Bizi takip edin
Bizi takip edin

Çalışıyoruz, kira ve taksit ödüyoruz

29.7.2017 19:25:50
<p><strong>-&nbsp;</strong>Y&uuml;ksek kira ve konut bedelleri aile b&uuml;t&ccedil;esinin en b&uuml;y&uuml;k y&uuml;k&uuml;n&uuml; oluştururken, gelirlerin d&ouml;rtte biri ev taksitine ya da kiraya harcandı. T&uuml;rkiye İstatistik Kurumu (T&Uuml;İK) tarafından yapılan &ldquo;2016 yılı Hanehalkı T&uuml;ketim Harcaması&rdquo; verilerine g&ouml;re, ge&ccedil;en yıl her bir vatandaşın yaptığı ve temel gereksinimlerini i&ccedil;eren t&uuml;ketim harcaması kişi başı 1.642 TL oldu.</p> <p>Araştırmaya g&ouml;re, ge&ccedil;en yıl t&uuml;ketim harcamalarında en y&uuml;ksek payı, y&uuml;zde 25.2 ile ev taksiti olarak bilinen konut kredisi ve kira aldı. İkinci sırayı ise y&uuml;zde 19.5 ile gıda ve alkols&uuml;z i&ccedil;ecekler aldı. Toplam t&uuml;ketim harcamalarında en d&uuml;ş&uuml;k payı y&uuml;zde 2 ile sağlık harcamaları oluştururken, eğitim harcamaları ise y&uuml;zde 2.3'te kaldı.</p> <p><strong>MOBİLYA GİDERİ ARTTI</strong></p> <p>Araştırma sonu&ccedil;larına g&ouml;re, &ouml;zellikle b&uuml;y&uuml;kşehirlerde yaşayanların en b&uuml;y&uuml;k problemi belediyelerin ise en &ouml;nemli gelir kalemlerinden biri olan ulaştırma i&ccedil;in yapılan harcamalar artış g&ouml;sterdi. Yapılan harcamalar i&ccedil;inde, ulaştırma harcamalarının payı bir &ouml;nceki yıla g&ouml;re 1.2 puanlık artışla y&uuml;zde 17'den y&uuml;zde 18.2'ye y&uuml;kseldi. Alkoll&uuml; i&ccedil;ecekler, sigara ve t&uuml;t&uuml;n grubunun payı y&uuml;zde 4.2'den y&uuml;zde 4.4'e, mobilya ve ev eşyalarının payı, y&uuml;zde 6.1'den y&uuml;zde 6.3'e y&uuml;kselirken, eğitim hizmetlerinin payı ise y&uuml;zde 2.2'den y&uuml;zde 2.3'e &ccedil;ıktı.</p> <p>Diğer taraftan, konut ve kira harcamalarının toplam harcamalardaki payı bir &ouml;nceki yıla g&ouml;re 0.8 puanlık d&uuml;ş&uuml;şle y&uuml;zde 26'dan y&uuml;zde 25.2'ye geriledi. Ayrıca, gıda ve alkols&uuml;z i&ccedil;ecek harcamalarının payı y&uuml;zde 20.2'den y&uuml;zde 19.5'e, eğlence ve k&uuml;lt&uuml;r harcamalarının payı y&uuml;zde 2.9'dan y&uuml;zde 2.8'e geriledi.</p> <p><strong>TEMEL GIDAYA HARCANDI</strong></p> <p>Araştırmanın detaylarında ise &ouml;zellikle alt gelir grubunun kazancının kira, gıda ve yol gibi temel harcamalara gittiği g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor. Gelire g&ouml;re sıralı y&uuml;zde 20'lik gruplar itibarıyla t&uuml;ketim harcamalarının 2016 yılındaki dağılımına bakıldığında, en d&uuml;ş&uuml;k gelir grubu olan birinci y&uuml;zde 20'lik grupta yer alan hanehalkları, konut ve kira harcamalarına y&uuml;zde 32, gıda ve alkols&uuml;z i&ccedil;ecek harcamalarına y&uuml;zde 28.9, ulaştırma harcamalarına y&uuml;zde 8.9 ve mobilya ve ev eşya harcamalarına y&uuml;zde 5.6 pay ayırdı. En y&uuml;ksek gelir grubu olan beşinci y&uuml;zde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise ulaştırma harcamalarına y&uuml;zde 22.8, konut ve kira harcamalarına y&uuml;zde 21.7, gıda ve alkols&uuml;z i&ccedil;ecek harcamalarına y&uuml;zde 14.2 ve lokanta ve otel harcamalarına y&uuml;zde 7.6 pay ayırdı.</p> <p><strong>EMEKLİ, MAAŞININ &Uuml;&Ccedil;TE BİRİNİ KİRAYA VERDİ</strong></p> <p>TEMEL geliri maaş olan ve &ccedil;alışan kesimi oluşturan haneler, konut ve kira harcamalarına y&uuml;zde 23.8, ulaştırmaya y&uuml;zde 18.7 ve gıda ve alkols&uuml;z i&ccedil;eceğe ise y&uuml;zde 17.8 pay ayırdı. Girişimci geliri olan hanehalklarının, ulaştırma harcamaları y&uuml;zde 23, konut ve kira harcamaları y&uuml;zde 21.1 ve gıda ve alkols&uuml;z i&ccedil;ecek harcamaları ise y&uuml;zde 19.8 oldu.</p> <p>Temel gelirlerini ev kirası ile menkul kıymetlerden elde edenler ise konut ve kira harcamalarına y&uuml;zde 29.3, ulaştırma harcamalarına y&uuml;zde 21.3 ve gıda ve alkols&uuml;z i&ccedil;ecek harcamalarına ise y&uuml;zde 15.5 pay ayırdı. Emekliler ise en b&uuml;y&uuml;k harcamayı y&uuml;zde 31.2 ile konut ve kiraya yaparken, alkols&uuml;z i&ccedil;eceğe y&uuml;zde 24.9 ve ulaştırmaya y&uuml;zde 12.7 pay ayırabildi.</p>