Bizi takip edin
Bizi takip edin

Propaganda serbestisi ve seçim yasakları başlıyor!

13.6.2018 11:41:27
<p>Y&uuml;ksek Se&ccedil;im Kurulunun (YSK) se&ccedil;imler i&ccedil;in belirlediği takvim uyarınca propaganda, oy verme g&uuml;n&uuml;nden &ouml;nceki onuncu g&uuml;n, yani yarın sabah başlayacak ve oy verme g&uuml;n&uuml;nden &ouml;nceki g&uuml;n saat 18.00'de sona erecek.</p> <p>Se&ccedil;ime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, se&ccedil;im propaganda s&uuml;resinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi a&ccedil;arak s&ouml;zl&uuml;, yazılı veya g&ouml;r&uuml;nt&uuml;l&uuml; propaganda yapabilecek.</p> <p>Vatandaşların, elektronik posta adreslerine g&ouml;nderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, g&ouml;r&uuml;nt&uuml;l&uuml; veya yazılı mesaj g&ouml;ndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak, siyasi partiler kendi &uuml;yelerine her zaman sesli, g&ouml;r&uuml;nt&uuml;l&uuml; veya yazılı mesaj g&ouml;nderebilecek.</p> <p>Oy verme g&uuml;n&uuml;nden &ouml;nceki 10 g&uuml;nl&uuml;k s&uuml;rede, yazılı, s&ouml;zl&uuml; ve g&ouml;rsel basın ve yayın ara&ccedil;ları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek bi&ccedil;imde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak.</p> <p>Bu s&uuml;renin dışında yapılacak yayınlar tarafsızlık, ger&ccedil;eklik ve doğruluk ilkelerine uygun olacak. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin a&ccedil;ıklanması zorunlu olacak. Bu madde h&uuml;k&uuml;mlerine g&ouml;re yapılacak propagandaların ve yayınların ilkeleri Y&uuml;ksek Se&ccedil;im Kurulunca belirlenecek.</p> <p>Se&ccedil;im propagandasının başlangı&ccedil; tarihinden oy verme g&uuml;n&uuml;n&uuml; takip eden g&uuml;ne kadar olan s&uuml;re i&ccedil;inde, devlet, katma b&uuml;t&ccedil;eli idareler, il &ouml;zel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve m&uuml;esseseler, iktisadi devlet teşekk&uuml;lleri ve bunların kurdukları m&uuml;esseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu t&uuml;zel kişilikleri ve Bankalar Kanunu'na tabi teşekk&uuml;llere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (a&ccedil;ılış ve temel atma dahil) t&ouml;renler d&uuml;zenlenmesi, nutuklar s&ouml;ylenmesi, deme&ccedil;ler verilmesi ve bunlar hakkında her t&uuml;rl&uuml; vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.</p> <p><strong>RESMİ HİZMETE MAHSUS ARA&Ccedil;LAR KULLANILAMAYACAK</strong></p> <p>Se&ccedil;im propagandasının başlangı&ccedil; tarihinden oy verme g&uuml;n&uuml;n&uuml; takip eden g&uuml;ne kadar olan s&uuml;re i&ccedil;inde Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri, yurt i&ccedil;inde yapacakları se&ccedil;im propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla t&ouml;renler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.</p> <p>Bu s&uuml;re i&ccedil;inde Başbakan ve Bakanlar se&ccedil;imle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında 298 sayılı Kanun h&uuml;k&uuml;mleriyle bağlı olacak. Ayrıca, se&ccedil;im propagandasının başlangı&ccedil; tarihinden oy verme g&uuml;n&uuml;n&uuml; takip eden g&uuml;ne kadar ge&ccedil;en s&uuml;re i&ccedil;inde Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların se&ccedil;im propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hi&ccedil;bir memur katılamayacak.</p>