Bizi takip edin
Bizi takip edin

ABD, K.Kore tehdidiyle G.Kore ve Japonya’da varlığını meşrulaştırıyor

13.9.2017 09:01:23
<p>ABD-Kuzey Kore krizi tırmanmaya devam ederken, Washington&rsquo;un bastırmasıyla Birleşmiş Milletler (BM) G&uuml;venlik Konseyi Pyongyang&rsquo;a yeni yaptırımları oybirliğiyle kabul etti. Yaptırımlar, Kuzey Kore&rsquo;nin n&uuml;kleer programına para ve kaynak sağlamasını engellemeyi ama&ccedil;lıyor. ABD&rsquo;nin hazırladığı karar tasarısında olduğu gibi tam bir petrol ambargosu uygulanması yerine, Kuzey Kore&rsquo;ye sağlanan ham petrol&uuml;n şu anki sınırda tutulmasına ilişkin kural getiriyor. Kuzey Kore&rsquo;ye petrol&uuml;n b&uuml;y&uuml;k bir kısmını &Ccedil;in sağlıyor. Yaptırımlar Pyongyang i&ccedil;in &ouml;nemli bir gelir kaynağı olan tekstil &uuml;r&uuml;nlerinin ihracatını da yasaklıyor. Kuzey Kore&rsquo;ye m&uuml;mk&uuml;n olan en ağır yaptırımların getirilmesini isteyen ABD, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un&rsquo;un yurtdışındaki hesaplarının dondurulmasını da &ouml;nermişti. Kuzey Kore, yeni yaptırımların kabul edilmesi durumunda ABD&rsquo;nin &lsquo;bedel &ouml;deyeceğini&rsquo; s&ouml;ylemişti. Gerginliğin askeri &ccedil;atışmaya d&ouml;n&uuml;şmesi, b&ouml;lge halkı başta olmak &uuml;zere t&uuml;m d&uuml;nya i&ccedil;in tehdit.</p> <p><span class="n-baslik blockquote"><strong>Rutgers &Uuml;niversitesi&rsquo;nde Asya Dilleri Ve K&uuml;lt&uuml;rleri B&ouml;l&uuml;m&uuml;&rsquo;nden Do&ccedil;. Dr. Suzy Kim, Amerikan &Uuml;niversitesi N&uuml;kleer &Ccedil;alışmalar Enstit&uuml;s&uuml;&rsquo;n&uuml;n Direkt&ouml;r&uuml; Vincent Intondi ve G&uuml;ney Kore&rsquo;de yayın yapan Korea Expose&rsquo;un edit&ouml;r&uuml; gazeteci Haeryun Kang&rsquo;la krizin ABD boyutunu konuştuk.</strong></span></p> <p>Uzmanlar sorunun &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; i&ccedil;in bu temelin anlaşılması gerektiği g&ouml;r&uuml;ş&uuml;nde. Rutgers &Uuml;niversitesi&rsquo;nde Asya Dilleri Ve K&uuml;lt&uuml;rleri B&ouml;l&uuml;m&uuml;&rsquo;nden Do&ccedil;ent Dr. Suzy Kim, Amerikan &Uuml;niversitesi N&uuml;kleer &Ccedil;alışmalar Enstit&uuml;s&uuml;&rsquo;n&uuml;n Direkt&ouml;r&uuml; Vincent Intondi ve G&uuml;ney Kore&rsquo;de yayın yapan Korea Expose&rsquo;un edit&ouml;r&uuml; gazeteci Haeryun Kang&rsquo;la krizin ABD boyutunu konuştuk.</p> <p><strong>Suzy Kim: Soğuk Savaş bağımlısı ABD, krizden besleniyor</strong><br />&ldquo;Kuzey Kore Devriminde G&uuml;ndelik Yaşam 1945&ndash;1950&rdquo; kitabının yazarı Suzy Kim, Kore tarihi konusunda uzman. ABD-Kuzey Kore arasındaki &ldquo;d&uuml;şman&rdquo; hukukunun başlangıcını ş&ouml;yle anlatıyor: &ldquo;KDHC, Sovyet blokunun dağılması sonrası 90&rsquo;ların başında n&uuml;kleer kapasitesini geliştirmeye başladığı sırada, Amerikan politik diskuruna d&uuml;şman olarak girdi. 1994&rsquo;te ABD ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti&rsquo;nin (KDHC) mutabık kaldığı &ccedil;er&ccedil;eve kapsamında, Kuzey Kore&rsquo;nin n&uuml;kleer silah programı ilişkilerin normalleşmesi ve yakıt yardımı vaadi karşılığında durduruldu.