Bizi takip edin
Bizi takip edin

TTB’den ‘Aşı candır’ kampanyası

6.4.2018 07:44:28
<p>TTB Merkez Konseyi, TTB Aile Hekimliği Kolu ve TTB Halk Sağlığı Kolu&rsquo;nun ortaklığında başlatılan kampanyaya ilişkin İstanbul &nbsp;Tabip Odası&rsquo;nda a&ccedil;ıklama yapıldı. A&ccedil;ıklamaya &nbsp;TTB başkanı Prof. Dr. Raşit T&uuml;kel, &nbsp;TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Fethi Boz&ccedil;alı ve TTB Halk Sağlığı Bakanlığı Kolu Başkanı Nilay Etiler katıldı.&nbsp;</p> <p>A&ccedil;ıklamada ilk olarak konuşan TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit T&uuml;kel, &ccedil;ocukları bir&ccedil;ok hastalığa karşı &nbsp;koruyan aşıya karşı negatif algılar oluşturulduğunu bu nedenle son yıllarda ailelerin &ccedil;ocuklarını aşılatmak istemediğini s&ouml;yledi. Aşılama oranının olduk&ccedil;a d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;n&uuml; vurgulayan T&uuml;kel, bu nedenle kampanya başlattıklarını belirtti.&nbsp;</p> <p><strong>KORUYUCU SAĞLIK&nbsp;HİZMETİNE DESTEK VERİN&rsquo;</strong></p> <p>T&uuml;kel&rsquo;in ardından konuşan Halk Sağlığı Kolu Başkanı Nilay Etiler, bir&ccedil;ok &ouml;l&uuml;mc&uuml;l hastalığın aşı ile &ouml;nlediğini fakat bug&uuml;n gelinen noktada aşı yaptırma oranının &ccedil;ok fazla d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;ne dikkat &ccedil;ekti. Sağlık Bakanlığı&rsquo;nın aşı reddine karşı irade g&ouml;stermesi gerektiğini vurgulayan Etiler, &nbsp;&ldquo;1988&rsquo;de T&uuml;rkiye&rsquo;de b&uuml;y&uuml;k aşı laboratuvarlarının kapısına kilit vuruldu. Halbuki o d&ouml;nemde &ccedil;i&ccedil;ek hastalığının aşısı d&uuml;nyaya Ankara&rsquo;dan yayılırdı. Fakat bug&uuml;n laboratuvarlarımız olmadığı gibi aşı politikası da yok&rdquo; dedi. Etiler, aşının yasal mevzuatının oluşturulması gerektiğini belirterek, şunları s&ouml;yledi : &ldquo;2 yıl &ouml;nce torba yasada aşı konusunda bir madde vardı. Fakat o torba yasa &ccedil;ıkmadı. Bu yasadan da yola &ccedil;ıkarak bir an &ouml;nce aşıya dair yasanın &ccedil;ıkarılmasını talep ediyoruz. Ama tek başına yasa d&uuml;zenlemeleri savunmuyoruz. &Ouml;nce ikna ve doğru bilgilendirme yapılması gerektiğini vurguluyoruz.&rdquo;&nbsp;</p> <p>Aile Hekimliği Kolu Başkanı Fethi Balaban&rsquo;da aşının &ouml;nlediği hastalıklara vurgu yaparak, &ldquo;Aşı ile &ouml;nlenebilir hastalıkların yeniden n&uuml;ksetmesi an meselesi ve bu b&ouml;ylesi bir durumda yeniden &ouml;l&uuml;mler yaşanacak. Sağlık Bakanlığı&rsquo;dan bu konuda destek bekliyoruz. Hacamata değil, koruyucu sağlık hizmetine destek verin&rdquo; diye konuştu. &nbsp;</p> <p><strong>&lsquo;&Ccedil;OCUKLAR RİSK ALTINDA&rsquo;</strong></p> <p>Konuşmaların ardından basın a&ccedil;ıklamasını yapan Prof. Dr. T&uuml;kel, Sağlık Bakanlığı&rsquo;nı aşılama konusunda g&ouml;reve davet ettiklerini s&ouml;yledi. T&uuml;kel, &ldquo;&Uuml;lkemizde y&uuml;zyılların birikimine sahip aşı laboratuvarlarının kapısına kilit vurulurken itiraz ettik; bu birikimin yok edilmemesi gerektiğini savunduk. Aşılama hizmetlerinin geliştirilmesi i&ccedil;in &ouml;nerilerde bulunduk. Salgın &ccedil;ıktığında inceledik, &ouml;nerilerimizi sunduk. S&ouml;ylenecek s&ouml;zlerin &ccedil;oğunu s&ouml;yledik. Ama bug&uuml;n bir kez daha, sayıları giderek artan aşı reddi karşısında a&ccedil;ıklama yapma ihtiyacı i&ccedil;indeyiz&rdquo; diye konuştu.