Bizi takip edin
Bizi takip edin

Şu ‘siyasal ayak’ meselesi

17.7.2017 10:06:21
<p><span class="large">AKP politikacı ve yandaşları &ldquo;<em>siyasi ayak</em>&rdquo; denince şunu ileri s&uuml;r&uuml;yorlar: AKP son yerel ve genel se&ccedil;imlerde adaylar arasında b&uuml;y&uuml;k ayıklama yaptılar, şu an AKP&rsquo;de FET&Ouml;&rsquo;c&uuml; politikacı yok.</span><br /><span class="large">Bu yanlış bir &ldquo;<em>siyasi ayak</em>&rdquo; yaklaşımı tabii ki.. S&ouml;z konusu olan &ldquo;<strong>darbenin siyasi</strong>&nbsp;<strong>ayağı</strong>&rdquo;dır.&nbsp;</span><br /><span class="large">Yani:&nbsp;<strong>FET&Ouml;&rsquo;c&uuml;lerin bu</strong>&nbsp;<strong>darbeyi ger&ccedil;ekleştirecek</strong>&nbsp;<strong>noktaya gelmelerinde hangi</strong>&nbsp;<strong>politikacıların, politikaların,</strong>&nbsp;<strong>programların dolaylı -</strong>&nbsp;<strong>dolaysız destekleri&nbsp;</strong>s&ouml;z konusudur!</span></p> <p><span class="large"><strong>&lsquo;F.G. hepimizin hocası&rsquo;</strong>&nbsp;</span><br /><span class="large">Siyasi ayağa b&ouml;yle bakınca bir anlamı olur. Yoksa Cumhurbaşkanlığı ve h&uuml;k&uuml;met i&ccedil;inde 15 Temmuz darbesini fiilen destekleyen kimse var mı arayışına girersiniz ki, abesle uğraşmış olursunuz, ş&uuml;phesiz ki yok! Zaten 2014&rsquo;ten bu yana devlet i&ccedil;indeki FET&Ouml;&rsquo;c&uuml;lere karşı aktif bir m&uuml;cadeleyi s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yor Cumhurbaşkanı.&nbsp;</span><br /><span class="large">17-25 Aralık 2013 tarihinde FET&Ouml;&rsquo;n&uuml;n iktidara y&ouml;nelik yolsuzluk ve r&uuml;şvet operasyonu olmasaydı, aralarındaki &ccedil;atışma bu noktaya gelir miydi, bilmiyoruz. Bu operasyon, FET&Ouml;&rsquo;c&uuml;lerin ellerindeki Emniyet, istihbarat ve yargı gibi devlet olanaklarıyla, ş&uuml;phesiz ki &ouml;zellikle RTE&rsquo;ye karşı y&ouml;nelik en b&uuml;y&uuml;k saldırılarıydı. Bu g&uuml;ce de nasıl ulaştılar?!&nbsp;</span><br /><span class="large">Siyasi ayak soruşturması, FET&Ouml;&rsquo;c&uuml; g&uuml;&ccedil;lerin darbe girişimine kadar aldıkları b&uuml;y&uuml;k siyasi destekleri arar.&nbsp;</span><br /><span class="large">&ldquo;<em>Hocaefendi bir deniz feneri</em>&nbsp;<em>gibi yolumuzu aydınlatıyor</em>..&rdquo; (<strong>Arın&ccedil;</strong>), &ldquo;<em>Fethullah G&uuml;len</em>&nbsp;<em>her zaman tertemiz kalmıştır,</em>&nbsp;<em>onunla iftihar ediyoruz</em>.&rdquo; (<strong>Recep</strong>&nbsp;<strong>Akdağ</strong>) gibi,&nbsp;<strong>Erdoğan&nbsp;</strong>ve&nbsp;<strong>G&uuml;l&nbsp;</strong>(<em>Fethullah G&uuml;l hepimizin</em>&nbsp;<em>hocasıdır, &ccedil;ok değerli bir bilim</em><em>adamıdır</em>) dahil, t&uuml;m AKP ileri gelenlerinin G&uuml;lencileri nasıl koruyup kolladıkları, &uuml;zerlerine kanat gerdikleri, hayranlıklarını belirttikleri herkesin bilgisi i&ccedil;indedir.</span></p> <p><span class="large"><strong>Devlette yayılma</strong>&nbsp;</span><br /><span class="large">Bu lafların arkası hep doluydu. FET&Ouml;&rsquo;c&uuml;lerin devletin her kesimine yerleşmeleri i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k bir program y&uuml;r&uuml;rl&uuml;kteydi.