Bizi takip edin
Bizi takip edin

Murat Belge'nin çevresi ve çevresinin çevresi

19.5.2017 16:32:09
<p><em>Her yakın zulm&uuml;n b&uuml;y&uuml;k hisseli yakın ortağı (*)</em></p> <p>&Ccedil;evresi, &ccedil;evresinin &ccedil;evresi&hellip; Murat Belge, Hopa&rsquo;da &ouml;len Metin Lokumcu&rsquo;nun &ccedil;evresini bu s&ouml;zlerle Ergenekoncu ilan etmişti.</p> <p>&ldquo;Emekli &ouml;ğretmen Metin Lokumcu&rsquo;yu Ergenekon&rsquo;a mı bağladınız?&rdquo; sorusunu, <em>&ldquo;Kendisini değil ama onun bir &ccedil;evresi var, &ccedil;evresinin &ccedil;evresi var. Toplumda her şey b&ouml;yle olur. O kişiyle sınırlı değil&rdquo;</em> diye yanıtlamıştı. <em>(1)</em></p> <p>M. Belge, M. Lokumcu&rsquo;nun &ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml; <em>&ldquo;birilerinin AKP&rsquo;ye oy kaybettirme &ccedil;alışmasına&rdquo; </em>bağlayarak 3 Haziran 2011&rsquo;de k&ouml;şesinde şunları yazmıştı:</p> <p><em>&ldquo;T&uuml;rkiye se&ccedil;ime yaklaşırken ben de birka&ccedil; g&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;ne T&uuml;rkiye&rsquo;den uzaklaştım. Ben yola &ccedil;ıkarken Hopa&rsquo;da adam &ouml;ld&uuml;ğ&uuml;, bir başkasının ağır yaralandığı haberini okuyordum. Nedir, nedendir, T&uuml;rkiye&rsquo;de &lsquo;siyaset&rsquo; denince b&ouml;yle bir şey anlamak gerekir? Ortalık kan revan i&ccedil;inde kalmadık&ccedil;a siyaset siyaset olmaz? Birileri bununla AKP&rsquo;ye oy kaybettireceğini umuyor herhalde." (2, 3)</em></p> <p>M. Belge, M. Lokumcu&rsquo;nun &ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;, <em>&ldquo;Yalnız Hopa&rsquo;daki gariban adamın bu kadar heyecanlanacağı bir durum yoktu. Biraz da yapay olarak pompalanan, ucu Ergenekon&rsquo;a uzanan bir gerginlikti&rdquo; </em>diye yorumlamıştı.</p> <p>***</p> <p><strong>M.BELGE'NİN &Ccedil;EVRESİ</strong></p> <p>M. Lokumcu hakkında, her hangi bir kanıt g&ouml;stermeye gerek duymaksızın bu su&ccedil;lamayı getiren M. Belge, &ldquo;&ccedil;evresi, &ccedil;evresinin &ccedil;evresi&rdquo; diye tanımladığı şeyi acaba kendisine uygulamış mıydı?</p> <p>M. Belge&rsquo;nin &ldquo;&ccedil;evresinde, &ccedil;evresinin &ccedil;evresinde&rdquo; acaba kimler vardı?</p> <p>Bu soruyu yanıtlamak i&ccedil;in fazla soyutlama yapmaya ve &ldquo;&ccedil;evresinin &ccedil;evresi&rdquo;ne gitmeye de gerek yok aslında; Murat Belge&nbsp;boğazına kadar Fethullah&ccedil;ı &ccedil;ete ile, Hrant Dink&rsquo;in artık afişe olmuş katilleriyle yan yana durmaktaydı. <em>(4, 5)</em></p> <p>M. Lokumcu&rsquo;nun &ccedil;evresini b&ouml;yle su&ccedil;layan M. Belge, Fethullah&ccedil;ı &ccedil;etenin (pardon o &ldquo;hizmet hareketi&rdquo;ydi di mi!) Abant toplantılarının nadide demirbaşlarından biriydi. Yıllarca Fethullah G&uuml;len'in sağ kolu olan Nurettin Veren&rsquo;in ifadesine g&ouml;re Abant toplantılarına katılanlara, zarf i&ccedil;inde 2-3 bin dolar verilmekteydi.<em> (6)</em>&nbsp;</p> <p>Şimdiye kadar gazeteci Aydın Engin dışında kimse bu ifadeyi yalanlamamıştır. <em>(7)</em></p> <p>***</p> <p><strong>FETHULLAH&Ccedil;I MI? O DA NE?