Bizi takip edin
Bizi takip edin

Trafikte bunu yapanın ehliyetine el konulacak

12.9.2017 23:10:25
<p>Trafik G&uuml;venliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı &Ccedil;alıştayı, Ankara'da, T&uuml;rkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda yapıldı. &Ccedil;alıştaya İ&ccedil;işleri Bakanı S&uuml;leyman Soylu, Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Emniyet Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Selami Altınok katıldı.</p> <p><strong>ULAŞTIRMA BAKANI ARSLAN: H&Uuml;K&Uuml;M GİYMEMİŞ OLMASI ZORUNLU</strong></p> <p>&Ouml;ğrenci taşıyacak ara&ccedil;larda, '&ouml;zel izinli taşıt' şartı arandığını belirten Ulaştırma Bakanı Arslan, "Okul Servis Ara&ccedil;ları Hizmet Y&ouml;netmeliği'nin 'Okul servis ara&ccedil;larının kiralanması' başlıklı 7'nci maddesinde, okul servis ara&ccedil;larının hangi şartlar altında kiralanabileceği hususu d&uuml;zenlenmiş. Yine okul servis aracı işleten kişiyle anlaşma yapılması halinde dahi taşıma yapılacak taşıtların, okul servis aracı olması gerektiği; taşıt sahibi firmaların da ilgili y&ouml;netmelikte &ouml;ng&ouml;r&uuml;len t&uuml;m y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri yerine getirmesi gerektiği a&ccedil;ıktır. S&ouml;z konusu y&ouml;netmelik &ccedil;er&ccedil;evesinde, &ouml;ğrenci taşıyacak ara&ccedil;ların &ouml;zel izinli taşıtlar olması şartı aranmaktadır. Ayrıca servis şof&ouml;r&uuml; ve rehber personel olunabilmesi i&ccedil;in uyuşturucuyla ilgili ve &ccedil;ocuk istismarı su&ccedil;larından affa uğrasalar dahi h&uuml;k&uuml;m giymemiş olması gerekliliği bir zorunluluktur. Bu konuda gerek bakanlıklar olarak gerek kolluk kuvvetleri olarak her t&uuml;rl&uuml; denetim yapılmakta" diye konuştu.</p> <p><strong>BAKAN YILMAZ: OKUL SERVİSLERİ VE SERVİS ŞOF&Ouml;RLERİYLE İLGİLİ &Ccedil;ALIŞMA YAPILMASI İHTİYA&Ccedil;</strong></p> <p>Okul servis aracı şof&ouml;rlerinde, trafik k&uuml;lt&uuml;r&uuml; oluşturmak ve g&uuml;venli s&uuml;r&uuml;c&uuml;l&uuml;k farkındalığının artırılması i&ccedil;in &ccedil;alışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, şunları s&ouml;yledi:</p> <p>"&Uuml;lkemizde, İ&ccedil;işleri Bakanlığımızın kural ihlallerini &ouml;nlemeye y&ouml;nelik yol uygulamaları ve s&uuml;r&uuml;c&uuml;leri y&ouml;nelik eğitim faaliyetleri neticesinde; polis sorumluluk b&ouml;lgesinde 2017 Ocak ayında, bir &ouml;nceki yılın aynı ayına g&ouml;re, trafik kazalarına bağlı &ouml;l&uuml;mlerde y&uuml;zde 30'a yakın d&uuml;ş&uuml;ş yaşansa da trafik kazası oranımız hala AB oranlarının &uuml;zerindedir. Bunu azaltmak eğitimle insanların bilin&ccedil;lendirilmesinden ge&ccedil;mektedir. Bu ama&ccedil;la bakanlık olarak okul &ouml;ncesinden orta&ouml;ğretimin sonuna kadar &ouml;rg&uuml;n eğitimin her kademesinde ve yaygın eğitim kurumlarımızda, trafik g&uuml;venliği konusunda pek &ccedil;ok ve farklı &ccedil;alışmayla &ccedil;ocuklarımızın zihinlerinde kalıcı trafik bilinci oluşmasına &ccedil;alışıyoruz. Trafik g&uuml;venliği i&ccedil;in okul servisleri ve servis şof&ouml;rleriyle ilgili &ccedil;alışmalar yapılması da bir ihtiya&ccedil; olarak ortaya &ccedil;ıkmaktadır. Geleceğimizin teminatı &ccedil;ocuklarımızı okullara taşıyan okul servis aracı