Bizi takip edin
Bizi takip edin

Yeşil Yol'u tekrar başlattılar: Yargı yavaş, dozer hızlı

7.6.2018 08:46:54
<p><img src="http://www.cumhuriyet.com.tr/thumbs/600x360/Archive/2018/6/6/990649_resource/yesil-yol.jpg" alt="[Haber g&ouml;rseli]" width="600" height="360" /></p> <p>Karadeniz B&ouml;lgesi&rsquo;nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki&nbsp;Yeşil Yol&nbsp;Projesi&rsquo;ne karşı doğal yapıyı korumak amacıyla a&ccedil;ılan dava dosyasına bilirkişi raporu girdi. Orman sınırı &uuml;zerindeki &ccedil;ayır ve meraların ekolojik a&ccedil;ıdan b&uuml;y&uuml;k &ouml;neminin olduğunu vurgulayan bilirkişi, sağlıklı mera ekositeminin dağ alanlarındaki toprak ve su kaynaklarının sigortası olduğuna dikkat &ccedil;ekti ve yol yapımının durdurulması gerektiğini belirtti. Ancak&nbsp;Yeşil Yol&nbsp;projesi &ccedil;alışmaları 1 Haziran&rsquo;da tekrar başladı.</p> <p>Davanın avukatlarından İbrahim Demirci bir an &ouml;nce durdurma kararı verilmesi gerektiğini belirterek uyarıyor: &ldquo;Bu davalarda korunmak istenen doğadır. Orman kesilip yıkıldıktan, meralar dozerle yarıldıktan sonra verilecek kararın bir anlamı olmayacağını haykırıyoruz. Acilen ve derhal davalardaki taleplerimize yanıt bekliyoruz: Yargının Fırtına vadisine, Ka&ccedil;kar dağlarına vaki tecav&uuml;zleri def etmesini istiyoruz. &ldquo;Dozerler hızlı, yargı &ccedil;ok yavaş.&rdquo; B&ouml;lge sakinleri Rize &Ccedil;amlıhemşin&rsquo;de Ayder Yaylası, Aşağı Kavron, Yukarı Kavron, Samistal Yaylası arasında ve Kış Sporları Merkezi&rsquo;ne yeni yol ve yol genişletme projesine izin verilmesine ve Doğu&nbsp;Karadeniz&nbsp;Turizm Master Planı kapsamında belirlenen &ldquo;Turizm Yolu G&uuml;zerg&acirc;hı&rsquo;na Samistal Yaylası-Yukarı Kavron 8 bu&ccedil;uk kilometre uzunluğundaki turizm yolu bağlantısı yapılmasına karşı dava a&ccedil;tı. B&ouml;lge sakinleri s&ouml;z konusu yaylaların hem doğal sit alanı hem de Ka&ccedil;kar Dağları Milli Parkı i&ccedil;inde yer aldığını anımsatarak yol &ccedil;alışmalarının tamamlanmasıyla artacak turizm talebi karşısında yaylalarda doğal yaşam alanlarını tahrip edeceğini ve &ccedil;evrenin kirleneceğini belirtti. &Ouml;nerilen yol g&uuml;zerg&acirc;hıyla mera alanlarının 2&rsquo;ye b&ouml;l&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; belirten b&ouml;lge sakinleri, bu y&uuml;zden yaban hayatın zarar g&ouml;receğine de dikkat &ccedil;ekti.</p> <p><strong>&lsquo;Doğa bunu affetmez&rsquo;</strong></p> <p>Ancak dava sonucu belli olmadan&nbsp;Yeşil Yol&nbsp;İnşaat &ccedil;alışmalarına 1 Haziran&rsquo;da tekrar başlandı. Gazetemize konuşan İbrahim Demirci &ldquo;Bilirkişiler dava konusu projelerde; neden ve hangi kapsamda kamu yararı olmadığını, planlama ilke ve esaslarına aykırılığı a&ccedil;ık bir şekilde, bilimsel veriler ve değerlendirmelerle izah ettiler. &Uuml;st&uuml;n kamu yararının; b&ouml;lgenin, hi&ccedil;bir inşai faaliyete konu olmaksızın mutlak surette korunması gerektiğini bildirdiler raporlarında... Bu raporlar, halihazırda 3-4 aydır yargı&ccedil;ların &ouml;n&uuml;nde ve tozlu raflardan indirileceği g&uuml;n&uuml; bekliyoruz. T&uuml;m bu &ccedil;alışmaların, projelerin durdurulması i&ccedil;in yargının elinde yeterinden fazla bilgi/belge ve delil mevcut. Merayı/yaylaları par&ccedil;alayan, ormanı yok eden, tulumun sesini boğan, horanın ahengini bozan yol &ccedil;alışmalarının hukuka aykırılığı g&uuml;n gibi aşik&acirc;rken; yargı&ccedil;ların, karar vermekte bu denli teredd&uuml;t etmesini kabul edebilmiş değiliz. Yaylalarda yol &ccedil;alışmaları başladı... Dozerler hızlı, yargı &ccedil;ok yavaş!. Ge&ccedil; gelen adalete, bizler adalet desek bile, doğanın bunu affetmeyeceğini biliyoruz.&rdquo;</p> <p><strong>"Heyelan olur"</strong></p> <p>Davaya giren bilirkişi raporunda da b&ouml;lgeye ilişkin &ccedil;arpıcı ifadeler yer aldı. Raporda Fırtına havzası ve b&uuml;y&uuml;k b&ouml;l&uuml;m&uuml; bu havza i&ccedil;erisinden yer alan Ka&ccedil;kar Dağları Milli Parkı &ouml;zellikleri nedeniyle D&uuml;nya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından d&uuml;nyada korunması gereken 200 ekolojik b&ouml;lge arasına alındığı anımsatılarak Avrupa&rsquo;da da acil korunması gereken 100 ormandan biri olarak belirlendiğine dikkat &ccedil;ekildi. Bilirkişi raporda &ouml;zetle şu ifadelerde bulundu: &ldquo;- Bilimsel incelemeler neticesinde dava konusu alanda ve elbette ki benzeri diğer hassas alanlarda ekosistemi par&ccedil;alamakta olan başta yol faaliyetlerine izin verilmemesi; bu değerlendirme itibarıyla da bu alanda yol yapımının durdurulması gerekmektedir. - Dava konusu işlem jeolojik a&ccedil;ıdan incelendiğinde, b&ouml;lgenin y&uuml;ksek topoğrafik kotlarda olması, y&uuml;ksek yağış alması, donma-&ccedil;&ouml;z&uuml;lme olgusunun sık sık tekrarlanması sonucu kaya&ccedil;larda ileri derecede bozunmaların olması, yama&ccedil; eğimininin y&uuml;ksek olmasının yol g&uuml;zerg&acirc;hı boyunca yapılacak kazılarda yer yer heyelanların meydana gelmesine sebep olabileceği tespit edilmiştir. Ayrıca yol g&uuml;zerg&acirc;hının buzul g&ouml;lleri havzasına yakın olması jeolojik miras olarak korunması gereken buzul oluşum alanlarının b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;ne zarar verecektir.&rdquo;</p> <p><strong>Hazal Ocak / Cumhuriyet</strong></p>