</strong></p> <p>M. Belge 2009 yılında konusu &ldquo;cemaat&rdquo; olan &uuml;&ccedil;&nbsp;ayrı yazı yazmıştı. Bu &uuml;&ccedil; yazıda cemaat diye andığı tek şey Alevi &ldquo;cemaati&rdquo; idi. <em>(8)</em></p> <p>Devletin b&uuml;t&uuml;n kademelerinin,&nbsp;adı anılmayan ancak herkesin bildiği malum &ldquo;cemaat&rdquo;e teslim edildiği bir d&ouml;nemde,&nbsp; Alevi "cemaati"nin y&uuml;ksek yargıda &ouml;rg&uuml;tl&uuml; olduğunu iddia etmişti. M. Belge&rsquo;nin 2009 yılında T&uuml;rkiye Cumhuriyeti Devleti&rsquo;nde cemaat diye g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; tek şey Alevilerdi!</p> <p>Fethullah&ccedil;ılar, devletin her kademesine itina ile yerleştirildiği i&ccedil;in, artık &ldquo;neresi devlet, neresi Fethullah &ccedil;etesi&rdquo; ayırt etmek m&uuml;mk&uuml;n olmadığından olsa gerek, bu &ldquo;sevgi pıtırcıklarından&rdquo; tek bir kelime bile s&ouml;z etmeme başarısını g&ouml;sterebilmişti. Bu yazılarında &ccedil;ok &ouml;nemli bir saptama yapmış olmalı ki malum yazılara hemen aşağıdaki k&ouml;şe yazarları atıfta bulunmuştu:</p> <ul> <li>Vakit gazetesinden Ali Karahasanoğlu (9)</li> <li>Milli gazeteden Ekrem Kızıltaş (10)</li> <li>Zaman gazetesinden Ali &Uuml;nal (11)</li> </ul> <p>Kısacası iddia şuydu: &ldquo;Bu Aleviler yargıda &ouml;rg&uuml;tlenip M&uuml;sl&uuml;manları ya da S&uuml;nnileri ezmektedir.&rdquo;</p> <p>M. Belge, yazıyı ş&ouml;yle bağlamıştı:</p> <p><em>&ldquo;Ama TSK i&ccedil;inde Suriye&rsquo;dekine benzer bir Alevi &ouml;rg&uuml;tlenmesi var mı? TSK her haliyle kapalı kutu. Birileri, birtakım g&ouml;zlemler yapıp bu yolu a&ccedil;mış olabilir. Ama bunun olduğunu sanmıyorum. Y&uuml;ksek Yargı&rsquo;daki durum var. Alevilik orada &ouml;rg&uuml;tl&uuml;: kimi d&uuml;şman, kimi dost olarak g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; de kendi a&ccedil;ısından a&ccedil;ık se&ccedil;ik ortada. Kararları da bunu g&ouml;steriyor. Biz aramızda konuşuyoruz, 'Y&uuml;ksek Yargı'&nbsp;diye. Oysa orada cemaat ilişkileri ge&ccedil;erli. Ve modernleşen T&uuml;rkiye&rsquo;den s&ouml;z ediyoruz." (12)</em></p> <p>M. Belge d&uuml;nyanın en kanlı mezhep savaşlarından birinin arifesinde,&nbsp;&ldquo;yargıdaki Alevi vesayeti&rdquo;nden s&ouml;z etmişti. Hayvanat bah&ccedil;esine alınacak hayvanların bile Fethullah&ccedil;ı &ccedil;eteden olması şartının arandığı bir d&ouml;nemde, bir devletin b&uuml;t&uuml;n organlarının kılcallarına kadar tek bir cemaate kapalı gişe sunulduğu bir zaman diliminde,&nbsp;M. Belge&rsquo;nin aklına T&uuml;rkiye&rsquo;de cemaat diye gele gele Alevi &ldquo;cemaati&rdquo; gelmekteydi!</p> <p>M. Belge, kimin nerede ne kadar &ouml;rg&uuml;tlendiğini 17-25 Aralık s&uuml;recinde ya da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra anlamış mıdır acaba?</p> <p>Acaba M. Belge, bu m&uuml;thiş &ouml;ng&ouml;r&uuml;s&uuml; hakkında şimdilerde ne d&uuml;ş&uuml;nmektedir? M. Belge, Fethullah&ccedil;ı &ccedil;etenin k&ouml;r k&ouml;r g&ouml;z&uuml;m parmağıma faaliyetlerine karşı neden bu kadar &ldquo;aşırı k&ouml;r&rdquo; kalmıştı? Yoksa kandırılmış mıydı?</p> <p>***</p> <p><strong>AZ &Ouml;NCESİNE KADAR &Ccedil;OK İYİYDİ, SONRA TU KAKA OLDU</strong></p> <p>Kandırılma ya da yanılma M. Belge&rsquo;nin yabancısı olduğu bir şey değildir.