şof&ouml;rlerinde trafik k&uuml;lt&uuml;r&uuml; oluşturmak ve g&uuml;venli s&uuml;r&uuml;c&uuml;l&uuml;k farkındalığının artırılması i&ccedil;in de &ccedil;alışmalar yapılması gerekmektedir"</p> <p><strong>SOYLU: GENELGELER G&Ouml;NDERİLDİ, KARARLI ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ</strong></p> <p>Okulların g&uuml;venliği konusunda &ouml;nemli adımlar atılacağının altını &ccedil;izen İ&ccedil;işleri Bakanı Soylu, "Ge&ccedil;tiğimiz hafta, 81 il valimizle okulların etrafındaki g&uuml;venlik ve bunlarla ilgili atılacak adımlara ilişkin toplantı yaptık. Buna trafik g&uuml;venliği ve servis ara&ccedil;ları da dahildi. Bir g&uuml;n sonra da 81 ilimizde eş zamanlı olarak valilerimizin başkanlığında ve t&uuml;m il&ccedil;elerimizde bu konuda neler yapılması lazım geldiğini ve yukarıdan aşağıya kuralları tekrar ortaya koyarak, bir değerlendirme ger&ccedil;ekleştirdiler. Oradan aldığımız sonu&ccedil;lar var. D&uuml;n Sayın Milli Eğitim Bakanlığımızla da Bakanlar Kurulumuzda paylaştık. Okullarımızın g&uuml;venliği konusunda &ouml;nemli adımlar atabileceğimizi ifade etmek istiyorum. Birtakım genelgeler g&ouml;nderildi. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki s&uuml;re&ccedil;te etkin ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Trafik G&uuml;venliği Uygulama Politika Belgesi hem uygulamada olan tedbirleri hem mevzuat d&uuml;zenlemesi aşamasında olan bazı adımları hem de geleceğe d&ouml;n&uuml;k projelerimizi i&ccedil;ermektedir. Politika belgemiz; denetim, kaza sonrası acil m&uuml;dahale, personel eğitimi, projelerimiz ve d&uuml;zenleme yapılacak konular olmak &uuml;zere 5 başlıkta hazırlanmıştır" dedi.</p> <p><strong>'KIRMIZI IŞIK İHLALİ' A&Ccedil;IKLAMASI</strong></p> <p>Trafik g&uuml;venliği konusunda, temel politikanın yaya &ouml;ncelikli trafik olduğunu belirten Bakan Soylu, 'Trafik G&uuml;venliği Uygulama Politika Belgesi'ni de a&ccedil;ıklayarak, ş&ouml;yle devam etti:</p> <p>"Avrupa'da &ccedil;ok sık şekilde uygulanmaktadır; ceza tolerans uygulaması. Bu da bizim tartışmamız ve bir şekilde uygulamaya y&ouml;nelik adım atmamız gereken meselelerden biri olarak &ouml;n&uuml;m&uuml;zde durmaktadır. Cep telefonuyla kural ihlallerini bildirme ve &ouml;zellikle otob&uuml;sle TIR'larda g&uuml;venli takip mesafesini sağlayacak teknik d&uuml;zenlemenin zorunlu hale gelmesi gibi konular &uuml;zerinde &ccedil;alışacaktır. Kırmızı ışık ihlallerinde para cezasıyla birlikte ihlalin tekrarı halinde belgenin ge&ccedil;ici s&uuml;reyle geri alınması yaptırımı getirecektir. Bizim emniyet şeritleri m&uuml;barek, tren gibi herkesin ge&ccedil;tiği şeritler oluyor. Kimse kusura bakmasın, biz 15 bin aracı emniyet şeridinden ge&ccedil;mek i&ccedil;in nitelendirmişiz. Şimdi buna bir &ccedil;&ouml;z&uuml;m getirdik. Bu 15 bin aracın dışındakiler de var. Adam belediyede şef, &uuml;st&uuml;ne lambayı takıyor. &Ccedil;akarları takıyor, ge&ccedil;iyor. Bizim polis arkadaşımız durdursa bir b&uuml;y&uuml;k tartışma, telefonlar. &Ccedil;ok yakında bir zaman i&ccedil;erisinde hayata ge&ccedil;iriyoruz. Bizim kanunumuzun verdiği bir ayrıcalık var. Kanunun verdiği imtiyazlar ve ayrıcalıklar var. Bunların dışında kimse emniyet şeridinden ge&ccedil;emeyecek"</p>