Bizi takip edin
Bizi takip edin

23 Nisan'da çocuk işçi olmak... Sadece geçen yıl 56 çocuk iş cinayetinde öldü

23.4.2017 13:14:41
<h3>"&Ccedil;alışan her 10 &ccedil;ocuktan 8'i kayıt dışı"</h3> <p>DİSK Genel-İş, &ccedil;alışan &ccedil;ocukların sorunlarını g&ouml;r&uuml;n&uuml;r kılmak amacıyla g&uuml;ncel veriler ışığında "T&uuml;rkiye&rsquo;de &Ccedil;ocuk İş&ccedil;i Olmak Raporu" hazırladı. Rapora g&ouml;re, T&uuml;rkiye&rsquo;de &ccedil;alışma hayatında 2 milyona yakın &ccedil;ocuk var. 2016 T&Uuml;İK verilerine g&ouml;re &ccedil;ocuk iş&ccedil;ilerin y&uuml;zde 78&rsquo;i kayıt dışı &ccedil;alışıyor. 2016 yılında 15-17 yaş arası &ccedil;ocuk iş&ccedil;i sayısı 708 bin. Bu &ccedil;ocukların 558 bini kayıt dışı &ccedil;alıştırılırken, 150 bini sigortalıdır. Yani &ccedil;alışan her 10 &ccedil;ocuktan 8&rsquo;i kayıt dışı.</p> <p><strong>DİSK&rsquo; Genel-İş'in raporunda bazı b&ouml;l&uuml;mler ş&ouml;yle:</strong></p> <p>&Uuml;lkemizde &ccedil;ocuk iş&ccedil;ilerin sayısına ilişkin g&uuml;ncel veriler sadece 15-17 yaş grubunda olan &ccedil;ocuk iş&ccedil;iler i&ccedil;in mevcuttur. 15 yaş altı ve tarımsal alanlarda mevsimlik olarak &ccedil;alışan &ccedil;ocuklara ilişkin veriler bulunmamaktadır. Ayrıca mesleki eğitim alan &ouml;zellikle turizm sekt&ouml;r&uuml;nde uzun saatler &ccedil;alıştırılan stajyerler, yani '&ccedil;ocuk iş&ccedil;iler' ve &ccedil;ocuk iş&ccedil;iliği sayılabilecek uygulamalar ile &ccedil;ıraklık eğitimi alanlar resmi olarak &ccedil;ocuk iş&ccedil;i sayılmamaktadırlar. Buna karşın 2012 yılından itibaren &ccedil;ocuk iş&ccedil;i sayısı &uuml;lkemizde artmıştır. 2012 yılında 601 bin olan 15-17 yaş arası &ccedil;ocuk iş&ccedil;i sayısı, 2016 yılına gelindiğinde 709 bin olmuştur.</p> <div id="hicidiv">&nbsp;</div> <h3>&Ccedil;ıraklık, &ccedil;ocuk iş&ccedil;iliğine d&ouml;n&uuml;ş&uuml;yor&hellip;</h3> <p>2015 yılında 17 yaşına kadar &ccedil;alıştırılan &ccedil;ırak sayısı ise 401 bin 464 olarak a&ccedil;ıklanmıştır. SGK&rsquo;nın yayınlamış olduğu verilerde ise &ccedil;ırak iş&ccedil;i sayısı olduk&ccedil;a y&uuml;ksektir. Aralık 2016 verilerine g&ouml;re &ccedil;ırak iş&ccedil;i sayısı 1 milyon 170 bin&rsquo;dir. Bu verilere dayanarak &ccedil;ırak ya da &ccedil;ocuk iş&ccedil;i ayrımı yapmadan genel olarak &uuml;lkemizde &ccedil;alışan &ccedil;ocuk sayısının yaklaşık 2 milyona yaklaştığını s&ouml;yleyebiliriz. Bu durum &ccedil;ocuk emeği s&ouml;m&uuml;r&uuml;s&uuml;n&uuml;n geldiği noktayı a&ccedil;ık bir şekilde ortaya koymaktadır.</p> <h3>15-17 yaş arası &ccedil;alışan &ccedil;ocukların y&uuml;zde 80&rsquo;e yakını kayıt dışı&hellip;</h3> <p>&Ccedil;ocuk işg&uuml;c&uuml; kır ve kent ayrımında farklı bi&ccedil;imlerde istihdam edilse de &ccedil;ocuklar kentlerde de kırlarda da kayıt dışı &ccedil;alıştırılmaktadır. 2016 T&Uuml;İK verilerine g&ouml;re &ccedil;ocuk iş&ccedil;ilerin y&uuml;zde 78&rsquo;i kayıt dışı &ccedil;alışmaktadır. 2016 yılında 15-17 yaş arası &ccedil;ocuk iş&ccedil;i sayısı 708 bindir. Bu &ccedil;ocukların 558 bini kayıt dışı &ccedil;alıştırılırken, 150 bini sigortalıdır. Yani &ccedil;alışan her 10 &ccedil;ocuktan 8&rsquo;i kayıt dışıdır.</p> <h3>T&uuml;rkiye, Avrupa &uuml;lkeleri i&ccedil;erisinde &ccedil;ocuk yoksulluğunda en k&ouml;t&uuml; &uuml;lke</h3> <p>&Uuml;lkemizde &ccedil;ocuk iş&ccedil;iliğinin artışında, &ccedil;ocuk yoksulluk oranının y&uuml;ksek olmasının &ouml;nemli bir etkisi vardır. T&uuml;rkiye, AB &uuml;lkeleri ile karşılaştırıldığında &ccedil;ocuk yoksulluk oranı en fazla olan &uuml;lkedir. T&uuml;rkiye&rsquo;de &ccedil;ocukların yoksulluk oranı y&uuml;zde 25,3 iken, AB&rsquo;ye &uuml;ye &uuml;lkelerle karşılaştırıldığında yoksulluk oranı en fazla olan &uuml;lke konumundadır.</p> <h3>&Ccedil;ocuklar &ccedil;alışırken &ouml;l&uuml;yor: 2016 yılında 56 &ccedil;ocuk iş&ccedil;i hayatını kaybetti</h3> <p>İş cinayetine maruz kalan &ccedil;ocuk sayısına ilişkin İş&ccedil;i Sağlığı İş G&uuml;venliği Meclisi tarafından veriler tutulmaktadır. Bu rapora g&ouml;re de iş kazası sonucu hayatını kaybeden &ccedil;ocuk iş&ccedil;i sayısı artmaktadır. 2012 yılında 32 &ccedil;ocuk, iş cinayetlerinde hayatını kaybetmişken, 2016 yılına gelindiğinde 56 &ccedil;ocuk iş cinayetleri sonucu hayatını kaybetmiştir.</p>