</p> <p>Yazdığı sayısız yazıyla yıllarca AKP&rsquo;yi destekleyen M. Belge, sonrasında <em>&ldquo;Daha &ouml;nce bizim desteklediğimiz, doğru işler yapan adam uydurma bir Tayyip Erdoğan&rsquo;mış&rdquo; </em>diyerek pişmanlığını dile getirir. <em>(13)</em></p> <p>Kendi beyanına g&ouml;re yanılmıştır.</p> <p>***</p> <p>M. Belge, 2010 referandumu hakkında ise&nbsp;<em>&ldquo;Ben de doğrusu kendimi kandırılmış hissediyorum. &lsquo;Elim kırılaydı da oy vermeseydim&rsquo; diyecek halim yok. O zamanın şartlarında doğru davrandığımı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum"</em>&nbsp;diye yazmıştır.<em> (13)</em></p> <p>Biraz pişman mı olmuştur ne!</p> <p>***</p> <p>2010 referandumu &ouml;ncesinde (10.09.2010) M. Belge, "AKP bir plebisiter diktat&ouml;rl&uuml;k kurmayı planlıyor mu?" diye sormuş ve ş&ouml;yle cevaplamıştı:</p> <p><em>&ldquo;Varolan koşullarda bence bu anlamlı bir soru sayılmaz... tersine [pakette] demokrasi y&ouml;n&uuml;ne ağırlık koyan değişiklikler &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;ş." (14)</em></p> <p>Aynı M. Belge, 27 Eyl&uuml;l 2014&rsquo;te ise <em>&ldquo;AKP'nin HSYK a&ccedil;ıklamaları korkun&ccedil;, plebisiter diktat&ouml;rl&uuml;ğe doğru gidiliyor"</em>&nbsp;diye yazmıştır. <em>(15)</em></p> <p>Bunları bir başkası değil Murat Belge yazmıştır. 4 yıl &ouml;nce kendinden emin ve karşı iddiaları k&uuml;&ccedil;&uuml;mser bir tavırla s&ouml;ylediklerini &ccedil;ok değil 4 yıl 3 hafta sonra aynı s&ouml;zc&uuml;kleri kullanarak bizzat kendisi yalanlamıştır.</p> <p>&Ouml;ng&ouml;r&uuml;s&uuml; bu derece kısa s&uuml;rede yanlış &ccedil;ıkan M. Belge, bug&uuml;n d&uuml;nyanın,<em> &ldquo;K. Marx&rsquo;ın 137 yıl &ouml;nce s&ouml;ylediği gibi&rdquo; </em>olmadığını s&ouml;ylemektedir! <em>(16)</em></p> <p>***</p> <p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;m s&uuml;recinin akil adamı M. Belge, sonrasında ise bu durumuyla ilgili <em>&ldquo;bizler orada konu mankeniydik&rdquo;</em> a&ccedil;ıklaması yapar. (17).</p> <p>***</p> <p>Kendini &ldquo;bir kom&uuml;nist olarak&rdquo; tanımlayan M. Belge, 1993 yılında &ldquo;Tansu &Ccedil;iller&rsquo;in danışmanı olma&rdquo; teklifini de &ldquo;B&ouml;yle bir şey istenirse memnuniyetle yaparım&rdquo; diye karşılayacak kadar da &ldquo;geniş g&ouml;n&uuml;ll&uuml;&rdquo;d&uuml;r! <em>(18)</em></p> <p>O zamanlar bu bir şaka olarak kalsa da bu hevesini sonradan akil adam olarak gidermiştir.</p> <p>***</p> <p><strong>İKTİDARLA İ&Ccedil; İ&Ccedil;EYİM AMA EN MUHALİF DE BENİM!</strong></p> <p>M. Lokumcu&rsquo;nun &ccedil;evresini, &ccedil;evresinin &ccedil;evresini darbecilikle su&ccedil;layan &ldquo;muhalif&rdquo; M. Belge, iktidarla ve zamanın &ldquo;paralel iktidarı&rdquo;yla girebildiği her t&uuml;rl&uuml; ilişkinin i&ccedil;indeydi. En k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir muhalif duruş g&ouml;sterenlerin işten atıldığı ve sesinin kesildiği bir d&ouml;nemde televizyonlarda sayısız program yaptı, gazetelerde sayısız yazı yazdı, Abant Toplantıları dahil sayısız toplantıya davet edildi, saray kahvaltılarında ağırlandı, akil adamlık yaptı.