Bizi takip edin
Bizi takip edin

Flamingoların zaferi: O proje iptal edildi...

14.8.2018 09:05:12
<p>İzmir&rsquo;deki Gediz deltasından ge&ccedil;mesi planlanan otoban projesi i&ccedil;in verilen &ldquo;olumlu &ccedil;evresel etki değerlendirme&rdquo; kararı mahkeme tarafından durduruldu. Yaşam savunucularının karşı &ccedil;ıktığı K&ouml;rfez Ge&ccedil;iş Projesi&rsquo;nin iptali&nbsp;İzmir&rsquo;e Sahip &Ccedil;ık Platformu&nbsp;tarafından flamingoların zaferi olarak değerlendirildi.</p> <p>Evrensel&rsquo;den Metehan Ud&rsquo;un haberine g&ouml;re, &Ccedil;iğli ile Narlıdere il&ccedil;elerini birleştirmesi planlanan&nbsp;İzmir K&ouml;rfez Ge&ccedil;iş Projesi&rsquo;nde, &Ccedil;evre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilerek projenin yapılmasını &ouml;n&uuml;n&uuml; a&ccedil;an&nbsp;&lsquo;&Ccedil;evresel Etki Değerlendirme (&Ccedil;ED) olumlu&rsquo; kararının iptali&nbsp;i&ccedil;in a&ccedil;ılan davada mahkeme ara kararını a&ccedil;ıkladı. TMMOB, EGE&Ccedil;EP, Doğa Derneği ve 85 vatandaşın a&ccedil;ılan davada İzmir 3&rsquo;&uuml;nc&uuml; İdare Mahkemesi, bilirkişi raporunun y&ouml;n&uuml;nde davranarak&nbsp;y&uuml;r&uuml;tmeyi durdurma kararı&nbsp;verdi.</p> <p>Mahkeme kararında dava konusu &Ccedil;ED raporu ve eklerinde, projenin İzmir K&ouml;rfezi&rsquo;ne dair etkileri hakkında detaylı değerlendirmelerin olmadığı vurgulandı. Kararda, floristik verilerin sağlıklı olarak hazırlanmadığı, proje uygulama alanında ortaya &ccedil;ıkabilecek habitat ve lokalite kayıpları ile ilgili detaylı bir değerlendirmenin yer almadığı, &Ccedil;ED projesinde verilmiş olan jeolojik bilgilerin &ccedil;ok genel ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli olduğu, projeye &ouml;zel detay haritalama ve zemin et&uuml;d &ccedil;alışmaları i&ccedil;ermediği, projenin temelini oluşturan zemin bilgisiyle ilgili net bir bilgi olmadığı, &Ccedil;ED projesinde verilmiş olan fay hatlarının g&uuml;ncel literat&uuml;r bilgilerini i&ccedil;ermediği, batırma t&uuml;nel ile ge&ccedil;iş yapılan İnciraltı b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n aktif fay hattı zonundan ge&ccedil;mekte olduğu ve bu kısımdaki bağlantı contalarının olası bir depremde beklenen yatay ve d&uuml;şey deplasmanları tolere edebilecek kapasiteye sahip olup olmadığıyla ilgili raporda detay verilmediği belirtiliyor.</p> <p><strong>DOĞA KORUMA ALANI</strong></p> <p>İnşaat &ccedil;alışmalarından kaynaklı Gediz Deltası&rsquo;ndaki canlı hayatının olumsuz etkileneceğinin de eklendiği kararda &ldquo;&Ccedil;ED raporunda toplamda 19 milyon 870 bin 542 metrek&uuml;p tarama &ccedil;alışması yapılacağının belirtildiği, ancak bu miktardaki malzemenin &ouml;zelliği bilinmeden, nasıl bertaraf edileceğine ve bu faaliyetlerin İzmir K&ouml;rfezi ekosistemine yapacağı etkilere ilişkin değerlendirmelerin yetersiz olduğu, projenin koruma alanları ve Gediz Deltası sulak alanı &uuml;zerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin yeterince incelenmediği anlatıldı. Kararda &ldquo;İzmir K&ouml;rfezi Ge&ccedil;işi Projesi&rsquo;nin il ya da b&ouml;lge d&uuml;zeyinde bir planın stratejisi olarak &uuml;retilmemiş olması nedeniyle planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı, projenin kuzey aksının &ccedil;ok &ouml;nemli bir&nbsp;doğa koruma alanı&nbsp;i&ccedil;erisinden ge&ccedil;tiği, b&ouml;lgede uluslararası s&ouml;zleşmelerle koruma altına alınmış alanların ve farklı koruma stat&uuml;lerinin bulunduğu, g&uuml;zergahın g&uuml;ney b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde de tescil altına alınmış koruma stat&uuml;lerinin ve korunacak tarım alanı olarak belirlenmiş bir kent b&ouml;lgesinin yer aldığı, koruma stat&uuml;leri a&ccedil;ısından ortaya konan g&uuml;zergahın mevzuatla uygun olmayan bir &ouml;ng&ouml;r&uuml; olduğu dikkate alındığında, dava konusu &ldquo;&Ccedil;evresel Etki Değerlendirmesi Olumlu&rdquo; kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır&rdquo; denildi.</p>