&rdquo;</p> <p>Kim&rsquo;e g&ouml;re ABD-Kuzey Kore arasındaki gerginlik George W. Bush 2002&rsquo;de Kuzey Kore&rsquo;yi &ldquo;şer ekseni&rdquo; diye tanımlayana kadar &ldquo;ter&ouml;re karşı savaş retoriğinin uygulandığı&rdquo; ideolojik bir &ccedil;atışmaya d&ouml;n&uuml;şmemişti.</p> <p>Kim&rsquo;e g&ouml;re resmi retorikte KDHC de a&ccedil;ık&ccedil;a ABD&rsquo;yi d&uuml;şman olarak resmediyor: &ldquo;ABD&rsquo;yi &lsquo;yangın denizi&rsquo;ne &ccedil;evirmekten bahsediliyor. Fakat bu tehditler koşula bağlı; ABD, KDHC&rsquo;ye saldırırsa, ABD &ldquo;yangın denizine&rdquo; d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lecek, gibi. Kuzey Kore, ABD ile &ccedil;atışmanın tarihsel olarak, bitmeyen Kore Savaşı&rsquo;na dayandığı ger&ccedil;eğini biliyor.&rdquo; Kore Savaşı, 1953&rsquo;te resmi bir barış anlaşması yerine ge&ccedil;ici bir ateşkesle durduruldu. Kim&rsquo;e g&ouml;re, &ldquo;Kuzey Kore, Kore Savaşı&rsquo;nı bitirmek ve ilişkileri normalleştirmek i&ccedil;in s&uuml;rekli olarak barış anlaşması talep etti.&rdquo;</p> <p><strong>&lsquo;Şeytan&rsquo; kom&uuml;nist Doğu ve &lsquo;iyi&rsquo; kapitalist Batı diye ayırdılar</strong><br />Kim, ABD&rsquo;nin Kuzey Kore&rsquo;ye yaklaşımını &ldquo;Soğuk Savaş&rdquo; anlayışı &ccedil;er&ccedil;evesinde değerlendiriyor: &ldquo;Soğuk Savaş d&uuml;nyayı &lsquo;şeytan&rsquo; kom&uuml;nist Doğu ve &lsquo;iyi&rsquo; kapitalist Batı şeklinde &ccedil;er&ccedil;eveliyordu. &lsquo;Bitişinden&rsquo; sonra bu yeniden şekillendi ve d&uuml;nya &lsquo;şeytan ter&ouml;ristler; yaramaz rejimler&rsquo; ve &lsquo;normal&rsquo; d&uuml;nya şeklinde ayrıldı.&rdquo;</p> <p>E.P Thompson&rsquo;dan alıntılayarak, ABD&rsquo;nin Soğuk Savaş&rsquo;a dair &ldquo;bağımlılığı&rdquo; olduğunu s&ouml;yl&uuml;yor Kim. Bağımlılıktan kasıt &lsquo;yerleşik &ccedil;ıkarlar.&rsquo; Hem ABD&rsquo;nin hem de Kuzey Kore&rsquo;nin bu gerilimden nasıl faydalandığını sorduğumuzda ş&ouml;yle konuşuyor: &ldquo;&Ccedil;atışma durumundan faydalanan ordu ve savunma end&uuml;strileri gibi yerleşik &ccedil;ıkarlar var. &Ouml;te yandan g&uuml;vensiz liderler her t&uuml;rl&uuml; zorluk i&ccedil;in dış koşulları su&ccedil;layarak da bu durumdan faydalanabilirler. Dış tehditlere odaklanarak i&ccedil; politikalarıyla ilgili eleştirilerden kurtulurlar. Kuzey Kore&rsquo;de &ouml;zel savunma end&uuml;strisi yok, k&acirc;r ama&ccedil;lı kuruluşlar aynı &ouml;l&ccedil;&uuml;de dış politikayı etkilemiyor. Fakat Doğu Asya&rsquo;da Soğuk Savaş&rsquo;ın jeopolitiğini değiştirmek zor. ABD ve &Ccedil;in arasında b&ouml;lgede etkiye ilişkin rekabet artıyor. Bazıları ABD&rsquo;nin &ldquo;Asya&rsquo;ya d&ouml;n&uuml;ş&uuml;n&uuml;&rdquo; Yeni bir Soğuk Savaş olarak tarif ediyor. ABD&rsquo;nin Kore&rsquo;deki &ccedil;atışmayı &ccedil;&ouml;zerek elde edebileceği &ccedil;ok az &ccedil;ıkar var &ccedil;&uuml;nk&uuml; Kuzey Kore tehdidiyle 1950&rsquo;den beri G&uuml;ney Kore ve Japonya&rsquo;daki askeri varlığını meşrulaştırıyor.&rdquo;<br />Japonya ve Almanya&rsquo;dan sonra G&uuml;ney Kore en &ccedil;ok ABD askerinin bulunduğu &uuml;lke. 85 noktada 35 bin personel konuşlanmış durumda. ABD i&ccedil;in Kuzey Kore ile olan bu gerginlik yalnızca askeri varlığını s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmesi i&ccedil;in değil n&uuml;kleer silahlanmanın desteklenmesi i&ccedil;in de avantaja d&ouml;n&uuml;ş&uuml;yor.