Bizi takip edin
Bizi takip edin

Kudlow'dan ABD kamuoyuna "Morfin" etkisi yaratan sözler

5.8.2018 12:54:04
<p>ABD'nin tek taraflı ticari anlaşmazlığı tırmandırmasına karşılık vermek i&ccedil;in &Ccedil;in 3 Ağustos'ta ABD'den 60 milyar dolar değerindeki ithal &uuml;r&uuml;nlere y&uuml;zde 10-25 arasında ek vergi uygulama kararı aldı. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Lawrence Alan Kudlow daha sonra basına verdiği bir&ccedil;ok deme&ccedil;te, &Ccedil;in'i "Trump'ın ticari taahh&uuml;tlerini yerine getirme kapasitesi k&uuml;&ccedil;&uuml;msenmemeli" şeklinde uyardı ve &Ccedil;in'in "adaletsiz ticareti" ile m&uuml;cadele etmek i&ccedil;in kısa s&uuml;rede bir baskı koalisyonu oluşturacaklarını belirtti.</p> <p>ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi se&ccedil;men ve devletinin sorumluluğunu &uuml;stlenmek i&ccedil;in taahh&uuml;tlerini yerine getirmesi &ccedil;ok &ouml;nemlidir. Burada yanlış bir şey yok. Ne var ki, ge&ccedil;miş kayıtlara baktığımızda, Beyaz Saray &ccedil;oğu zaman s&ouml;z&uuml;n&uuml; tutmayan bir kurum imajıyla karşımıza &ccedil;ıktı. &Ouml;rneğin, Mayıs ayında &Ccedil;in ve ABD Washington g&ouml;r&uuml;şmesinde ticaret savaşına son vermek i&ccedil;in anlaşma sağlanmasının hemen ardından ABD &Ccedil;in &uuml;r&uuml;nlerine ek g&uuml;mr&uuml;k vergisi koydu. ABD, Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) ile zirve g&ouml;r&uuml;şmelerini iptal edip, etmeme arasında gidip geldi. Tabii, izleyenleri hem g&uuml;ld&uuml;ren hem de sıkıştıran "&ccedil;ift negatif" olayı da g&uuml;ndemden yeni d&uuml;şt&uuml;. Son verilere g&ouml;re, birka&ccedil; aydan sonra tekrar artan ABD'nin dış ticaret a&ccedil;ığı Haziran ayında y&uuml;zde 7 artarak 46 milyar 300 milyon doları buldu.</p> <p>Kudlow'un konuşması &Ccedil;in'i tehdit eden bir anlam da taşıyor. Yani Trump "korkutucu" ceza &ouml;nlemleri alacak. ABD 200 milyar dolarlık &uuml;r&uuml;nlere koyulan ek g&uuml;mr&uuml;k vergisini y&uuml;zde 10'dan y&uuml;zde 25'e kadar arttırdı. Ve b&ouml;ylece &Ccedil;in karşı tedbir almak zorunda kaldı. Mantık a&ccedil;ısından bakıldığında Beyaz Saray'ın bu sopası &Ccedil;in i&ccedil;in &ccedil;ok etkili olmadı.</p> <p>Koalisyon kuruluşundan bahseden Kudlow, son zamanlarda ABD ve Avrupa Birliği'nin ticaret anlaşması sağlamak i&ccedil;in &ccedil;alıştıklarını ve Meksika ile yakında anlaşmaya varmayı &ouml;ng&ouml;rd&uuml;klerini s&ouml;yledi. Kudlow'un iddiasına g&ouml;re, &Ccedil;in'in "adaletsiz ticareti"ne baskı yapmak i&ccedil;in AB, Meksika, Japonya ve Avusturalya d&acirc;hil olmak &uuml;zere bir koalisyon hemen kurulacak. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın yenilenmesine ilişkin m&uuml;zakerenin sorunsuz ge&ccedil;mesi halinde koalisyonda Kanada'nın da yer alacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;l&uuml;yor.</p> <p>Kudlow'un s&ouml;zde baskı koalisyonunun biraz "h&uuml;sn&uuml; kuruntu" olması, hatta ABD kamuoyuna verilen bir t&uuml;r "morfin" olduğunu s&ouml;ylemek zorundayız. Zaman meselesi dikkate alındığında, genellikle birka&ccedil; yıl s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmesi gereken zorlu m&uuml;zakereler Kudlow'u dinlediğimizde sanki birka&ccedil; haftada tamamlanacak gibi g&ouml;z&uuml;k&uuml;yor.</p> <p>ABD ile AB arasında m&uuml;zakereye g&ouml;z atalım. İngiliz "Financial Times" gazetesinin bildirdiğine g&ouml;re, AB ve ABD "ticaret m&uuml;zakeresi i&ccedil;in bir istişare" başlatmak i&ccedil;in hazırlık yapıyor. Fakat b&uuml;y&uuml;k bir zorlukla, tarım sorunuyla karşılaştılar.</p> <p>AB, ABD ile 25 Temmuz'da yapılan ticaret savaşını durdurma a&ccedil;ıklamasında tarımın ticaret savaşının dışında bırakılmasını &ouml;zellikle talep etmişti. Ge&ccedil;en yıllarda, AB, genetiği değiştirilmiş mahsul, hormon enjeksiyonu yapılan sığır eti ve antibiyotik destekle yetişen k&uuml;mes hayvanı gibi ABD'nin tarımsal &uuml;r&uuml;nlerini kararlılıkla reddetti. B&uuml;y&uuml;k tarım &uuml;lkesi olan Fransa, Trump "sihirli değneğe" sahip olmadık&ccedil;a tarım konulu m&uuml;zakereyi asla başlatmayacaklarını ve AB'nin kısa vadede tarım pazarını a&ccedil;masının imkansız olduğunu duyurdu.