</p> <p>***</p> <p>M. Belge&rsquo;nin işlevini en iyi a&ccedil;ıklayan AKP milletvekili Muhsin Kızılkaya olmuştu:</p> <p><em>&ldquo;&hellip;ben de kibirli bir sosyalist, devrimciydim. Sonra Birikim Dergisi&rsquo;nde &Ouml;mer La&ccedil;iner, Murat Belge&rsquo;lerin yazdıkları beni &ccedil;ok etkiledi. İslami hareketlere, muhafazak&acirc;rlara hoşg&ouml;r&uuml;yle yaklaşıp onların memleketi d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rebileceğine, vesayet&ccedil;i rejimi kırabileceğine dair bir inan&ccedil; gelişmişse bende, tek m&uuml;sebbibi Birikim Dergisi; La&ccedil;iner, İnsel ve Belge&rsquo;dir." (19)</em></p> <p>***</p> <p>Bu &ouml;rnekleri uzatabiliriz.</p> <ul> <li>Bir referandumun demokrasinin &ouml;n&uuml;n&uuml; a&ccedil;acağını s&ouml;yl&uuml;yorsunuz. &Ccedil;ok değil bir ka&ccedil; yıl sonra bu referandum &uuml;lkedeki b&uuml;t&uuml;n kurumları tek elde toplamanın yolunu a&ccedil;ıyor ve bunu da bizzat kendiniz s&ouml;yl&uuml;yorsunuz.</li> <li>Bir siyasal hareketin, bir partinin &uuml;lkeyi demokratikleştireceğini s&ouml;yl&uuml;yorsunuz. 2-3 yıl sonra aynı siyasi partiye karşı diktat&ouml;rl&uuml;k su&ccedil;laması yapıyor ve sanki bu iktidarın pekişmesinde hi&ccedil; payınız yokmuş gibi hi&ccedil; bir utanma belirtisi g&ouml;stermeden ona karşı a&ccedil;ıklamalar yapıyorsunuz.</li> </ul> <p>B&uuml;t&uuml;n bu d&ouml;n&uuml;şleri de <em>&ldquo;Bizim &ouml;nyargımız yok iyi yapılan işleri takdir ederiz k&ouml;t&uuml; yapılanları eleştiririz&rdquo;</em> gibi bir pişkinlikle a&ccedil;ıklıyorsunuz.</p> <p>***</p> <p>M. Belge&rsquo;nin son 15 yılda siyasetle ilgili s&ouml;yledikleri yanlış &ccedil;ıkmıştır. Yanlış &ccedil;ıktığını da bir başkası değil bizzat kendisi s&ouml;ylemiştir. M. Belge kendi s&ouml;ylediklerinin hepsinin sadece bir ka&ccedil; yıl sonra tam tersini yazmıştır. D&uuml;n &ldquo;demokratik&rdquo; dediğine ertesi g&uuml;n &ldquo;diktat&ouml;r&rdquo; demiştir. D&uuml;n &ouml;ve &ouml;ve bitiremediğini birka&ccedil; g&uuml;n sonra yerin dibine sokmuştur.</p> <p>***</p> <p>M. Belge otob&uuml;s s&uuml;r&uuml;c&uuml;s&uuml; olsaydı, &ccedil;oktan ehliyeti elinden alınırdı.</p> <p>M. Belge komutan olsaydı, emrindeki birliği &ccedil;oktan esir d&uuml;şerdi.</p> <p>M. Belge doktor olsaydı, &ouml;ld&uuml;rd&uuml;ğ&uuml; hastalar nedeniyle hapse girerdi.</p> <p>M. Belge m&uuml;teahhit olsaydı, yaptığı evler yıkıldığı i&ccedil;in iflas ederdi.</p> <p>M. Belge bir gemi kaptanı olsaydı, gemilerinin hepsini batırırdı.</p> <p>Ancak M. Belge, M. Belge olduğu i&ccedil;in Archeproject kapsamında hala topluma siyaset anlatmaktadır! <em>(20)</em></p> <p>Samuel Beckett&rsquo;in meşhur s&ouml;z&uuml;n&uuml; (**) uyarlayacak olursak M. Belge&rsquo;nin ilkesi (ilke mi!) şudur:</p> <p><em>&ldquo;Hep konuştun, hepsi yanlış &ccedil;ıktı. Olsun. Gene konuş, gene yanlış &ccedil;ıksın. Daha &ccedil;ok yanlış &ccedil;ıksın, Hi&ccedil; ama hi&ccedil; utanma!&ldquo;</em></p> <p>*</p> <p>G&ouml;r&uuml;şleri bu kadar yanlış, bu kadar kısa s&uuml;re i&ccedil;inde &ccedil;&uuml;r&uuml;t&uuml;len, neredeyse her s&ouml;ylediğinin tam tersi &ccedil;ıkan (bu bir yorum değil bizzat kendi beyanıdır) bir kişinin s&ouml;yledikleri-yazdıkları nasıl ciddiye alınabilir?