Bizi takip edin
Bizi takip edin

LYS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

12.9.2017 20:31:26
<p>LYS sonu&ccedil;larının a&ccedil;ıklanmasının ardından adaylar &uuml;niversite tercihlerini yaptılar. Boşta kalan adaylar i&ccedil;in LYS ek yerleştirme tercih işlemleri 29 Ağustos'ta başlayarak 5 Eyl&uuml;l Salı g&uuml;n&uuml; sona erdi. Sonu&ccedil;lar &Ouml;SYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr/' sayfasından duyuruldu.</p> <p><strong>PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ</strong></p> <p>2017-2018 ders yılında, &Ouml;SYS sonu&ccedil;larına g&ouml;re bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri &uuml;niversiteler tarafından 13-19 Eyl&uuml;l 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonu&ccedil;ları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt s&uuml;resi i&ccedil;erisinde ilgili &uuml;niversitelere başvurmaları zorunludur. Bu s&uuml;re i&ccedil;erisinde kayıt i&ccedil;in başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2017-&Ouml;SYS Y&uuml;ksek&ouml;ğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.</p> <p><strong>KAYIT İ&Ccedil;İN GEREKLİ BELGELER</strong></p> <div class="adv-main-container collapsed-adv-area inlineAd">&nbsp;</div> <p>a) Adayın mezun olduğu orta&ouml;ğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi</p> <p>b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız ge&ccedil;işle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu g&ouml;sterir resm&icirc; belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı d&uuml;zenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)</p> <p>c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf</p> <p>d) Katkı payının/&ouml;ğretim &uuml;cretinin &ouml;denmesi ile ilgili belge</p> <p>e) Kayıttan &ouml;nce belirlenip &uuml;niversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya &uuml;niversite onaylı suretleri &Ouml;SYS ile bir y&uuml;ksek&ouml;ğretim programına yerleşen y&uuml;k&uuml;ml&uuml;lerin askerlik durumları, &uuml;niversiteler tarafından (http://kamu.turkiye.gov.tr) İnternet adresinde g&ouml;r&uuml;lebilecektir.<br />Adayların askerlikle ilgili sorunları i&ccedil;in askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi i&ccedil;in de &uuml;niversite rekt&ouml;rl&uuml;klerine veya Y&uuml;ksek&ouml;ğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Kazanan adayları g&ouml;steren fotoğraflı sınav sonu&ccedil;ları adayların yerleştirildikleri y&uuml;ksek&ouml;ğretim programlarının bağlı olduğu &uuml;niversite rekt&ouml;rl&uuml;klerine ve Y&uuml;ksek&ouml;ğretim Kurulu Başkanlığına (Y&Ouml;K) &Ouml;SYM tarafından elektronik ortamda g&ouml;nderilecektir.</p> <p><strong>4.2. KAYITLA İLGİLİ &Ouml;NEMLİ NOTLAR</strong></p> <p>a) Adayların kayıt i&ccedil;in bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.</p> <p>b) Kayıt i&ccedil;in istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle &uuml;niversite tarafından onaylı &ouml;rneği kabul edilir.</p> <p>c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.</p> <div class="adv-main-container collapsed-adv-area inlineAd">&nbsp;</div> <p>d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.</p> <p>e) Y&uuml;ksek&ouml;ğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.</p> <p>f) &Uuml;niversiteler, ger&ccedil;eğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.</p>