bakanlığı personeli ise g&ouml;reve iade edildi.</p> <p>ABD'de &ouml;ğrenim g&ouml;ren 2 kişinin de &ouml;ğrencilik stat&uuml;s&uuml; geri verildi.</p>