Bizi takip edin
Bizi takip edin

İşte internete RTÜK denetiminin ayrıntıları...

23.3.2018 09:55:31
<p>TBMM Genel Kurulu, 96 maddelik torba yasa tasarısını &ouml;nceki gece kabul etti. İnternet yayıncılığına RT&Uuml;K denetimi getirilirken, tasarıda son dakikada yapılan bir değişiklikle Youtube gibi sosyal paylaşım siteleri yeni uygulamanın kapsamı dışında bırakıldı. Netflix gibi yayın platformlarının T&uuml;rkiye'deki izleyicilere ulaşabilmesi i&ccedil;in RT&Uuml;K'ten lisans alması gerekecek.</p> <p>"Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun H&uuml;km&uuml;nde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nda yer alan başlıca d&uuml;zenlemeler ş&ouml;yle:</p> <h3>RT&Uuml;K DENETİMİ</h3> <p>RT&Uuml;K'ten ge&ccedil;ici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcısı kuruluşlar, bu hak ve lisansları ile yayınlarını internet ortamından da sunabilecek. Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet &uuml;zerinden sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları, &uuml;st kuruldan yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de &uuml;st kuruldan yayın iletim yetkisi alacak. Aynı h&uuml;k&uuml;mler, i&ccedil;erik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunmasına rağmen T&uuml;rkiye'ye ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşlarının yayın hizmetleri hakkında da uygulanacak.</p> <h3>SOSYAL MEDYA</h3> <p>Bireysel iletişim ve Youtube gibi sosyal medya kanalları bu madde kapsamında değerlendirilemeyecek.</p> <h3>DİPLOMATİK PASAPORT</h3> <p>Eski bakanlara ve milletvekillerine g&ouml;revde iken verilen diplomatik pasaportların, g&ouml;revlerinin sona ermesi halinde de ge&ccedil;erliliği devam ettirilecek.</p> <h3>AİHM BAŞVURULARI</h3> <p>Kaldırılan Askeri Y&uuml;ksek İdare Mahkemeleri'nin "tarafsız ve bağımsız olmadığı" iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı başvuruları derdest olanlar, d&uuml;zenlemenin kanunlaşmasından itibaren 3 ay i&ccedil;inde&nbsp;Ankara&nbsp;İdare Mahkemeleri'nden yargılamaların yenilenmesini isteyebilecek. Bu s&uuml;rede başvuruda bulunmayanlar, AİHM'ce m&uuml;nhasıran i&ccedil; hukuk yollarının t&uuml;ketilmediği gerek&ccedil;esiyle verilen kabul edilemezlik kararlarının kendilerine tebliğinden itibaren 3 ay i&ccedil;inde yeniden yargılama talep edebilecek.</p> <h3>&lsquo;İNTERNETE SANS&Uuml;R' ELEŞTİRİSİ</h3> <p>Muhalefet partileri, internet d&uuml;zenlemesini "Sans&uuml;r" olarak nitelendirdi. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Bu maddeyle ger&ccedil;eklerin başına, internete &ccedil;uval ge&ccedil;irmeyi ama&ccedil;lıyorsunuz. Muhalif olarak g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;n&uuml;z ve kendisine iletişim kanalı olarak daha &ouml;zg&uuml;r internet platformunu se&ccedil;miş başarılı gazete ve televizyoncuları susturmak istiyorsunuz" dedi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da "Bug&uuml;n havuza 3 medya kuruluşunu daha kattınız. Şimdi geriye kaldı bizim internet alanımız. İktidar bu alanı da fazla g&ouml;rd&uuml;" diye konuştu. AKP Erzurum&nbsp;Milletvekili İbrahim Aydemir ise eleştirilere "Hakikat şu: Konvansiyonel yayın yaklaşımına d&ouml;n&uuml;k yaptırımlar ve takip şartları bundan b&ouml;yle internet yayınları i&ccedil;in de ge&ccedil;erli olacak. Artık yaptırıma muhatap olan halleri arkadan dolaşarak aşma yaklaşımı yaşanmayacak" karşılığını verdi.</p>