Bizi takip edin
Bizi takip edin

O şimdi meclisteki sesimiz...

27.06.2018 11:53:56
<p>Y&ouml;n Radyo&rsquo;da Y&ouml;netim Kurulu Başkanı olarak yaptığı &ccedil;alışmaları, &ouml;zg&uuml;r ve bağımsız medya m&uuml;cadelesini, milletvekilli adaylığı s&uuml;recini ve se&ccedil;im &ccedil;alışmalarını anlatan Kılın&ccedil;, milletvekili olarak yapacağı &ccedil;alışmalar hakkında da bilgi verdi.</p> <p>Y&ouml;n Radyo&rsquo;nun &nbsp;ve Y&ouml;n Haber sitemizin kurucusu Y&uuml;ksel Mansur Kılın&ccedil;, milletvekili se&ccedil;ilmesi nedeniyle Y&ouml;n Radyo y&ouml;netim kurulu başkanlığından istifa etti.</p> <p><img src="http://www.yonhaber.com/Content/postContent_61994_d802adc5-6b1b-4933-a756-71ed65b5581d.jpg" alt="" /><br /><br /></p> <p><strong>1994&rsquo;DEN BUG&Uuml;NE Y&Ouml;N RADYO VE MEDYA &Ccedil;ALIŞMALARI</strong></p> <p>Kurucusu olduğu Y&ouml;n Radyo&rsquo;nun 1994 yılından bug&uuml;ne medya alanında ger&ccedil;ekleştirdiği &ccedil;alışmaları aktaran Kılın&ccedil;, &ldquo;&Ouml;zg&uuml;r ve bağımsız medya hedefi doğrultusunda meslek birlikleri oluşturduk ve medya &ouml;rg&uuml;tlenmeleri ger&ccedil;ekleştirdik. Medya alanında ilk toplu iş s&ouml;zleşmesini imzaladık.&rdquo; diye konuştu.&nbsp;</p> <p>Y&ouml;n Radyo Y&ouml;netim Kurulu Başkanlığı g&ouml;revinden milletvekili olması nedeni ile 27 Haziran 2018 itibarıyla ayrıldığını duyuran Kılın&ccedil;, &ldquo;T&uuml;rk&uuml;ler bizi hi&ccedil; yanıltmadı. Rehberimiz oldu, yol g&ouml;stericimiz oldu. Dinleyicilerimizden &ouml;ğrendik ve g&uuml;c&uuml;m&uuml;z&uuml; hep dinleyicilerimizden aldık. Şimdi &nbsp;radyodaki g&ouml;revimden TBMM&rsquo;de halkımızı temsil etmek gibi onurlu bir g&ouml;rev &nbsp;nedeniyle ayrılıyorum , dedi.</p> <p><img src="http://www.yonhaber.com/Content/postContent_61994_e01d7fb5-b38e-4ac5-b8fd-3a0b7e4bfb3a.jpg" alt="" /><br /><br /></p> <p><strong>&nbsp;RADYO VE TELEVİZYONLARDA &Ouml;ZG&Uuml;R MEDYA PROJESİNİ ANLATTIK</strong></p> <p>Aday olduğu g&uuml;nden itibaren y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ&uuml; se&ccedil;im &ccedil;alışmalarını aktaran Kılın&ccedil; &ldquo;İstanbul 2. B&ouml;lgedeki t&uuml;m il&ccedil;elerde alanda se&ccedil;im &ccedil;alışmaları yaptık, halkımızın sorunlarını g&ouml;rmeyi ama&ccedil;ladık. Pek &ccedil;ok yerel radyo-tv programlarından davet aldık. Bu radyo ve tv programlarında partimizin &ldquo;&Ouml;zg&uuml;r Medya&rdquo; projesi başta olmak &uuml;zere se&ccedil;im bildirgemizde yer alan konuları anlattık. Yerel-b&ouml;lgesel medya y&ouml;neticileri ve &ccedil;alışanlarıyla &nbsp;ortak sorunlarımızı ve bunların &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerini değerlendirdik. T&uuml;rkiye&rsquo;de &ouml;zg&uuml;r, g&uuml;&ccedil;l&uuml; ve bağımsız bir medya i&ccedil;in t&uuml;m yasal d&uuml;zenlemelerin ve alt yapı &ccedil;alışmalarının sorumluluğunu almaya hazır olduğumuzu anlattık. 25 g&uuml;nde 11 Tv ve 24 Radyo olarak T&uuml;rkiye genelinde 35 programa katıldık.&rdquo; Dedi.</p> <p>&nbsp;<img src="http://www.yonhaber.com/Content/postContent_61995_c4ccc0b1-96fb-484e-9944-bc6b324e322d.jpg" alt="" /><br /><strong>T&Uuml;RKİYE&rsquo;DE &Ouml;ZG&Uuml;R, G&Uuml;&Ccedil;L&Uuml; BAĞIMSIZ BİR MEDYA YARATACAĞIZ</strong></p> <p>&nbsp;&ldquo;Bir medya mensubu olarak medyanın &ouml;zg&uuml;r, g&uuml;&ccedil;l&uuml; ve bağımsız olması i&ccedil;in y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z &ccedil;alışmaları milletvekili olarak da devam ettireceğiz. T&uuml;rkiye&rsquo;de medyanın yeniden yapılandırılmasını sağlayacağız. Medya &uuml;zerindeki iktidar baskısını kaldırmak ve medyanın bağımsızlığını sağlamak i&ccedil;in &ccedil;alışacağız. &Ouml;zg&uuml;r ve bağımsız medyanın meclisteki sesi olacağız.&rdquo; İfadelerini kullandı.</p> <p>&nbsp;<img src="http://www.yonhaber.com/Content/postContent_61995_25e9d521-50b3-40ec-8dcd-ba55f39535d1.jpg" alt="" /><br /><br /></p> <p><strong>İSTANBUL&rsquo;A VE T&Uuml;RKİYE&rsquo;YE YAKIŞAN BİR D&Ouml;N&Uuml;Ş&Uuml;M SAĞLAYACAĞIZ</strong></p> <p>Milletvekili olarak ger&ccedil;ekleştireceği &ccedil;alışmalar hakkında bilgi veren Kılın&ccedil;, &ldquo;Ben de kentsel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m mağdurları arasında yer almaktayım. İstanbul&rsquo;un en b&uuml;y&uuml;k sorunlarından biri olan kentsel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n, yerinde ve T&uuml;rkiye&rsquo;ye yakışan bir bi&ccedil;imde d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m olması i&ccedil;in bu g&uuml;ne kadar s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z m&uuml;cadeleyi meclise de taşıyacağız. &nbsp;Yerinde kentsel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n meclisteki sesi olacağız.&rdquo;</p> <p><img src="http://www.yonhaber.com/Content/postContent_61994_b8da5d5b-f6d0-48e8-b17b-51b77cad94da.jpg" alt="" /><br /><br /></p> <p><strong>HALKIN MECLİSTEKİ SESİ OLACAĞIZ</strong></p> <p>En b&uuml;y&uuml;k &ouml;ğretmenin halk olduğuna ve halka karşı sorumluluğun en b&uuml;y&uuml;k sorumluluk olduğuna inandığını belirten Kılın&ccedil;, &ldquo;Bu doğrultuda daha &ccedil;ok &ouml;ğreneceğiz, daha &ccedil;ok &ccedil;alışacağız, adalet ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k m&uuml;cadelesinde halkımızın daha g&uuml;&ccedil;l&uuml; sesi olacağız. Mutlaka başaracağız&rdquo; dedi.</p>