Bizi takip edin
Bizi takip edin

Yaylalara kaçak yapı dikenler imar affı için sıraya girdi...

2.7.2018 17:33:47
<p>&nbsp;İmar Barışı uygulaması, Doğu Karadeniz B&ouml;lgesi'nde yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan 4 bini aşkın ka&ccedil;ak yapı sahibini harekete ge&ccedil;irdi.&nbsp;Trabzon&nbsp;ile&nbsp;Giresun&nbsp;sınırında yer alan,&nbsp;ka&ccedil;ak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal g&uuml;zelliği yok olan Sisdağı Yaylası'nda vatandaşlar, İmar Barışı uygulamasından yararlanmak i&ccedil;in başvuru yapmaya başladı. Doğal&nbsp;ve Tarih&icirc; Değerleri Koruma Derneği Başkanı, Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi (KT&Uuml;) &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Dr. Coşkun Er&uuml;z, b&ouml;lgedeki b&uuml;t&uuml;n yaylalarda anormal&nbsp;ka&ccedil;ak yapılaşma olduğunu belirtti, "Ka&ccedil;ak yapıları yasalaştırırsak yayla denilen kavramı ortadan kaldıracağız" dedi.<br /><br /><strong>ERDOĞAN "AYDER'İ KİRLETTİK, REZİL ETTİK" DEMİŞTİ</strong></p> <p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n Rize'deki Ayder Yaylası i&ccedil;in "Ayder&rsquo;i kirlettik, rezil ettik" &ccedil;ıkışı ile g&uuml;ndeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki ka&ccedil;ak yapılar i&ccedil;in İ&ccedil;işleri Bakanı S&uuml;leyman Soylu da "Hi&ccedil; kimse kusura bakmasın, ka&ccedil;ak yapılar yıkılacak" a&ccedil;ıklaması yapmıştı.&nbsp;<br /><br /><strong>YIKIMLARA ARA VERİLDİ</strong></p> <p>İlk etapta Trabzon'da 1750, Giresun'da 1700, Rize'de 350, G&uuml;m&uuml;şhane'de ise 306&nbsp;olmak &uuml;zere toplam 4 bin 106 ka&ccedil;ak yapı i&ccedil;in yıkım kararı alındı. B&ouml;lgede ilk yıkımlar&nbsp;Uzung&ouml;l Tabiat Parkı'nı da b&uuml;nyesinde bulunduran Trabzon'un &Ccedil;aykara il&ccedil;esinde ger&ccedil;ekleştirildi. İl&ccedil;ede 6&nbsp;yaylada tespit edilen 573'&uuml; tamamlanmış, 203'&uuml; yapım aşamasında, 776 ka&ccedil;ak yapı i&ccedil;in harekete ge&ccedil;en ekipler &Ccedil;aykara ve K&ouml;pr&uuml;başı il&ccedil;eleri sınırlarında yer alan Barma Yaylası'nda ilk yıkımı ger&ccedil;ekleştirdi. B&ouml;lgede ka&ccedil;ak yapı sahiplerinin artan tepkileri &uuml;zerine yıkımlara ara verildi.</p> <p><strong>İMAR BARIŞI İ&Ccedil;İN SIRAYA GİRDİLER</strong></p> <p>T&uuml;rkiye genelinde&nbsp;getirilen İmar Barışı uygulaması, Doğu Karadeniz B&ouml;lgesi'nde yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan 4 bini aşkın ka&ccedil;ak yapı sahibini harekete ge&ccedil;irdi. Trabzon ile Giresun sınırında yer alan ve 2 ilin ortak kullandığı 2 bin 182 metre rakımlı Sisdağı Yaylası da b&ouml;lgede&nbsp;&ccedil;arpık yapılaşma yaşanan yaylalar&nbsp;arasında yer alıyor. Ka&ccedil;ak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal g&uuml;zelliği yok olan Sisdağı Yaylası'nda vatandaşlar, İmar Barışı uygulamasından yararlanmak i&ccedil;in başvuru yapmaya başladı.