Bizi takip edin
Bizi takip edin

TSK'nın hiyerarşik düzeni alt-üst odu

11.7.2018 08:35:48
<p><strong>Aydınlık'ın haberine g&ouml;re&nbsp;</strong> 703 sayılı Kanun H&uuml;km&uuml;nde Kararnamenin yayımlanmasının ardından kurum personellerini ilgilendiren &ccedil;ok sayıda &ouml;nemli d&uuml;zenleme y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdi. Resmi Gazete&rsquo;nin m&uuml;kerrer sayısıyla yayımlanan KHK&rsquo;da 926 sayılı T&uuml;rk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu&rsquo;nda da d&uuml;zenlemeler yapıldı. Devlet protokol&uuml;nde Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı&rsquo;nın &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;erken, terfi, ihra&ccedil; gibi kararlar Y&uuml;ksek Askeri Şura&rsquo;ya değil, Cumhurbaşkanının inisiyatifine bırakıldı.</p> <p><strong>YAŞ KALDIRILDI</strong></p> <p>TSK&rsquo;da yapılan değişiklikler ş&ouml;yle:</p> <p>- Devlet protokol&uuml;nde Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı&rsquo;nın &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ti.</p> <p>- Genelkurmay Başkanı&rsquo;nın g&ouml;rev ve yetkilerine dair kanun kaldırıldı. Genelkurmay Başkanı&rsquo;nın yetkileri i&ccedil;in yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanacak.</p> <p>- Y&uuml;ksek Askeri Şura (YAŞ) kaldırıldı. Cumhurbaşkanı, bu konuda yeni bir kararname hazırlayacak ve YAŞ&rsquo;ın yeni yapısı belirlenmiş olacak.</p> <p>- Terfilerin her yıl 30 Ağustos&rsquo;ta yapılabileceği kuralı kalktı. Terfiler yıl i&ccedil;erisinde istenildiği zaman ger&ccedil;ekleşebilecek.</p> <p><strong>GENELKURMAY YAŞ HADDİNE KADAR KALABİLİR</strong></p> <p>- Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral-oramirallerin 2 yıl bu g&ouml;revde kalabileceği, s&uuml;renin, ancak kararname ile uzayabileceği h&uuml;km&uuml; kaldırıldı.</p> <p>- Genelkurmay Başkanlığı&rsquo;na atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddinin 67 olduğuna y&ouml;nelik d&uuml;zenleme tutuldu, ancak g&ouml;rev s&uuml;relerinin 4 yıl olduğu şartı kalktı. Buna g&ouml;re, erken yaşta Genelkurmay Başkanı olan bir komutan, yaş haddine kadar g&ouml;revde kalabilecek.</p> <p>- Cumhurbaşkanı istediği takdirde asteğmenden orgenerale kadar subayların r&uuml;tbede g&ouml;sterilen bekleme s&uuml;relerini uzatabilecek ya da kısaltabilecek. Daha &ouml;nce Genelkurmay&rsquo;ın teklifi, MSB&rsquo;nin &ouml;nerisiyle yarıya indirilen bekleme s&uuml;releri konusunda da tek belirleyici Cumhurbaşkanı olacak.</p> <p><strong>TERFİLER CUMHURBAŞKANINDA</strong></p> <p>- İ&ccedil;işleri Bakanı veya Milli Savunma Bakanı&rsquo;nın onayı ile yapılan asteğmen-albay r&uuml;tbeleri arasında r&uuml;tbe terfileri ile ilgili d&uuml;zenleme kalktı. Terfilerin karar mercii ise Cumhurbaşkanı oldu.</p> <p>- Cumhurbaşkanı albaylıktan tuğgeneral/tuğamiral r&uuml;tbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir &uuml;st r&uuml;tbeye terfiler i&ccedil;in de tek yetkili konuma getirildi.</p> <p><strong>İHRA&Ccedil;LARDA CUMHURBAŞKANI YETKİLİ</strong></p> <p>- Cumhurbaşkanı, teğmenden albaya kadar r&uuml;tbelerdeki subayların, kadrosuzluk s&ouml;z konusu olmasa da TSK&rsquo;dan &ccedil;ıkarılmasına karar verebilecek.</p> <p>- Cumhurbaşkanı komutanlıklarla ilgili t&uuml;m atama, terfi, g&ouml;revlendirme gibi kararlarda tek s&ouml;z hakkına sahip kişi olacak. Kurumlardan g&ouml;r&uuml;ş alınmayacak.</p> <p>- Cumhurbaşkanı&rsquo;nca atananların emeklilikleri i&ccedil;in 65 yaş şartı kaldırıldı.</p> <p>- Cumhurbaşkanı istemesi dahilinde &ouml;zel uzmanlık gerektiren ge&ccedil;ici işlerde yerli veya yabancı personel &ccedil;alıştırabilecek.