&nbsp;</span><br /><span class="large">&Uuml;niversitelere, devlet kurumlarına, adalet ve bakanlıklarına insan yerleştirme sınavları; &Ouml;SYM tamamen FET&Ouml;&rsquo;c&uuml;lerin elindeydi. Yapılan sahtek&acirc;rlıklar bir bir medyada yer alırken, AKP iktidarının kılı bile kıpırdamıyor, o zamanın başbakanı RTE, MİT&rsquo;in olayı s&ouml;zde soruşturduğunu a&ccedil;ıklıyor, &uuml;st&uuml;n&uuml; kapatıyor, &Ouml;SYM başkanını koruyordu..&nbsp;</span><br /><span class="large">Devlet, AKP d&ouml;neminde, siyasi destekle FET&Ouml;&rsquo;n&uuml;n en b&uuml;y&uuml;k saldırısına uğradı.</span></p> <p><span class="large"><strong>Devleti ele ge&ccedil;irmede iki d&ouml;nem</strong>&nbsp;</span><br /><span class="large">Devleti ele ge&ccedil;irme konusunda FET&Ouml;&rsquo;y&uuml; iki d&ouml;neme ayırmak gerekir.</span><br /><span class="large"><strong>İlk d&ouml;nem</strong>, tamamen gizli ve sızma, &ldquo;<em>Devletin kılcal damarlarına</em>&nbsp;<em>girme</em>&rdquo; d&ouml;nemiydi. Bunu başarılı bir şekilde ger&ccedil;ekleştirdiler.&nbsp;</span><br /><span class="large">Diyelim ki, bu d&ouml;nemde AKP&rsquo;nin pek dahli yoktu. İktidara geldikten bir s&uuml;re sonra, yerleşmiş FET&Ouml; kadrolarını buldular &ouml;nlerinde.&nbsp;</span><br /><span class="large">FET&Ouml;, t&uuml;m siyasi partiler, liderleri (<strong>Ecevit&nbsp;</strong>dahil!) hatta&nbsp;<strong>Kenan Evren&nbsp;</strong>gibilerin d&ouml;neminde ve izleyen zamanlarda &ouml;nde gelen komutanlarla iyi ge&ccedil;inerek, bir koruma kalkanı ardından devlette yayıldılar. Bu d&ouml;nemin politikasını&nbsp;<strong>&Ccedil;atışmanın Anatomisi</strong>&rsquo;nde &ouml;zg&uuml;n bir inceleme ile anlattım (&ccedil;atışma yok, işbirliği yap, kendini sevdir, &ouml;nemli siyasi yapıların kanatları altına gir, saldırılara karşı koruma uygula, yayıl ve ele ge&ccedil;ir!)</span></p> <p><span class="large"><strong>AKP d&ouml;neminde g&uuml;&ccedil;leri b&uuml;y&uuml;d&uuml;</strong>&nbsp;</span><br /><span class="large">Ama FET&Ouml;&rsquo;y&uuml; FET&Ouml; yapan ikinci d&ouml;nemdi, yani AKP d&ouml;nemi..&nbsp;</span><br /><span class="large">Bu d&ouml;nemde pek &ccedil;ok a&ccedil;ık pozisyonda gizlilik kalktı, yarı gizliliğe ge&ccedil;ildi.&nbsp;</span><br /><span class="large">Ama &ouml;zellikle orduda son derece gizlilik s&uuml;rd&uuml;.&nbsp;</span><br /><span class="large">&Ccedil;&uuml;nk&uuml; ordu i&ccedil;inde &ouml;rg&uuml;tlenmeleri en b&uuml;y&uuml;k g&uuml;&ccedil;leriydi, tayin edici ve en son hamle olarak kullanılacak...</span><br /><span class="large">İşte bu ikinci d&ouml;nemde devlet i&ccedil;inde FET&Ouml; tam FET&Ouml; oldu. Ordu i&ccedil;inde darbe yapabilecek pozisyona da bu d&ouml;nemde geldiler.&nbsp;</span><br /><span class="large">Burada sadece AKP&rsquo;nin değil, aydın diye &uuml;lkeye kakalanan s&ouml;zde &ldquo;<em>kanaat</em><em>&ouml;nderleri</em>&rdquo;nin de kullanışlı rolleri birinci derecede &ouml;nemli.&nbsp;</span><br /><span class="large">Siyasi ayak, AKP d&ouml;neminde darbe yapabilecek g&uuml;ce nasıl ulaştıklarının soruşturulmasıdır. Belki yakın bir d&ouml;nem gelir, bu t&uuml;m&uuml;yle soruşturulur. Hi&ccedil; karşı değilim- AKP &ouml;ncesine de gidilmelidir!&nbsp;</span><br /><span class="large">Kim bilir!</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span class="large">Orhan Bursalı</span></strong></p> <p><strong><span class="large">Cumhuriyet</span></strong></p>