Bizi takip edin
Bizi takip edin

İkinci el otomobil satışında büyük değişiklik

13.2.2018 15:43:58
<p>İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları yeniden d&uuml;zenlendi ve kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna g&ouml;re, y&ouml;netmelik; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ger&ccedil;ek ve t&uuml;zel kişi tacirler ile esnaf ve sanatk&acirc;rların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında &ouml;deme y&ouml;ntemlerini, noterlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin g&ouml;rev, yetki ve sorumlulukları belirlendi.</p> <p>İkinci el y&ouml;netmeliğinde kişilerin kendi aralarındaki satışlar, haciz nedeniyle yapılan satışlar kapsam dışı bırakıldı.</p> <h3>SATICILARDA ARANAN ŞARTLAR</h3> <p>İkinci el satacak kişilerin yetki belgesi alması gerekecek. Bu belgenin ge&ccedil;erlilik s&uuml;resi beş sene olacak. Satış yapacakların esnaf ve sanatk&acirc;rlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olması gerekecek. En az lise mezuniyetinin arandığı konuda, ikinci el satış yapacak kişinin iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması gerekiyor. Bunun yanında kişilerin kasten işlenen bir su&ccedil;tan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin g&uuml;venliğine, Anayasal d&uuml;zene ve bu d&uuml;zenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı su&ccedil;lar ile casusluk, zimmet, irtik&acirc;p, r&uuml;şvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, g&uuml;veni k&ouml;t&uuml;ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, su&ccedil;tan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, ter&ouml;rizmin finansmanı, ka&ccedil;ak&ccedil;ılık, vergi ka&ccedil;ak&ccedil;ılığı veya haksız mal edinme su&ccedil;larından h&uuml;k&uuml;m giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından h&uuml;kmen yasaklanmamış olması şartı var.</p> <h3>ARABANIN &Uuml;ST&Uuml;NDE T&Uuml;M BİLGİLER OLACAK</h3> <p>Satışa sunulmak &uuml;zere ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeye teslim edilen ikinci el motorlu kara taşıtı i&ccedil;in taşıt teslim belgesi d&uuml;zenlenecek. Satışlarda ikinci el aracın &uuml;zerinde kolaylıkla g&ouml;r&uuml;lebilecek, taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin g&uuml;ncel olarak yer aldığı bir kart bulunacak. Bunun yanında araca ilişkin bir ekspertiz raporu alıcıya da verilecek. Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının &ouml;zellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilecek.</p> <h3>8 YAŞ &Uuml;ST&Uuml; ARA&Ccedil;LARDA EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLU DEĞİL</h3> <p>Sekiz yaş veya y&uuml;z altmış bin kilometrenin &uuml;zerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları i&ccedil;in ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak. Ekspertiz raporu, T&uuml;rk Standardları Enstit&uuml;s&uuml; tarafından belirlenen standarda g&ouml;re verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından d&uuml;zenlenecek.</p> <h3>ARABANIN GARANTİSİ SATIŞI YAPAN YERDE OLACAK</h3> <p>İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvert&ouml;r&uuml;, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren &uuml;&ccedil; ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek.<br />Garanti s&uuml;resi veya kilometresi i&ccedil;inde arızalanan otomobil veya motosikletin işletmeye teslim edilmesi halinde işletme tarafından arızalı ikinci el otomobil veya motosikletin teslim alındığına dair bir belge d&uuml;zenlenecek.</p>