</p> <p><strong>&lsquo;SAĞLIK BAKANLIĞI SUSKUN&rsquo;&nbsp;</strong></p> <p>Aşılar g&uuml;venli ve etkin &uuml;r&uuml;nlerdir. Aşıya karşı &ccedil;ıkanların iddialarından biri, aşıların i&ccedil;inde bulunan maddeler nedeniyle g&uuml;venilir olmadığıdır. Oysa, aşıların geliştirilme s&uuml;reci, diğer &uuml;r&uuml;nlere g&ouml;re &ccedil;ok daha titiz bir &ccedil;alışma ile y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmektedir. Aşılarda domuz jelatini bulunduğu iddiası ise, kolaylıkla a&ccedil;ıklığa kavuşturulabilecek bir konudur. T&uuml;rkiye&rsquo;de aşı &uuml;retimine son verildikten sonra, ithal edilen aşıların kalite kontrol&uuml; Sağlık Bakanlığı&rsquo;nın laboratuvarlarında yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı&rsquo;nın, gerek ithal edeceği &uuml;r&uuml;n&uuml; se&ccedil;erken gerekse ithal ettikten sonra, aşı &ouml;rnekleri &uuml;zerinde laboratuvarlarında yapacağı analizlerle domuz jelatini kullanılan &uuml;r&uuml;nlere ruhsat vermemesi m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Sağlık Bakanlığı&rsquo;nın bu denetimi yaparak domuz jelatini i&ccedil;eren &uuml;r&uuml;nlerin satışına izin vermediğini kamuoyuna a&ccedil;ıklaması ve kaygı duyanları bilgilendirmesi gerekmektedir&rdquo; değerlendirmesinde bulundu.</p> <p><strong>&lsquo;KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN BIR DAVRANIŞ&rsquo;</strong></p> <p>Aşı karşıtlarına seslenen T&uuml;kel şunları s&ouml;yledi: &ldquo;D&uuml;nya Sağlık &Ouml;rg&uuml;t&uuml;&rsquo;ne g&ouml;re, d&uuml;nya &uuml;zerinde insan sağlığına en &ccedil;ok katkısı olan iki uygulamadan biri aşılar diğeri suyun dezenfeksiyonudur.T&uuml;rkiye&rsquo;de aşılama oranlarının bug&uuml;nk&uuml; d&uuml;zeyine erişmesi birinci basamakta emek veren sağlık &ccedil;alışanları sayesinde ger&ccedil;ekleşmiştir. Aşılama hizmetinin yaygınlaşmadığı yıllarda T&uuml;rkiye&rsquo;de doğan her bin bebekten 150-200&rsquo;&uuml; bir yaşını g&ouml;rmeden &ouml;l&uuml;yordu. Aşıyla korunabilir hastalıklar &ccedil;oğunlukla yaşamı tehdit eden yani &ouml;l&uuml;m ya da sakatlıkla sonu&ccedil;lanan hastalıklardır. &Ccedil;ocuklarınızı aşılatmadığınızda onların yaşamını riske atarsınız. Y&uuml;ksek aşılama oranları toplum bağışıklığı denen bir olguyu ortaya &ccedil;ıkarır ki, bu da artık o hastalığın salgınlarının olmadığı, sadece az sayıda vakanın g&ouml;r&uuml;lebildiği bir durumdur. Bu nedenle aşılama ger&ccedil;ekte bireysel değil toplumsal bir hizmettir. Aşı sadece uygulandığı kişiyi korumaz; hastalık etkeninin toplumdaki dolaşımını engelleyerek toplumdaki riskli kişileri de korur. Aşılama oranının d&uuml;ş&uuml;k d&uuml;zeyde kalması, kanser tedavisi g&ouml;ren ya da doğuştan bağışıklık sistemi hastalığı olan &ccedil;ocukları risk altında bırakmaktadır. Bu nedenle aşı olmasına engel durumu olmayan &ccedil;ocukların aşılanması, aşı olma konusunda engelleri olan &ccedil;ocukları da dolaylı olarak korumaktadır. Aşı olmayı reddetmek, bireysel &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k değil kamu sağlığını tehdit eden bir davranıştır.&rdquo;</p> <p>T&uuml;kel, son olarak bug&uuml;n itibariyle başlayacak kampanyanın &nbsp;24 Nisan&rsquo;a kadar s&uuml;receğini belirtti.</p> <p><strong>TALEPLER:</strong></p> <p>T&uuml;kel, Sağlık Bakanlığı&rsquo;nı aşılama konusunda sorumluluk almaya ve g&ouml;reve davet ettiklerini s&ouml;yleyerek taleplerini ş&ouml;yle sıraladı:</p> <ol> <li>Mevzuatta aşılama konusundaki belirsizliği sona erdirmeli; bu konudaki yasal d&uuml;zenlemenin ivedilikle yapılmasını sağlamalıdır. (1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu&rsquo;nda değişiklik yapılamasına y&ouml;nelik yasa değişikliği &ouml;nerimiz ekte yer almaktadır.</li> <li>Sağlık &ccedil;alışanlarını aşılar ve aşılama hizmetleri konusunda g&uuml;ncel ve bilimsel bilgiler ile donatmalı, s&uuml;rekli hizmet i&ccedil;i eğitimlerle &ccedil;alışanları desteklemelidir.</li> <li>Kamuoyuna, medya ve her t&uuml;rl&uuml; iletişim aracını kullanarak aşı savuculuğu yapmalı; halkın ş&uuml;phelerine karşı bilimsel ve ger&ccedil;ek&ccedil;i yanıtlar vermeli.</li> </ol>