Bizi takip edin
Bizi takip edin

'Eğitimde kalite konuşuluyor, Avrupa’dan eksiğimiz yok'

28.2.2018 09:15:21
<p>Manisa&rsquo;da bir okulu ziyaret eden Yılmaz konuşmasında, &ldquo;Bug&uuml;n eğitimimiz d&uuml;ne g&ouml;re &ccedil;ok daha iyi. Eğitimin amacı kendimizi ifade etmektir. Evlatlarınız sizden daha iyi kendilerini ifade edebiliyorlar. Bizler konuşamazdık, bizim &ccedil;ocuklarımızın kendini &ccedil;ok iyi ifade ediyor. Eğitimin amacı budur&rdquo; dedi.</p> <p><strong>'&Ouml;ĞRETMEN SAYISINI &Ccedil;OĞALTMAK LAZIM'</strong></p> <p>Bakan Yılmaz, h&uuml;k&uuml;metin yaptığı eğitim yatırımlarıyla okulların durumları hakkında şunları s&ouml;yledi:&nbsp;</p> <p>&ldquo;H&uuml;k&uuml;metin b&uuml;t&ccedil;esinden en fazla pay milli eğitime ayrıldı. Eğitim i&ccedil;in bug&uuml;n ayrılan miktar, 134 milyar 727 milyondur. Milli gelirimizin y&uuml;zde 6.2&rsquo;sinden daha fazlasını eğitime ayırıyoruz. 1980&rsquo;de milli eğitime ayrılan pay milli gelirin y&uuml;zde 1.2&rsquo;dir. 1990&rsquo;lu yıllarda 2.2&rsquo;dir. Avrupa&rsquo;da milli gelirden en fazla pay ayıran &uuml;lke T&uuml;rkiye&rsquo;dir. Bununla 18 milyona yaklaşan &ouml;ğrencilerimize eğitim vermeye &ccedil;alışıyoruz. Eğitimde kaliteyi yakalamak değişmez hedefimizdir. İlkokulda lisede 70 kişilik sınıflarda okudum. 70 kişilik sınıflarda kaliteli eğitim sağlanabilir mi? Biz geldiğimizde derslik başına d&uuml;şen &ouml;ğrenci sayısı 36&rsquo;ydı. Şimdi 24&rsquo;e d&uuml;şt&uuml;. Manisa&rsquo;da derslik başına d&uuml;şen &ouml;ğrenci sayısı 20&rsquo;dir. T&uuml;rkiye&rsquo;de bug&uuml;n eğitimde kalite konuşuluyor. Şimdi T&uuml;rkiye&rsquo;de g&uuml;ndem kaliteli eğitimdir. &Ouml;ğretmen sayısını &ccedil;oğaltmak lazım. Bu yıl da 25.000 atama yapacağız.</p> <p>600.000'in &uuml;zerinde &ouml;ğretmen istihdam edeceğiz. Bir &ouml;ğretmene 17 &ouml;ğrenci d&uuml;ş&uuml;yor. Altyapı olmadan eğitimde kalite konuşulmaz. Altyapıyı tamamlamak &uuml;zerindeyiz. Avrupa&rsquo;dan hi&ccedil;bir alanda eksiğimiz yok. Okul &ouml;ncesi eğitimi yaygınlaştıracağız, ikili eğitimi kaldıracağız. &Ouml;ğrencilerin yabancı dil sorununu &ccedil;&ouml;zeceğiz. Her alanda olduğu gibi eğitimde de ge&ccedil;miş d&ouml;nemlerde verilen hizmetin 6-7 katı hizmet verilmiştir. 58.000 dersliğe ihtiyacımız var. 47.000 derslik inşa halinde. Devlet millet işbirliğiyle 47.000 inşa halindeki dersliğimize 11.000 daha ilave ettiğimizde ikili eğitimi kaldıracağız. 100.000'in &uuml;zerinde evladımıza 15 saat İngilizce dersi vermeye başladık. 1 yıl sonunda sonu&ccedil;ları g&ouml;receğiz. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki yıl da t&uuml;m T&uuml;rkiye&rsquo;ye yaygınlaştıracağız.&rdquo;</p>