Bizi takip edin
Bizi takip edin

Danıştay'dan Munzur'un kamulaştırılmasıyla ilgili karar...

12.5.2018 19:52:55
<p>Danıştay 6. Dairesi, Dersim&rsquo;de planlanan baraj projelerinden en b&uuml;y&uuml;ğ&uuml; durumunda bulunan Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile HES II projesine daha &ouml;nceki kararları, &ccedil;evre etki değerlendirme raporunu, Milli Park Kanununu, m&uuml;lkiyet hakkını, anayasanın orantılılık ve &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml;l&uuml;k ilkesini g&ouml;zeterek Bakanlar Kurulunun &ldquo;Acele kamulaştırma&rdquo; kararına karşı y&uuml;r&uuml;tmeyi durdurma kararı verdi.</p> <p>Evrensel&rsquo;de yer alan habere g&ouml;re,&nbsp;durdurma kararı ile ilgili basın toplantısı d&uuml;zenleyen Tunceli Barosu, kararı ve gerek&ccedil;elerini kamuoyu ile paylaştı. Basın toplantısını ger&ccedil;ekleştiren Tunceli Barosu Başkanı Barış Yıldırım, &ldquo;Anılan baraj projelerinden en b&uuml;y&uuml;ğ&uuml; durumunda bulunan Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile HES II Projesi&rsquo;ne karşı a&ccedil;tığımız davada Danıştay 13. Dairesinin 2010/995 E. sayılı dosyasında verdiği 11.10.2010 tarihli karar ile &lsquo;Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı&rsquo;nın onaylanmadığı, milli park niteliğini taşıyan Munzur Vadisi&rsquo;nde su kaynaklarının kullanımı ve işletilmesinin, Milli Parklar Kanunu ve ilgili Y&ouml;netmelik h&uuml;k&uuml;mleri uyarınca, ancak, kamu yararı a&ccedil;ısından vazge&ccedil;ilmez ve kesin bir zorunluluk koşullarının ger&ccedil;ekleştiğinin ilgili Bakanlık&ccedil;a ortaya konulmasına bağlı olduğu&hellip;&rsquo; gerek&ccedil;eleriyle y&uuml;r&uuml;tmenin durdurulmasına karar verilmiştir&rdquo;dedi.</p> <p>Yıldırım, kararın iptali i&ccedil;in tekrar dava a&ccedil;tıklarını ve s&uuml;recin s&uuml;rekli hukuksal takip&ccedil;isi olduklarını, s&uuml;recin anayasal olarak lehlerine olduğunu ancak 03.01.2017 tarihli ve 29947 sayılı Resmi Gazete&rsquo;de yayımlanan 2016/9574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I &ndash; Konaktepe HES II Projesi i&ccedil;in acele klamulaştırma kararı alındığını s&ouml;yledi.</p> <p>Kararın 4&rsquo;e 1 oy &ccedil;okluğu ile alındığının altını &ccedil;izen Yıldırım, &ccedil;evre etki değerlendirme raporu, Milli Park Kanunu, m&uuml;lkiyet hakkı, anayasanın orantılılık ve &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml;l&uuml;k ilkesinin g&ouml;zetilerek Bakanlar Kurulunun &lsquo;Acele Kamulaştırma&rsquo; kararına karşı y&uuml;r&uuml;tmeyi durdurma kararı verildiğini belirtti. Yıldırım, Danıştay tarafından karara itiraz yolunun da Anayasanın 138. Maddesi gereği kapatıldığını belirtti.</p> <p>&nbsp;</p>