Bizi takip edin
Bizi takip edin

AKP teklifi verdi...Trafik cezaları artıyor

10.10.2018 13:52:10
<p>TBMM Başkanlığına sunulan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters y&ouml;nde ara&ccedil; s&uuml;rme gibi ihlaller i&ccedil;in 1002 lira idari para cezası uygulanacak.</p> <p>Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi&rsquo;ne g&ouml;re, Karayolları Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; g&ouml;revlilerine, kendi denetim istasyonlarında, kamyon, &ccedil;ekici ve otob&uuml;s cinsi ara&ccedil;ları takograf ve s&uuml;re y&ouml;n&uuml;nden denetleyebilme ve ceza tutanağı d&uuml;zenleme yetkisi verilecek.</p> <p>&Ccedil;akar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazların mevzuatta belirlenenlerin dışında kullanımına yasak getirilecek. Uymayanlara 1002 lira idari para cezası uygulanacak.</p> <p>Bir yıl i&ccedil;inde 3 defa ihlal halinde ara&ccedil;lara 15 g&uuml;n trafikten men cezası getirilecek. Mevcut d&uuml;zenlemede, &ccedil;alışma yerini ve şeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi ayırım işaretleri bulundurulması zorunluluğuna uymayan ara&ccedil;lara 108 lira para cezası uygulanıyordu.</p> <p>Muayenesiz ara&ccedil;ların trafikte kullanımını engellemek amacıyla 108 lira olarak uygulanan idari para cezası, 235 liraya &ccedil;ıkarılacak.</p> <p>Verilen s&uuml;re sonunda muayenesini yaptırmayanlar ile emniyetsiz raporu verilen ara&ccedil;larla trafiğe &ccedil;ıkanlara uygulanacak ceza 488 lira olarak belirlendi.</p> <p><strong>ARDI ARDINA ŞERİT DEĞİŞTİRENLERE 1002 LİRA İDARİ PARA CEZASI</strong></p> <p>Trafik g&uuml;venliğini tehlikeye d&uuml;ş&uuml;ren şerit ihlali, şerit değiştirme ve ters y&ouml;nde ara&ccedil; s&uuml;rme gibi ihlaller, a&ccedil;ık&ccedil;a d&uuml;zenlenecek ve yaptırımlar getirilecek.</p> <div id="sozcu_content_area_load1" class="contentInnerAdv" data-google-query-id="CJu35tTZ-90CFVjKsgodu9cAgg">&nbsp;</div> <p>Kamyon ve tırlarda emniyet şerit ihlaline 488 lira idari para cezası, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters y&ouml;nde ara&ccedil; s&uuml;rme gibi ihlaller i&ccedil;in ise 1002 lira idari para cezası getirilecek.</p> <p>Mevcut durumda kırmızı ışık kuralına ve sesli işaretlere uymayan s&uuml;r&uuml;c&uuml;lere 235 lira para cezası uygulanıyor. D&uuml;zenlemeyle kırmızı ışık kuralının ihlalinde, son ihlalin ger&ccedil;ekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl i&ccedil;inde ilk kez &uuml;&ccedil; defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 g&uuml;n, ikinci kez &uuml;&ccedil; defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 g&uuml;n, &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; veya daha fazla kez &uuml;&ccedil; defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 g&uuml;n s&uuml;reyle s&uuml;r&uuml;c&uuml; belgeleri alınacak.</p> <p>İki ve daha fazla kez s&uuml;r&uuml;c&uuml; belgesi geri alınanlar, psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden ge&ccedil;irilecek. S&uuml;r&uuml;c&uuml; belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilecek.</p> <p><strong>HIZ SINIRLARINDA UYGULANAN YAPTIRIM 3 KADEMEYE &Ccedil;IKARILACAK</strong></p> <p>Karayollarında hız sınırlarını aşmayla ilgili para cezası ve yaptırım da yeniden d&uuml;zenlendi.</p> <p>Uygulanan 2 kademeli yaptırım (y&uuml;zde 10-30 ve y&uuml;zde 30 &uuml;zeri) 3&rsquo;e &ccedil;ıkartıldı ve &ldquo;y&uuml;zde 50&rsquo;den fazlası&rdquo; ibaresi eklendi.</p> <p>Hız sınırını y&uuml;zde 10-30 aşmada 235, y&uuml;zde 30-50 aşmada 488, y&uuml;zde 50&rsquo;den fazla aşmada ise 1002 lira idari para cezası uygulanacak.</p> <div id="sozcu_content_area_load2" class="contentInnerAdv" data-google-query-id="CL3v6NTZ-90CFcGMsgod1f8FwQ">&nbsp;</div> <p>İhlalin 1 yıl i&ccedil;erisinde beş defa tekerr&uuml;r etmesi halinde, s&uuml;r&uuml;c&uuml; belgesi 1 yıl s&uuml;re ile alınırken, buna ilaveten 5 yıl i&ccedil;inde bu madde kapsamında s&uuml;r&uuml;c&uuml; belgesi ikinci defa geri alınanlara, &ldquo;s&uuml;r&uuml;c&uuml; belgesi iptali&rdquo; d&uuml;zenlenecek.