Bizi takip edin
Bizi takip edin

Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

15.5.2018 10:57:08
<p>&nbsp;İşsizlik ge&ccedil;en yılın aynı d&ouml;nemine g&ouml;re 2 puan d&uuml;şerken, bir &ouml;nceki ocak ayına g&ouml;re de 0.2 puan gerileme kaydetmiş oldu.</p> <p>T&Uuml;İK verilerine g&ouml;re; T&uuml;rkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Şubat d&ouml;neminde ge&ccedil;en yılın aynı d&ouml;nemine g&ouml;re 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2 puanlık azalış ile y&uuml;zde 10,6 seviyesinde ger&ccedil;ekleşti.</p> <p>Aynı d&ouml;nemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,3 puanlık azalış ile y&uuml;zde 12,5 olarak tahmin edildi. Gen&ccedil; n&uuml;fusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,3 puanlık azalış ile y&uuml;zde 19 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2 puanlık azalış ile y&uuml;zde 10,9 olarak ger&ccedil;ekleşti.</p> <p>İstihdam oranı y&uuml;zde 46,6 oldu<br />İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Şubat d&ouml;neminde, bir &ouml;nceki yılın aynı d&ouml;nemine g&ouml;re 1 milyon 210 bin kişi artarak 28 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artış ile y&uuml;zde 46,6 oldu.</p> <p>Bu d&ouml;nemde, tarım sekt&ouml;r&uuml;nde &ccedil;alışan sayısı 53 bin kişi azalırken, tarım dışı sekt&ouml;rlerde &ccedil;alışan sayısı 1 milyon 262 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin y&uuml;zde 17,7&rsquo;si tarım, y&uuml;zde 20&rsquo;si sanayi, y&uuml;zde 7&rsquo;si inşaat, y&uuml;zde 55,3&rsquo;&uuml; ise hizmetler sekt&ouml;r&uuml;nde yer aldı. &Ouml;nceki yılın aynı d&ouml;nemi ile karşılaştırıldığında tarım sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n istihdam edilenler i&ccedil;indeki payı 1 puan azalırken, sanayi sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n payı 0,5 puan, inşaat sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n payı 0,3 puan, hizmet sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n payı 0,1 puan arttı.</p> <p>İşg&uuml;c&uuml;ne katılma oranı y&uuml;zde 52,2 olarak ger&ccedil;ekleşti<br />İşg&uuml;c&uuml; 2018 yılı Şubat d&ouml;neminde bir &ouml;nceki yılın aynı d&ouml;nemine g&ouml;re 665 bin kişi artarak 31 milyon 520 bin kişi, işg&uuml;c&uuml;ne katılma oranı ise 0,4 puan artarak y&uuml;zde 52,2 olarak ger&ccedil;ekleşti. Aynı d&ouml;nemler i&ccedil;in yapılan kıyaslamalara g&ouml;re; erkeklerde işg&uuml;c&uuml;ne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla y&uuml;zde 71,5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla y&uuml;zde 33,3 olarak ger&ccedil;ekleşti.</p>