Bizi takip edin
Bizi takip edin

Araç Sicil ve Tescil işlemlerinde önemli değişiklik

31.1.2018 11:43:49
<p>İ&ccedil;işleri Bakanlığı, bundan sonra&nbsp;Ara&ccedil; Sicil ve Tescil ișlemleri artık noterlerde yapılacağını a&ccedil;ıkladı.</p> <p>Ara&ccedil;ların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları d&uuml;zenleyen&nbsp; Ara&ccedil;ların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmesi Hakkında Y&ouml;netmelik Resmi Gazete'de de yayımlandı.</p> <p><strong>NOTER YAPMAZSA GE&Ccedil;ERSİZ OLACAK</strong></p> <p>Y&ouml;netmeliğe g&ouml;re, tescil edilmiş ara&ccedil;ların her &ccedil;eşit satış ve devirleri, satış veya devri yapılacak ara&ccedil;tan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası, ilgili kanuna g&ouml;re verilen idari para cezaları ile ge&ccedil;iş &uuml;creti borcu ve taşıt &uuml;zerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmadığının ve trafikten &ccedil;ekilmiş veya &ccedil;ekilecek ara&ccedil;lar hari&ccedil; olmak &uuml;zere aracın ge&ccedil;erli muayenesi ile zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılacak. Noterler tarafından yapılmayan her &ccedil;eşit satış ve devir işlemleri ge&ccedil;ersiz olacak.</p> <p>Noterler tarafından tescili yapılacak veya yapılan ara&ccedil;ların satış, devir ve her t&uuml;rl&uuml; tescil işlemleri ile ara&ccedil; sahiplerinin tescile esas bilgileri T&uuml;rkiye Noterler Birliğine ait Ara&ccedil; Sicil ve Tescil Sistemi'ne (ARTES), Emniyet Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; tarafından tescili yapılan ara&ccedil;ların tescile esas bilgileri ise Emniyet Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; bilgi sistemine kaydedilecek. ARTES&rsquo;te ve Emniyet Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; bilgi sisteminde yer alan bilgiler elektronik ortamda ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecek.</p> <p><strong>10 YIL S&Uuml;RE İLE SAKLAYACAKLAR</strong>&nbsp;</p> <p>Ara&ccedil;ların satış, devir ve her t&uuml;rl&uuml; tescil işlemlerini kayıt altına almakla sorumlu olan noterler, ara&ccedil;ların tescil belgeleri ile plakalarını verecek. T&uuml;rkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen durumlarda ara&ccedil;lar i&ccedil;in ara&ccedil; tesciline ilişkin ge&ccedil;ici belge ile gerekli diğer belgeleri d&uuml;zenleyecek.</p> <p>Noterler, ara&ccedil;lara ilişkin teknik veya hukuki değişiklikleri ile haciz, rehin, ihtiyati tedbir gibi ara&ccedil;lara ilişkin kısıtlayıcı şerhleri ARTES&rsquo;e işleyecek veya kaldıracak.</p> <p>Ara&ccedil;lara ait işlemlerden dijital olarak muhafazası m&uuml;mk&uuml;n olmayan belge ve formları arşivleyecek.</p> <p>Ara&ccedil; sicili ve bu sicilin tutulmasına dayanak olan belgeler gizli olacak. Bunlar yetkili veya sorumlular, teftiş veya denetim yetkisi olanlar dışında kimse tarafından g&ouml;r&uuml;l&uuml;p incelenemeyecek ancak mahkemeler ve cumhuriyet savcılıkları bu h&uuml;km&uuml;n dışında kalacak. Bu bilgileri işleyen g&ouml;revliler ve ara&ccedil; kayıtlarından faydalanan diğer g&ouml;revliler de bu gizliliğe uymak zorunda olacak.</p> <p>Tescil edilmiş ara&ccedil;ların, araca takılan bir veya birka&ccedil; sistem, aksam veya ayrı teknik &uuml;nitenin yol g&uuml;venliği, kamu sağlığı veya &ccedil;evre koruması a&ccedil;ısından ciddi bir risk oluşturması nedeniyle geri &ccedil;ağrılması gerektiğinde ara&ccedil; sahibinin adres ve iletişim bilgileri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilebilecek.</p> <p>Noterler, ara&ccedil; sicili ile ilgili her t&uuml;rl&uuml; erişim ve veri değişikliklerine ait işlem kayıtlarını en az on yıl s&uuml;reyle saklayacak.</p>