</p> <p>Ge&ccedil;mişinde bunca k&ouml;rl&uuml;k vakası olan bir kişinin hi&ccedil;bir şey olmamış gibi hala &ouml;ng&ouml;r&uuml;lerde bulunması, hala entelekt&uuml;el diye ortalıkta ahkam kesmesi ancak ve ancak utanmazlıktır.</p> <p>***</p> <p><strong>CESET YAŞIYOR MU!</strong></p> <p>Yıl olmuş 2017. Ben Murat Belge hakkında yukarıda yazdıklarımı tekrar tekrar yazmak zorunda kalıyor ve hala topluma yukarıdaki deli sa&ccedil;ması g&ouml;r&uuml;şleri anlatıp yanlışlığını kanıtlamaya uğraşıyorum. Karşımızda &ldquo;d&uuml;ş&uuml;nsel bir ceset&rdquo; var. Bu yazı ile &ldquo;cesedin ceset olduğunu&rdquo;, kalbinin atmadığını, yaşam belirtisi g&ouml;stermediğini, &ccedil;oktan &ccedil;&uuml;r&uuml;m&uuml;ş olduğunu, &nbsp;yani kısacası &ldquo;cesedin bir &ouml;l&uuml; olduğunu&rdquo; g&ouml;steriyorum. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bu &ldquo;d&uuml;ş&uuml;nsel cesedi&rdquo; bize &ldquo;normal canlı bir insan&rdquo; diye tanıtan, yutturmaya &ccedil;alışanlar var.</p> <p>2017 yılında s&ouml;z&uuml;n&uuml; ettiğim bunca olaydan sonra hala M. Belge&rsquo;nin entelekt&uuml;el sefaletini kanıtlamak zorunda kalmak ciddi bir zaman yitimidir. Bu &uuml;lkede bu tutum hala prim yapıyorsa, yukarıdaki gibi bir d&uuml;ş&uuml;nce d&uuml;nyası bu &uuml;lkede hala ge&ccedil;er ak&ccedil;e ise, bu bizim b&uuml;y&uuml;k beceriksizliğimiz ve hatta su&ccedil;umuzdur.</p> <p>&Ouml;te yandan ne kadar can sıkıcı olursa olsun, M. Belge&rsquo;nin sanki hi&ccedil;bir şey olmamış gibi hala ortalıkta bilirkişi edasıyla dolaşarak f&uuml;tursuzca ahkam kesme girişimlerinde bunları hatırlatmak da bir g&ouml;revdir.</p> <p>***</p> <p><strong>Sizi hi&ccedil; unutmayacağız Murat Belge. Bu topluma, bu toplumun aklına, bilincimize verdiğiniz korkun&ccedil; zararları daima teşhir edeceğiz.</strong></p> <p><strong>Siz utanana kadar&hellip;</strong></p> <p><strong>Hi&ccedil; bıkmadan her fırsatta size kendinizi hatırlatacağız. Siz utanana kadar&hellip;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Taylan Kara</strong></p> <p><strong>soL</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>(*) Ece Ayhan&rsquo;ın &ldquo;Ala ala hey&rdquo; şiirindeki mısranın &ouml;zg&uuml;n hali şudur: &ldquo;Her yakın zulm&uuml;n k&uuml;&ccedil;&uuml;k hisseli uzak ortağı&rdquo;</em></p> <p><em>(**) S. Beckett&rsquo;in s&ouml;z&uuml;n&uuml;n &ouml;zg&uuml;n hali şudur: &ldquo;Hep denedin hep yenildin. Olsun. Yine dene, yine yenil, daha iyi yenil.&rdquo;</em></p> <p><strong>Kaynaklar:</strong></p> <p><em>1. <a href="http://www.birgun.net/haber-detay/murat-belge-lokumcu-nun-cevresi-ergenekoncu-ydu-59169.html">http://www.birgun.net/haber-detay/murat-belge-lokumcu-nun-cevresi-ergene...