Bizi takip edin
Bizi takip edin

Kırmızı ette ithalata devam!

14.11.2017 06:27:47
<div>Kırmızı et &uuml;retimi ilk 9 ayda, ge&ccedil;en yıla g&ouml;re y&uuml;zde 12 geriledi. &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; &uuml;&ccedil; aylık d&ouml;nemde kırmızı et &uuml;retimindeki gerileme y&uuml;zde 23 oranına ulaştı.</div> <div id="Gad-1791-" class="cntAd pd0" data-google-query-id="CLjmy8-cvdcCFVWtUQod2q8LOg"> <p>Ge&ccedil;en yılın ilk 9 ayında 902 bin ton kırmızı et &uuml;retilmişti. Bu yıl 794 bin ton &uuml;retildi.</p> <p>Ge&ccedil;en yılın ilk 9 ayında sığır eti &uuml;retimi 810 bin tondu. Bu yıl 691 bin tona geriledi.</p> <p>&lsquo;Besici eti ucuza satsın&rsquo; diyerek et ithal ettik&ccedil;e, i&ccedil;eride besiciliği yok ediyoruz. Et ithalatına kapı a&ccedil;tık&ccedil;a, i&ccedil;eride &uuml;retim geriliyor.</p> <p>Bug&uuml;ne kadar ithalatla besicileri terbiye etmeyi savunanların g&ouml;remedikleri şu: İ&ccedil;eride kırmızı et &uuml;retim maliyetleri y&uuml;ksek. &Uuml;reticinin et fiyatını ithal fiyatına d&uuml;ş&uuml;rmesi demek zarar etmesi demek.</p> <p>İthalat kapısı a&ccedil;ılınca fiyatlar maliyetin altına inecek endişesiyle besiciler hayvanları kesiyor. Hayvan kesimi artınca fiyatlar biraz d&uuml;ş&uuml;yor. Fakat kesilen hayvanların yerine yenileri yetişmeyince fiyatlar gene tırmanışa ge&ccedil;iyor. Bundan &ouml;nce ka&ccedil; defa oldu. Ama&nbsp; hayvan &uuml;reticilerini ithalatla terbiye etme sevdası bitmedi.</p> <p>&ldquo;A&ccedil; kapıları, sıfırla g&uuml;mr&uuml;ğ&uuml;, getir ithal eti... Bak et fiyatları nasıl ucuzluyor... Enflasyon nasıl d&uuml;ş&uuml;yor&rdquo; şeklinde kolay &ccedil;&ouml;z&uuml;mler yok.</p> <p><strong>Dolarla besleniyorlar</strong></p> <p>Esas olan &uuml;retimin artması. Mera kalmadı. Doğuda hayvan beslenemiyor. Fabrika yeminde ithalat girdisi b&uuml;y&uuml;k. Dolar fiyatı arttık&ccedil;a yem fiyatı artıyor. Besici, ya hayvanlarını kesime yollayarak besicilikten vazge&ccedil;ecek ya da maliyeti arttık&ccedil;a et fiyatını artıracak.</p> <p>&Ccedil;ayır ve meraya &ccedil;ıkamayan b&uuml;y&uuml;kbaş hayvanlar kapalı alanlarda kaba yem ve karma yem yiyor.</p> <p>Kaba yem &uuml;retimimiz de talebi karşılayamıyor. Karma yem veya fabrika yemi en az y&uuml;zde 50 ithal girdiyle &uuml;retiliyor. Yem fiyatları et fiyatlarından &ccedil;ok daha hızlı arttı.&nbsp;</p> <p>Tek &ccedil;&ouml;z&uuml;m, besicilerin yem y&uuml;k&uuml;n&uuml; azaltacak ekonomi politikaları. Temel&rsquo;e darağacında son s&ouml;z&uuml;n&uuml; sormuşlar, &ldquo;Ha bu da bağa ders olsun&rdquo; demiş. Besiciliğe soyunan b&uuml;y&uuml;k sermaye gruplarının besicilikten nasıl ka&ccedil;tıklarını unutuyoruz. Ge&ccedil;mişten ders almıyoruz. &Uuml;lkede b&uuml;y&uuml;k ve modern besi &ccedil;iftliklerinin kuruluşuna &ouml;nc&uuml;l&uuml;k eden Ko&ccedil; Topluluğu ve McDonald&rsquo;s 2012&rsquo;de ithalat karşısında &ldquo;T&uuml;rkiye&rsquo;de besicilik yapılamaz&rdquo; diyerek besicilikten &ccedil;ekildi.</p> <p><strong>B&uuml;y&uuml;kler bile dayanamadı</strong></p> <p>Vehbi Ko&ccedil;&rsquo;un hayaline dayalı olarak Ko&ccedil;, 1998 yılında Şanlıurfa&rsquo;da Harranova &Ccedil;iftliği&rsquo;ni kurdu. Hedef, 10 bin baş besi, 2 bin baş s&uuml;t hayvanı yetiştiriciliğine ulaşmaktı. Almanya&rsquo;dan ithal edilen 300 baş Holstein Friesian cinsi hamile d&uuml;ve getirildi. 2000 yılında besi &ccedil;iftliği faaliyete ge&ccedil;ti. 2012 yılında Ko&ccedil; Topluluğu besicilikten &ccedil;ekilme kararı aldı. O g&uuml;nk&uuml; a&ccedil;ıklamada &ldquo;&Ccedil;iftliğimize yeni besi hayvanı almıyoruz. Alamıyoruz. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;, uygulanan ithalat politikasıyla besi hayvanı almak demek y&uuml;zde 30, y&uuml;zde 50 zarar etmek demektir. Piyasada ithal karkas et satılırken bizim besicilik yapmamız olanaksız&rdquo; deniliyordu.</p> <p>&Uuml;nl&uuml; hamburger firması McDonald&rsquo;s, 2000&rsquo;lerin başında İzmir Tire yolunda 4 bin baş kapasiteli ve Afyon&rsquo;da 4 bin baş kapasiteli iki &ccedil;iftlikle besiciliğe başladı. H&uuml;k&uuml;metin ithalat politikası karşısında McDonald&rsquo;s besiciliği s&uuml;rd&uuml;remeyeceğine karar verdi. McDonald&rsquo;s, hayvanları besi s&uuml;releri tamamlandık&ccedil;a keserek sekt&ouml;rden &ccedil;ekildi. O g&uuml;nlerdeki a&ccedil;ıklamalarda, &ldquo;İthalat politikası ve girdi maliyetlerinin y&uuml;ksekliği nedeniyle sekt&ouml;r&uuml;n &ouml;n&uuml;n&uuml; g&ouml;remediğini belirten şirket y&ouml;neticileri &ldquo;bu şartlarda T&uuml;rkiye&rsquo;de besiciliğin s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lemeyeceğini&rdquo; s&ouml;yl&uuml;yorlardı.</p> <p>Yıl 2017, değişen bir şey yok. İthalat karşısında &uuml;lkede besicilik yapanlar maliyetin altında satış yapamayacakları i&ccedil;in &uuml;retimden vazge&ccedil;iyor.</p> </div>