</p> <p><strong>Intondi: Krizin ve savaşın bedelini yoksullar &ouml;deyecek</strong><br />Tarihte n&uuml;kleer silah kullanan tek devlet olan ABD, bug&uuml;n Rusya ile birlikte d&uuml;nyadaki n&uuml;kleer silahların y&uuml;zde 90&rsquo;ına sahip. ABD Başkanı Donald Trump n&uuml;kleer kapasiteyi artırmak istiyor.</p> <p>Amerikan &Uuml;niversitesi N&uuml;kleer &Ccedil;alışmalar Enstit&uuml;s&uuml;&rsquo;n&uuml;n Direkt&ouml;r&uuml; Tarih&ccedil;i Vincent Intondi, &ldquo;Kuzey Kore gerginliğinden ve n&uuml;kleer cephaneliğin genişlemesinden sadece n&uuml;kleer silah &uuml;reticileri, ırk&ccedil;ılar ve milyonlarca Koreli&rsquo;nin &ouml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; g&ouml;rmek isteyenler faydalanacak&rdquo; diyor. Ona g&ouml;re, n&uuml;kleer cephaneliği genişletmek i&ccedil;in harcanması planlanan 1 trilyon dolarlık bedeli de yoksullar &ouml;deyecek. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; kesinti ilk olarak Reagan d&ouml;neminde olduğu gibi sosyal programlardan yapılacak. Trump, ordu harcamalarından kesecek ya da zenginlerden daha fazla vergi alacak değil&hellip;&rdquo;</p> <p>Intondi&rsquo;ye g&ouml;re ABD&rsquo;de mevcut kurulu sistem başkanı n&uuml;kleer silah kullanmak i&ccedil;in tek yetkili olarak işaret ediyor. Kongre&rsquo;nin onayı gerekmiyor. Oylama yok. Trump&rsquo;ın n&uuml;kleer silah kullanma olasılığına ilişkin ne d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; soruyoruz: &ldquo;Trump tekrar tekrar n&uuml;kleer bombaları neden kullanamıyoruz diye sordu, d&uuml;şmanları &lsquo;fena bombalayacağını&rsquo;, ailelerini &ouml;ld&uuml;receğini s&ouml;yledi, n&uuml;kleer testleri yeniden başlatacağından bahsetti, diğer &uuml;lkelere kendi n&uuml;kleer silahlarını &uuml;retmelerini &ouml;nerdi. Tabanını tatmin etmek ve iktidarda kalmak i&ccedil;in ne gerekiyorsa yapar gibi g&ouml;r&uuml;n&uuml;yor. Eğer 11 Eyl&uuml;l gibi bir saldırıya uğrarsak, hi&ccedil; ş&uuml;phem yok ki ciddi ciddi n&uuml;kleer silah kullanmaya niyet eder&hellip;&rdquo;</p> <p><strong>Haeryun Kang: G. Kore, K. Kore&rsquo;ye dair bilgi alış verişini kısıtlıyor</strong><br />Kuzey Kore ile gerginliğin savaşa d&ouml;n&uuml;şmesi halinde G&uuml;ney Kore&rsquo;nin başkenti Seul yok olabilir. Oysa G&uuml;ney, konu ABD-Kuzey Kore gerginliğine gelince meselede s&ouml;z sahibi olan kilit &uuml;lkelerden biri bile değil. Peki G&uuml;ney halkı bu son kriz konusunda ne d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yor? G&uuml;ney&rsquo;de yayın yapan Korea Expose derginin edit&ouml;r&uuml; Haeryun Kang, ağustos ayında Guardian&rsquo;a, G&uuml;ney halkının bu krizi ABD kadar mesele etmediğini yazmıştı. BirG&uuml;n&rsquo;&uuml;n ulaştığı Kang bunun nedenini ş&ouml;yle anlattı: &ldquo;ABD toprağına dair tehdit &ccedil;ok yeni. &Ouml;te yandan G&uuml;ney, 50&rsquo;lerden beri bu tehditle yaşıyor.