</p> <p>ABD'de k&ouml;yl&uuml;lerin ticaret savaşından hoşnutsuzluk duyması ve yerel se&ccedil;imin yaklaşması sebebiyle Trump y&ouml;netimi k&ouml;yl&uuml;leri rahatlama &ccedil;abalarından vazge&ccedil;miyor. Trump kısa s&uuml;re &ouml;nce d&uuml;zenlenen bir mitingde k&ouml;yl&uuml;lere seslenerek "Sizler i&ccedil;in AB'nin kapılarını a&ccedil;tık!" ifadesini kullandı.</p> <p>"Financial Times" gazetesinin haberinde, AB'nin ABD'den soya fasulyesi ithal etmesi ve Trump ile ge&ccedil;ici bir "ateşkes" sağlamasına rağmen AB'nin soya pazarının &ccedil;ok kısıtlı olduğuna dikkat &ccedil;ekildi. B&uuml;y&uuml;k tarım lobisi olan ABD Tarım İşleri Federasyonu'ndan bir araştırmacı, d&uuml;nyadaki hi&ccedil;bir pazarın &Ccedil;in pazarının kaybının zararlarını telafi edemeyeceğini savundu.</p> <p>Bu arada, AB'nin Trump y&ouml;netiminin "iştahı"nı memnun edebileceği niyet veya somut plan hen&uuml;z g&ouml;r&uuml;lmedi. S&ouml;zde "g&uuml;mr&uuml;k vergisi sıfırlanması, vergi duvarının kaldırılması, s&uuml;bvansiyonun sıfırlanması" gibi hedeflerin hepsi h&acirc;l&acirc; havada kalıyor.</p> <p>Diğer yandan, Kudlow'un hayal ettiği koalisyon Japonya, Meksika, Kanada, hatta Avustralya'yı kapsıyor. &Ccedil;in gibi gelişmekte olan bir &uuml;lke olarak Meksika ABD'ye bağımlılığını azaltmak i&ccedil;in son yıllarda &Ccedil;in ile ticareti g&uuml;&ccedil;lendirmeye &ccedil;aba g&ouml;steriyor. Kanada, ABD ile ticari s&uuml;rt&uuml;şme i&ccedil;inde olduğu i&ccedil;in ABD ve Meksika'nın "Kuzey Amerika Serbest Ticaret B&ouml;lgesi" konulu yeni m&uuml;zakeresine hen&uuml;z katılmadı. Kanada'nın Kudlow'un baskı koalisyonuna alınması muhtemelen zaman gerektirir.</p> <p>Japonya ve Avustralya i&ccedil;in &Ccedil;in en b&uuml;y&uuml;k ithalat &uuml;lkesi niteliğini taşıyor. Gerek Japonya, gerekse Avustralya &Ccedil;in ile ticaret fazlası konumunda bulunuyor. 2015 yılında &Ccedil;in ile Avustralya arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Avustralya'ın dış ticarette en b&uuml;y&uuml;k gelir kaynağı olan &Ccedil;in, 2017 yılında bu &uuml;lkeye 28 milyar dolarlık ticaret fazlası verdi.</p> <p>Tehdit ve baskı olmadık&ccedil;a adı ge&ccedil;en &uuml;lkeler b&uuml;y&uuml;k olasılıkla kendi ulusal &ccedil;ıkarlarını g&ouml;zeterek, Kudlow'un kendi kafasından uydurduğu koalisyona katılmayı ger&ccedil;ek&ccedil;i bulmayacaklardır. AB Dışişleri ve G&uuml;venlik Politikasından Sorumlu Y&uuml;ksek Temsilcisi Federica Mogherini 3 Ağustos'ta Singapur'da, &Ccedil;in'i &ouml;nemli ve kritik stratejik ortak olarak g&ouml;rd&uuml;klerini, &Ccedil;in'i hedef alan hi&ccedil;bir politik eyleme ge&ccedil;me niyetinde bulunmadıklarını, &ccedil;ok taraflılık ve &ouml;zg&uuml;r ticaretin korunması konusunda AB'nin &Ccedil;in'in yanında olduğunu belirtti.</p> <p align="center"><img src="http://turkish.cri.cn/mmsource/images/2018/08/05/20180805154121751_27120.jpg" /></p> <p>Her aşamada yurti&ccedil;indeki yasalar gereğince cezalı g&uuml;mr&uuml;k vergisi koyulması yerine, &Ccedil;in, ABD, AB ve Japonya gibi b&uuml;y&uuml;k ekonomiler birlikte D&uuml;nya Ticaret &Ouml;rg&uuml;t&uuml;'n&uuml;n gerekli reformunu g&ouml;r&uuml;şmeleri, &ccedil;ok taraflı ticaret sisteminin sağlıklı &ccedil;alışmasını garanti etmeleri ve b&uuml;t&uuml;n ticari &ccedil;atışmaların DT&Ouml; kapsamında &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesini sağlamaları durumunda tabii ki elde edilen kazanımlar t&uuml;m d&uuml;nyaya faydalı olacaktır.</p> <p>Fakat, Kudlow'un ifadesine g&ouml;re ticari sorunları &ccedil;ok taraflı diyalog yoluyla &ccedil;&ouml;zmeyi tercih etmeyen Sayın Trump kazan-kazan ilkesine dayalı bu y&ouml;ntemi kabul edecek mi?</p> <p><strong>Xu Qinduo/CRI Haber Merkezi</strong></p>