Bizi takip edin
Bizi takip edin

Dolar, nereye düşer?

25.08.2017 09:47:56
<p>1) Doların d&uuml;nya fiyatı (değeri) geriledi. Bunun ana nedeni Başkan Trump&rsquo;ın neden olduğu g&uuml;ven bunalımı. Dolar endeksi 103&rsquo;t&uuml; 93&rsquo;e indi.</p> <p>2) Bizde d&ouml;vizdeki gelişmeler sadece dolar fiyatına bakılarak değerlendiriliyor. D&ouml;viz sepeti &ouml;nemli. (Dolar ve euro sepeti) Bu sepetin ortalaması yıl başından bu yana 3.80 TL dolayında. Dolar iniyor, euro &ccedil;ıkıyor. Bizim sepet &ldquo;ucuzlamıyor...&rdquo;</p> <p>3) Bizim paramız d&uuml;nyada bize benzer &uuml;lkelerin paralarına g&ouml;re aşırı değer kaybetmişti. TL&rsquo;nin değer kaybındaki sapma, benzer &uuml;lke paralarına g&ouml;re %20&rsquo;lere ulaşmıştı. Şimdilerde bu fark azalıyor. Sapma % 6.5&rsquo;lerde.</p> <p>4) Kırılgan 5&rsquo;li &uuml;lkeler arasında faiz en y&uuml;ksek &uuml;lke T&uuml;rkiye. Devlet Senetleri ve&nbsp;Borsa&rsquo;ya d&ouml;viz girişi s&uuml;r&uuml;yor.</p> <p>5) İhracat gelirinde ve turizmde beklenen artış ger&ccedil;ekleşemedi ama yaz aylarında g&ouml;receli olarak buralarda yaşanan artış dolar bolluğu yarattı.</p> <p><strong>D&uuml;şerken satan var</strong></p> <p>6) Bizde dolara olan talep, fiyat y&uuml;kselirken artar. Daha fazla fiyat artışı beklentisiyle, dolar alanlar &ccedil;oğalır. Dolar fiyatı d&uuml;şerken tersi olur. Dolar fiyatı daha da ucuzlayacak diye d&uuml;ş&uuml;nenler dolar satar.</p> <p>7) Uzun bayram tatili nedeniyle dolar satanlar var.</p> <p>8) Bizde dolar piyasası k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir piyasa. Bu da g&uuml;nl&uuml;k olarak doların artmasına veya ucuzlamasına yol a&ccedil;ıyor.</p> <p>&Uuml;lkemizin parasının değerini ekonomimizin g&uuml;c&uuml; belirler. Ekonominin g&uuml;c&uuml;n&uuml;n g&ouml;stergeleri: (1) &Uuml;retime dayalı b&uuml;y&uuml;me oranın y&uuml;ksek olmasıdır. (2) Dış ticaret a&ccedil;ığının, cari a&ccedil;ığın, sonu&ccedil;ta d&ouml;viz a&ccedil;ığının hazmedilebilir boyutta olmasıdır. (3) Enflasyon oranının d&uuml;ş&uuml;k olmasıdır. (4) İşsizlik oranının d&uuml;ş&uuml;k olmasıdır.</p> <p>Paramız, ekonomideki olumlu gelişmelere dayalı olarak değil, genelde bizim kontrol&uuml;m&uuml;z dışında k&uuml;resel gelişmelerden etkilenerek değer kazanıyor, değer kaybediyor. İşte bunun i&ccedil;in biz &ldquo;Kırılgan 5&rsquo;li &Uuml;lkeler&rdquo; grubunda, parası en fazla değer kaybeden &uuml;lke durumundayız.</p> <p><strong>&Ouml;nemli olan &uuml;retim</strong></p> <p>Doların ucuzlamasının arkasında, (1) Bir &ouml;l&ccedil;&uuml;de T&uuml;rk parasının gereğinden fazla değer kaybettikten sonra, dolar fiyatında ger&ccedil;ekleşen d&uuml;zeltmenin, (2) Ama b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de k&uuml;resel piyasalardaki gelişmelerin r&uuml;zg&acirc;rı var.</p> <p>Bu şartlarda dolar fiyatı biraz daha ucuzlayabilir. Ne kadar ucuzlayacağı tahmin edilemez. Ama doların dış d&uuml;nyadaki dalgalanmalarının etkisinde tekrar artması m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</p> <p>&Ouml;nemli olan, ekonomimizi g&uuml;&ccedil;lendirmemizdir. Ekonomimiz g&uuml;&ccedil;lendiğinde T&uuml;rk parası ger&ccedil;ek değerini bulur. Dolar fiyatı, d&ouml;viz fiyatı istikrar kazanır. Ekonomimizin g&uuml;&ccedil;lenmesi tarımda ve sanayide &uuml;retim artışına, d&ouml;viz kazandırıcı ekonomik faaliyetlerin artmasına bağlıdır.</p> <p>Altyapı yatırımları,&nbsp;konut&nbsp;yatırımları &ouml;nemlidir ama, ekonominin g&uuml;&ccedil;lenmesi i&ccedil;in tarımda ve sanayide &ouml;nce &uuml;retimin, sonra yatırımların atması gerekir.</p> <p>Ekonominin durumunun iyi mi k&ouml;t&uuml; m&uuml; olduğu dolar fiyatından izlenemez. Doların ucuzlaması işlerin iyi gittiğini g&ouml;steremez. Ekonominin durumunu &uuml;retim, istihdam, gelir artışı, ekonominin &uuml;retime dayalı b&uuml;y&uuml;me g&uuml;c&uuml; g&ouml;sterir.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>G&uuml;ng&ouml;r Uras</strong></p> <p><strong>Milliyet</strong></p> <p>&nbsp;</p>