</p> <p>Emekli general ve amirallerden de yapılan d&uuml;zenlemeyle ilgili tepkiler geldi. &ldquo;TSK&rsquo;nın altına dinamit koysanız, bu kadar zarar verir&rdquo; diyen Emekli T&uuml;mamiral Soner Polat, yapılan d&uuml;zenlemenin TSK&rsquo;yı siyasallaştırmak anlamı taşıyacağını belirtti. Polat şu &ccedil;arpıcı tespitlerde bulundu:</p> <p>&ldquo;Ş&ouml;yle d&uuml;ş&uuml;n&uuml;n, hem atamalara hem de terfilere siyaset karar veriyor. Ben Genelkurmay Başkanıyım ve bir albayı general yapamıyorum. Generalleri terfi ettiremiyorum. Kendinizi bir albayın bir tuğamiralin yerine koyun. Sizin kafanızdaki Genelkurmay Başkanlığı kavramı aşağıya inecektir. Ne kadar &ccedil;ok &ccedil;alışırsanız &ccedil;alışın, Genelkurmay Başkanı tarafından herhangi bir yere getirilemeyeceğini biliyorsunuz. Bu durum, bir askerin partililerle &ccedil;eşitli şekillerle ilişki kurmasına yol a&ccedil;acak. Demokrat Parti zamanında bunun &ouml;rnekleri var. Askerler o d&ouml;nemler bir beldenin Belediye Başkanının &ouml;n&uuml;nde sıraya girerlermiş. Bu yol şu anda a&ccedil;ılmış oldu. Yunanistan&rsquo;da da bu sistem var. Curcunadır. Kardak&rsquo;ta da bu ortaya &ccedil;ıktı.&rdquo;</p> <p><strong>&lsquo;ERDOĞAN İYİ NİYETLİ OLSA BİLE...&rsquo;</strong></p> <p>Hiyerarşinin bozulacağına işaret eden Polat, d&uuml;zenlemenin bir diğer sıkıntısını da şu s&ouml;zlerle anlattı:</p> <p>&ldquo;İkincisi siz 1 sene bekleme s&uuml;resi olanları terfi ettiriyorsunuz. Daha k&uuml;&ccedil;&uuml;k olan birini daha &uuml;st r&uuml;tbeye getiriyorsunuz. Bu da bizim TSK&rsquo;nın team&uuml;l&uuml;ne uyan bir şey değil. Bizde yıllardan beri gelen, daha yaşlı daha &uuml;stedir anlayışı vardır. Bir sene &ouml;nce ben senin komutanındım, bir sene sonra sen benim komutanım oluyorsun.</p> <p>TSK&rsquo;yı siyasallaştıracağı ortada. Cumhurbaşkanı ve AKP t&uuml;m kadrolarıyla iyi niyetli olsa bile, bu işin doğasında siyasallaşma var. Herkes insandır ve geleceğine bakar. Gelecekle ilgili kariyer planlaması yapar. Bir bakacak, hi&ccedil;bir komutan kendisi i&ccedil;in bir şey ifade etmeyecek.&rdquo;</p> <p><strong>&lsquo;SUBAYLARI SİYASETE HOŞ G&Ouml;R&Uuml;LMEYE İTER&rsquo;</strong></p> <p>TSK&rsquo;ya getirilen bu d&uuml;zenlemeyle ilgili olarak Aydınlık&rsquo;a konuşan emekli T&uuml;mgeneral Ahmet Yavuz da, &ldquo;Siyasetin TSK &uuml;zerindeki etkisinin iyi olunmayan sonu&ccedil;larını daha &ccedil;ok g&ouml;receğiz. Yapılan değişiklikler; subayları terfi alabilmeleri i&ccedil;in daha &ccedil;ok siyasete hoş g&ouml;r&uuml;lmeye iter ve bu kalıcı hale gelir. Siyasete yaranma peşinden koşar insanlar. Bu durum da olumsuz sonu&ccedil;ları doğurur&rdquo; ifadelerini kullandı.</p> <p><strong>&lsquo;İSTER İSTEMEZ SİYASET BULAŞIR&rsquo;</strong></p> <p>Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin de, daha &ouml;nce terfi ve atamalarda Cumhurbaşkanı onayının gerektiğini kaydederek, &ldquo;Şimdi b&uuml;t&uuml;n bunları sadece Cumhurbaşkanı kendisi belirleyecek. Zaten bu konuda eski sistemde terfilerden sonra kuvvetler belirliyordu nereye gideceklerini. Ama atamanın ger&ccedil;ekleşmesi Cumhurbaşkanı imzasıyla oluyordu. Şimdi doğrudan Cumhurbaşkanı belirleyecek. B&uuml;t&uuml;n yetki Cumhurbaşkanında olacağı i&ccedil;in atama ve terfilerde ister istemez işin i&ccedil;ine siyaset bulaşır&rdquo; şeklinde konuştu.</p> <p><strong>&lsquo;KOMUTANLAR DANIŞMAN KONUMUNDA OLUR&rsquo;</strong></p> <p>T&uuml;rkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş ise, &ldquo;Bundan sonra artık d&uuml;zenli başkan konumundakinin daha b&uuml;y&uuml;k etkisi olacak. Askeri komutan durumunda olanlar gerekli terfiler konusunda danışman konumda olacak. Bu değişiklikler TSK&rsquo;da siyasetin daha etkin olması sorununu doğurur. Askerlerin siyasileşmesine neden olan bir d&uuml;zenleme olur bu&rdquo; beyanlarında bulundu.</p>