Bizi takip edin
Bizi takip edin

Herhangi bir üniversite mezunu idari hakim olabilecek!

10.7.2018 18:00:10
<p>703 Sayılı KHK&rsquo;nın 136&rsquo;ncı maddesine g&ouml;re,&nbsp;idari yargı adaylarında,&nbsp;&lsquo;hukuk fak&uuml;ltesinden mezun olmak ya da bakanlığın ihtiya&ccedil; durumuna g&ouml;re belirleyeceği diğer alanlardan en az d&ouml;rt yıllık y&uuml;ksek &ouml;ğrenim yapmış olmak&rsquo;&nbsp;şartları aranacak.</p> <div id="dkn-16278594" class="dkn-orta"> <p>2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu&rsquo;nun 8&rsquo;inci maddesine g&ouml;re idari yargı adayları i&ccedil;in hukuk fak&uuml;ltesinden veya iktisadi ve idari bilimler fak&uuml;ltesinden mezun olmak şartı bulunuyordu.</p> <p>KHK&rsquo;yla ilgili maddesi değiştirilen 1983 tarihli d&uuml;zenlemede idari yargı adayları i&ccedil;in ş&ouml;yle deniyordu:&nbsp;</p> <p>&ldquo;Hukuk fak&uuml;ltesinden mezun olmak, hukuk fak&uuml;ltesinden mezun olanlar dışında alınacak adaylar bakımından her d&ouml;nemde alınacak aday sayısının y&uuml;zde yirmisini ge&ccedil;memek &uuml;zere ihtiya&ccedil; oranında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az d&ouml;rt yıllık y&uuml;ksek &ouml;ğrenim yapmış.&rdquo;</p> </div>