</a></em></p> <p><em>2. <a href="http://www.soldefter.com/2011/06/04/murat-belge-diye-biri-varmis/">http://www.soldefter.com/2011/06/04/murat-belge-diye-biri-varmis/</a></em></p> <p><em>3. <a href="http://taraf.com.tr/murat-belge/makale-potsdam-dan.htm">http://taraf.com.tr/murat-belge/makale-potsdam-dan.htm</a></em></p> <p><em>4. <a href="http://odatv.com/cemaat-hatirasi-1002131200.html">http://odatv.com/cemaat-hatirasi-1002131200.html</a></em></p> <p><em>5. <a href="http://haber.sol.org.tr/yazarlar/taylan-kara/hrantin-arkadaslari-grubunda-eksik-olan-kisi-kimdir-171471">http://haber.sol.org.tr/yazarlar/taylan-kara/hrantin-arkadaslari-grubund...</a></em></p> <p><em>6. <a href="http://www.birgun.net/haber-detay/cemaat-abant-toplantilarina-katilanlara-rusvet-verdi-124138.html">http://www.birgun.net/haber-detay/cemaat-abant-toplantilarina-katilanlar...</a></em></p> <p><em>7. <a href="http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/584526/9_bin_dolari_kim_zimmetine_gecirdi_.html">http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/584526/9_bin_dolari_kim_zimmetin...</a></em></p> <p><em>8. <a href="http://www.kriter.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1499&amp;Itemid=47">http://www.kriter.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1499&amp;Ite...</a></em></p> <p><em>9. <a href="http://www.habervaktim.com/%E2%80%A6banin_adi_ali_onun.html">http://www.habervaktim.com/&hellip;banin_adi_ali_onun.html</a></em></p> <p><em>10. <a href="http://www.milligazete.com.tr/%E2%80%A6ciplak-mi-145698.htm">http://www.milligazete.com.tr/&hellip;ciplak-mi-145698.htm</a></em></p> <p><em>11. <a href="http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=921451">http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=921451</a><br />12. <a href="http://www.haksozhaber.net/cemaat-ve-yargi-13475yy.htm">http://www.haksozhaber.net/cemaat-ve-yargi-13475yy.htm</a></em></p> <p><em>13. <a href="http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/395439/Murat_Belge_den_itiraf__2010_referandumunda_kandirildik.html">http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/395439/Murat_Belge_den_itiraf...</a></em></p> <p><em>14. <a href="http://www.3b-liberal.com/index.php?sid=yazi&amp;id=33407">http://www.3b-liberal.com/index.php?sid=yazi&amp;id=33407</a></em></p> <p><em>15. <a href="http://t24.com.tr/haber/murat-belge-akpnin-hsyk-aciklamalari-korkunc-plebisiter-diktatorluge-dogru-gidiliyor,272040">http://t24.com.tr/haber/murat-belge-akpnin-hsyk-aciklamalari-korkunc-ple...</a></em></p> <p><em>16. <a href="http://t24.com.tr/k24/yazi/belge-populizm,1217">http://t24.com.tr/k24/yazi/belge-populizm,1217</a></em></p> <p><em>17. <a href="http://t24.com.tr/haber/murat-belge-2010-referandumunda-evet-diyenler-kandirildi-bizim-destekledigimiz-uydurma-bir-erdoganmis,314127">http://t24.com.tr/haber/murat-belge-2010-referandumunda-evet-diyenler-ka...</a></em></p> <p><em>18. <a href="http://www.gazeteciler.com/haber/belge-ve-altan-kimin-danman-olacakt/189266">http://www.gazeteciler.com/haber/belge-ve-altan-kimin-danman-olacakt/189266</a></em></p> <p><em>19. <a href="http://odatv.com/eskiden-sosyalisttim-murat-belge-ve-ahmet-insel-okuduktan-sonra-akpli-oldum-2705151200.html">http://odatv.com/eskiden-sosyalisttim-murat-belge-ve-ahmet-insel-okudukt...</a></em></p> <p><em>20. <a href="https://arkhesiyaset.wordpress.com/">https://arkhesiyaset.wordpress.com/</a></em></p>