&rdquo;</p> <p>Kang&rsquo;ın anlattığına g&ouml;re G&uuml;ney, Kuzey&rsquo;e dair bilgi alış verişini kısıtlıyor: &ldquo;G&uuml;ney&rsquo;de, Kuzey&rsquo;in internet siteleri engelli. Aklı &lsquo;kirletebilecek&rsquo; tehlikeli i&ccedil;erik olarak g&ouml;r&uuml;l&uuml;yorlar. Bunun nedeni h&acirc;l&acirc; devam eden kom&uuml;nizm korkusu. ABD&rsquo;de ya da başka bir yerde Kuzey Kore&rsquo;yle ilgili a&ccedil;ık bir diyalog y&uuml;r&uuml;tmek &ccedil;ok daha kolay. &Ouml;rneğin, Shin Eun-mi, blogunda Kuzey&rsquo;e seyahatlerinden bahsettiği i&ccedil;in G&uuml;ney&rsquo;den sınır dışı edildi. (2015) Kuzey birasının lezzetinden, insanlarının sıcaklığından bahseden, orta yaşlı bir kadındı. &rdquo;</p> <p><span class="n-baslik blockquote"><strong>G&uuml;ney, Kuzey&rsquo;e dair bilgi alış verişini kısıtlıyor: &ldquo;G&uuml;ney&rsquo;de, Kuzey&rsquo;in internet siteleri engelli. Aklı &lsquo;kirletebilecek&rsquo; tehlikeli i&ccedil;erik olarak g&ouml;r&uuml;l&uuml;yorlar. Birleşmeye G&uuml;ney Kore Cumhurbaşkanı bile cevap veremez. Mesele ABD, &Ccedil;in, Rusya gibi g&uuml;&ccedil;ler tarafından y&ouml;nlendiriliyor. &ldquo;G&uuml;ney&rsquo;in &uuml;stesinden gelemediği daha b&uuml;y&uuml;k bir k&uuml;resel atmosfer var&rdquo; diyor</strong></span></p> <p>Kang&rsquo;a g&ouml;re, G&uuml;ney medyasındaki Kuzey anlatısı Batı medyasındakinden &ccedil;ok farklı değil. Tek fark ise Kuzey&rsquo;in &lsquo;aile&rsquo; olduğuna dair de bir anlatı oluşu. Kore&rsquo;nin b&ouml;l&uuml;nmesi sonrası ailesinin bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; diğer tarafta kalan pek &ccedil;ok kişi var. Kang, G&uuml;ney&rsquo;in &ccedil;oğunluğunun farklı &ouml;l&ccedil;&uuml;lerde de olsa yeniden birleşmeyi istediğini belirtiyor. Birleşmenin m&uuml;mk&uuml;n olup olmayacağı sorusuna yanıtı ise ilgin&ccedil;: &ldquo;Buna G&uuml;ney Kore Cumhurbaşkanı bile cevap veremez.&rdquo; Ona g&ouml;re mesele ABD, &Ccedil;in, Rusya gibi g&uuml;&ccedil;ler tarafından y&ouml;nlendiriliyor. &ldquo;G&uuml;ney&rsquo;in &uuml;stesinden gelemediği daha b&uuml;y&uuml;k bir k&uuml;resel atmosfer var&rdquo; diyor.</p> <p>&Uuml;lkede Kore Savaşı&rsquo;nın ve b&ouml;l&uuml;nmenin dış &uuml;lkeler tarafından dayatılan bir karar olduğuna dair bir fikir olduğunu belirten Kang&rsquo;a g&ouml;re, G&uuml;ney halkı, diplomasi konusunda daha b&uuml;y&uuml;k bir oyuncu olmak istiyor. ABD ile Kuzey Kore arasında olası bir savaş konusunda ise ş&ouml;yle konuşuyor Kang: &ldquo;ABD&rsquo;nin G&uuml;ney&rsquo;de b&uuml;y&uuml;k bir &uuml;ss&uuml; var, G&uuml;ney&rsquo;den izin alması s&ouml;z konusu değil. Buna dair de rahatsızlık var.&rdquo;</p> <p>Trump&rsquo;ın gerginliği artıran a&ccedil;ıklamaları G&uuml;ney&rsquo;de nasıl karşılanıyor, diye soruyoruz. Kuzey&rsquo;i d&uuml;şman olarak g&ouml;ren muhafazak&acirc;r kesimlerin beğenisini kazanırken daha ılımlı bir ilişki isteyen liberal &ccedil;evrelerde hoş karşılanmıyor, diyor. Ancak ekliyor &ldquo;A&ccedil;ık s&ouml;ylemek gerekirse G&uuml;ney, şu anda Trump ya da Kuzey Kore yerine ekonomi konuşmayı tercih ediyor.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Ouml;m&uuml;r Şahin Keyif</strong></p> <p><strong>Birg&uuml;n/ Washington</strong></p>