</p> <p>Bu kişiler psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda s&uuml;r&uuml;c&uuml;l&uuml;ğe engel hali bulunmadığı takdirde s&uuml;r&uuml;c&uuml; kurslarına katılarak tekrar ehliyet alabilecek.</p> <p><strong>ARABAYI KENDİ ETRAFINDA D&Ouml;ND&Uuml;RENLERE 5 BİN 10 LİRA İDARİ PARA CEZASI</strong></p> <p>Yeni eklenen 23. maddeyle el freninin &ccedil;ekilmesi veya başka y&ouml;ntemlerle aracın ani olarak y&ouml;n&uuml;n&uuml;n değiştirilmesi veya kendi etrafında d&ouml;nd&uuml;renler i&ccedil;in 5 bin 10 lira idari para cezası uygulanacak, s&uuml;r&uuml;c&uuml; belgesi 60 g&uuml;n s&uuml;re ile geri alınacak.</p> <p>Bu kişilere, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda s&uuml;r&uuml;c&uuml;l&uuml;ğe engel hali bulunmadığı takdirde s&uuml;r&uuml;c&uuml; belgesi iade edilecek. Ara&ccedil; 60 g&uuml;n s&uuml;re ile trafikten men edilecek, son ihlalin ger&ccedil;ekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl i&ccedil;inde bu madde kapsamında s&uuml;r&uuml;c&uuml; belgesi ikinci defa geri alınanların s&uuml;r&uuml;c&uuml; belgeleri iptal edilecek.</p> <p>Bu kişiler, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda s&uuml;r&uuml;c&uuml;l&uuml;ğe engel hali bulunmadığı takdirde s&uuml;r&uuml;c&uuml; kurslarına katılarak tekrar ehliyet alabilecek.</p> <p><strong>YAYALARA GE&Ccedil;İŞ HAKKI</strong></p> <p>Kanunda belirlenen alanlarda ilk ge&ccedil;iş hakkı yayalara verilecek, trafikte yayaların haklarına riayet etmeyenlerin sorumluluğu arttırılacak.</p> <p>S&uuml;r&uuml;c&uuml;lere, durarak yayalara ilk ge&ccedil;iş hakkı verme zorunluluğu getirilecek, mevcutta s&uuml;r&uuml;c&uuml;ler yaya veya okul ge&ccedil;itlerine yaklaşırken yavaşlarken, bu kapsama kavşak giriş ve &ccedil;ıkışları da eklenecek.</p> <p>Uymayan s&uuml;r&uuml;c&uuml;lere uygulanan para cezası 235 liradan 488 liraya &ccedil;ıkarılacak.</p> <p>Seyir halinde cep ve ara&ccedil; telefonu ile benzer haberleşme cihazlarının kullanımının &ouml;nlenmesinde caydırıcılığın artırılması amacıyla mevcutta 108 lira olan idari para cezası 235 liraya &ccedil;ıkarılacak.</p> <div id="sozcu_content_area_load3" class="contentInnerAdv" data-google-query-id="CPKA69TZ-90CFc7MsgodWq4Akw">&nbsp;</div> <p>İzinsiz veya usuls&uuml;z yolcu taşımacılığıyla m&uuml;cadele<br />Yeni eklenen 27. maddeyle izinsiz veya usuls&uuml;z yolcu taşımacılığı (korsan taşımacılık) ile m&uuml;cadele kapsamında, aracı, tescil amacı dışında veya g&uuml;zergah dışında kullananlara 15 g&uuml;n men ve 1002 lira, izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 30 g&uuml;n men ve 2 bin 18 lira, &ccedil;alışma izni/ruhsatı almadan yolcu taşıyanlara 60 g&uuml;n men ve 5 bin 10 lira, &ccedil;alışma izninin/ruhsatının s&uuml;resi bittiği halde yolcu taşıyanlara ise 1002 lira idari para cezası uygulanacak.</p> <p>Mevcut 16. maddeye yapılan eklemeyle hurdaya ayrılan ara&ccedil;ların karayollarına &ccedil;ıkarılması engellenecek ve caydırıcılık artırılacak.</p> <p>D&uuml;zenlemeyle hurda ara&ccedil;ların trafikte kullanılması durumunda 2 bin 18 lira idari para cezası uygulanarak ara&ccedil; trafikten men edilecek ve aracın m&uuml;lki amir tarafından m&uuml;lkiyetinin kamuya ge&ccedil;irilmesi &ouml;ng&ouml;r&uuml;lecek.</p> <p>Abartı egzoz kullananlara cezai yaptırım getirilecek. Yapılan değişikliğin &ccedil;evredekileri rahatsız edecek derecede g&uuml;r&uuml;lt&uuml; &ccedil;ıkaracak &ouml;zellikte olması durumunda, idari para cezası 1002 lira olarak uygulanacak. Ara&ccedil; mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilecek.</p> <p>Mevcut d&uuml;zenlemede, mevzuata aykırı şekilde &uuml;zerinde değişiklik yapılan aracın sahibine 108 lira idari para cezası veriliyor ve ara&ccedil; uygun şartlara getirilinceye kadar trafikten men ediliyordu.</p>