Bizi takip edin
Bizi takip edin

Piyasa canlı mı?

12.2.2018 08:01:41
<p>Perakende satış, dolaylı olarak hane halkının t&uuml;ketim harcamalarının değişimine dayanıyor. Endekslerden hane halkının perakende harcamalarının ne kadar değiştiği, hane halkının hangi t&uuml;r harcamalarının &ouml;ne &ccedil;ıktığı izlenebiliyor.</p> <p>T&uuml;rkiye İstatistik Kurumu, perakende satışlardaki değişimi aylık olarak belirliyor, yayınlıyor. Aralık ayı sonunda da perakende ticarette yıllık ortalama değişim oranları a&ccedil;ıklanıyor.</p> <p>Perakende ticaret Anadolu anlatımıyla &ldquo;Piyasa&rdquo; demektir. Anadolu&rsquo;da işyeri sahipleri perakende ticaretteki hareketi, &ldquo;Piyasa canlı&rdquo; veya piyasada yaprak kıpırdamıyor&rdquo; diye değerlendirirler.</p> <p>Perakende satışlardaki değişime bakarak genelde halkın &ldquo;t&uuml;ketim&rdquo; harcamalarının artıp artmadığı, halkın hangi harcamalarının &ouml;ne &ccedil;ıktığı izlenebiliyor.</p> <p><strong>Satışlar yavaşladı</strong></p> <p>T&uuml;rkiye İstatistik Kurumunun sabit fiyatlarla (KDV dahil) yıllık ortalama perakende ticaret hacim g&ouml;stergelerine g&ouml;re,&nbsp; perakende ticaret hacmi, 2014 yılında % 3.9 oranında, 2015 yılında % 3.6 oranında b&uuml;y&uuml;d&uuml;kten sonra b&uuml;y&uuml;me oranı 2016 yılında % 0.8 oldu. 2017 Yılında % 1.0 olarak ger&ccedil;ekleşti.</p> <p>Perakende ticarette sabit fiyatla yıllık ortalama hacim artışının d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; dikkati &ccedil;ekiyor. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; genel kabul g&ouml;rm&uuml;ş inanış, halkımızın aşırı t&uuml;ketim yaptığı şeklinde.</p> <p>GSYH (Milli Gelir) hane halkı t&uuml;ketimindeki değişim oranları ile perakende ticaret değişim oranları arasında da uyumsuzluk dikkati &ccedil;ekiyor.</p> <p>GSYH (Milli Gelir) 2015 yılında % 1.7 b&uuml;y&uuml;rken yurti&ccedil;i hane halkı t&uuml;ketim harcamaları % 5.5 artmıştı. 2016 Yılında b&uuml;y&uuml;me % 3.9 oldu. Hane halkı t&uuml;ketim harcamaları % 2.3 oranında arttı.</p> <p>2017 yılında yıllık ortalama sanayi &uuml;retim artışı % 6.3 oranında. Ekonominin&nbsp; % 7 dolayında b&uuml;y&uuml;mesi bekleniyor.</p> <p>2017 yılında sanayi &uuml;retimi artarken, ekonomi b&uuml;y&uuml;rken, perakende ticaretin &uuml;lke genelinde sabit fiyatlarla ortalama % 1.0 artması dikkat &ccedil;ekiyor.</p> <p>(Birleşmiş Markalar Derneği&rsquo;nin bir yabancı danışmanlık firmasına yaptırdığı araştırmaya g&ouml;re 2017 yılında perakende satış gelirindeki artış cari fiyatla, enflasyondan arındırılmamış olarak % 11-% 12 oranında.)</p> <p><strong>İnişli &ccedil;ıkışlı...</strong></p> <p>2017 yılında, perakende satış hacmi Ocak ayında % 2.0, Şubat&rsquo;ta % 4.4 oranında daraldı. Mayıs&rsquo;tan Haziran&rsquo;a bir toparlanma oldu. Piyasa Eyl&uuml;l&rsquo;de gene % 1.2 daraldı. Ekim&rsquo;den sonra a&ccedil;ıldı. Ekim&rsquo;de piyasada % 2.4, Kasım&rsquo;da % 4.1, Aralık&rsquo;ta % 5.4 artış g&ouml;r&uuml;ld&uuml;. Eksilerle artılar sonucu 12 aylık ortalama piyasa hacim endeksi % 1.0 oldu.</p> <p>Sanayi &uuml;retimde ve b&uuml;y&uuml;mede ihracat talebinin etkisi tabii ki, vardır ama, gene de GSYH (Milli Gelir)&rsquo;deki yurti&ccedil;i hane halkı t&uuml;ketim harcamaları artışı ile perakende ticaretteki artış arasındaki fark &ouml;nem taşıyor.</p> <p>Halkın talep yapısındaki değişim bakımından &ouml;nem taşıyan, perakende ticarette gıda, i&ccedil;ecek ve t&uuml;t&uuml;n satışlarındaki değişimdir.</p> <p>2017 yılında yıl ortalaması olarak sabit fiyatlarla (KDV dahil) gıda, i&ccedil;ecek, t&uuml;t&uuml;n satışlarının hacim olarak % 1.0 k&uuml;&ccedil;&uuml;lmesi &ccedil;ok, hem de &ccedil;ok &ouml;nemlidir.</p> <p>Bu ana kalemlerde perakende ticaret hacmi 2015 yılında % 5.1 oranında, 2016 yılında % 1.5 oranında artmıştı. N&uuml;fus artarken 2017 yılında gıda, i&ccedil;ecek ve t&uuml;t&uuml;nde perakende satış hacminin&nbsp; % 1.0 oranında daralması; (1) Genelde halkın satın alma g&uuml;c&uuml;n&uuml;n k&uuml;&ccedil;&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml;, (2) Perakende sekt&ouml;r&uuml;nde işlerin iyi gitmediğini g&ouml;steriyor.</p> <p>T&uuml;rkiye İstatistik Kurumu, ekonominin r&ouml;ntgenini &ccedil;ekiyor. &Ouml;nemli olan bu r&ouml;ntgenleri iyi okuyarak, ekonominin sorunlarına &ccedil;&ouml;z&uuml;m getirmektir.</p> <p>R&ouml;ntgenler iyi okunamaz ve &ccedil;&ouml;z&uuml;m gecikirse, sorunlar b&uuml;y&uuml;r.</p> <p>G&Uuml;NG&Ouml;R URAS - MİLLİYET</p>