</p> <p><strong>'İMAR AFFI KAFAMIZI RAHATLATI'</strong></p> <p>İmar Barışı i&ccedil;in e-devlet &uuml;zerinden başvuru yaptığını anlatan Mete Civil, "Başvuruma onay geldi, evin fotoğrafını &ccedil;ekip metrekaresini &ouml;l&ccedil;t&uuml;m. Devlet ona g&ouml;re bir bedel oluşturacak biz de ona g&ouml;re hareket edeceğiz. İmar affı bizi kafa olarak rahatlattı. En azından biri bir şey dediği zaman arkamızda devlet var.&nbsp;Sistem &uuml;zerinden 80 metrekareye 1080 lira bir fiyat &ccedil;ıktı. Evim 56 metrekare. Şimdi yeniden bir hesaplama yapılacak" dedi.</p> <p><strong>'İMAR AFFI İLE YAPILARIMIZ RESMİLEŞTİ'</strong></p> <p>Ahmet Dede ise "Devletten gelen her şeye biz razıyız. Bu yayla bize dedelerimizden kaldı. Ben 63 yaşındayım. Doğdum doğalı yaylacılık yapıyorum. İmar affıyla birlikte buralardaki yapılarımız resmileşmiş olur. Devlet tarafından g&uuml;vence altına alınmış oluruz" ifadelerini kullandı.</p> <p>İmar Barışı'nı 'olması gereken bir uygulama' diye niteleyen Şaban Ali Bayraktar da "Ben &ccedil;ocukluğumdan beri yaylalarda yaşıyorum. Devlet gelip buradaki yapıları yıkıp taşısa bile buralarda insanlar &ccedil;adırıyla gelip yine yaylacılık yapar. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; yaylacılık bir k&uuml;lt&uuml;rd&uuml;r, silip atılamaz. Yaylaya geldiğimiz zaman kaldığımız s&uuml;re boyunca yayla davasını &ccedil;ekiyorduk. Bu yeni &ccedil;ıkan yasayla birlikte yaylaya geldiğimiz zaman daha huzurlu olacağız. En azından b&ouml;yle bir problem kafamızı kurcalamayacak" diyerek uygulamanın kendilerini sevindirdiğini s&ouml;yledi.</p> <p><strong>DR. COŞKUN ER&Uuml;Z: ANORMAL KA&Ccedil;AK YAPILAŞMA VAR</strong></p> <p>Doğal&nbsp;ve Tarih&icirc; Değerleri Koruma Derneği Başkanı, KT&Uuml; &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Dr. Coşkun Er&uuml;z ise imar hakkı olarak ge&ccedil;en y&ouml;netmelikle birlikte, b&ouml;lgedeki yaylalardaki ka&ccedil;ak yapılaşmanın da bir şekilde yasaya adapte edilerek affedileceği y&ouml;n&uuml;nde s&ouml;ylemler olduğunu belirtti. Buradaki ana amacın hem kent yerleşimlerinde bulunan imarlı alanlardaki ka&ccedil;ak yapıların yasayla birlikte d&uuml;zenlenmesi ve kayda alınması hem de vergilendirilerek &uuml;lkeye kazandırılması olduğunu kaydeden Dr. Er&uuml;z, ş&ouml;yle dedi:</p> <p>"Meralar ve yaylalar, Mera Kanunu denilen &ouml;zel bir kanunla birlikte, kendine has bir kanunu olan ve ulusal kamuya ait olması zorunlu olan alanlardır. Bu kanuna g&ouml;re bu alanlar devletin koruması altındadır ve &ouml;zel tapuya, m&uuml;lkiyete konu edilemez ancak tahsis yapılabilir.&nbsp;B&ouml;lgemizdeki b&uuml;t&uuml;n yaylalarda anormal şekilde bir ka&ccedil;ak yapılaşma var. Trabzon sınırları i&ccedil;erisindeki meralarda 85-90 bin civarında yapı var. Meraların asıl amacı,&nbsp;hayvancılık&nbsp;ve &uuml;lkenin tarımsal &uuml;retimine destek vermektir. Bu yapılardan en fazla 30-40 bini amacına uygun olarak inşa edilen yapılardır. İşin k&ouml;t&uuml; tarafı bu yapıları yapan insanlar bir s&uuml;re sonra yaylanın ger&ccedil;ek sahibi olan yani meraları amacına uygun kullanıp hayvancılık yapan ger&ccedil;ek yaylacıları da 'Koku yapıyorsun, hayvanların pislik yapıyor' diyerek rahatsız ediyor ve &nbsp;dışlıyorlar."</p>