Bizi takip edin
Bizi takip edin

TKP'den dayanışma, haberleşme ve mücadele ağı için çağrı

11.10.2018 08:58:38
<p>Yayımlanan &ccedil;ağrıda, 'TKP&rsquo;nin b&uuml;t&uuml;n parti binaları, lokalleri, temsilcilikleri kapılarını bu ağa ulaşmak isteyenlere a&ccedil;acak. G&uuml;c&uuml;m&uuml;z&uuml; birleştireceğiz. Patronlara boyun eğmeyeceğiz. S&ouml;m&uuml;r&uuml;c&uuml;lere g&ouml;z a&ccedil;tırmayacağız. Emek&ccedil;iyi yalnız g&ouml;r&uuml;p, niyeti bozan olursa bilecek: Patronların Ensesindeyiz' denildi.&nbsp;</p> <p><em><strong>"Patronların Ensesindeyiz"</strong></em>&nbsp;başlığıyla yayımlanan &ccedil;ağrıda ş&ouml;yle denildi:&nbsp;</p> <blockquote> <p>Kriz var!</p> <p>&nbsp;Kriz var mı, yok mu derken patronlar &ccedil;oktan kriz planlarını uygulamaya koydu.</p> <p>Patronların ve h&uuml;k&uuml;metlerinin birikmiş g&uuml;nahlarının sonucu kriz. Şimdi krizi halkın &uuml;zerine yıkma planları yapıyorlar. Durdurmak i&ccedil;in yapılması gerekenler var.</p> <p>Patronların kriz fırsat&ccedil;ılığı b&ouml;yle hayat buluyor: daha fazla s&ouml;m&uuml;r&uuml; i&ccedil;in daha fazla zorbalık. Fırsat&ccedil;ı planlara izin vermemek i&ccedil;in yapılması gerekenler var.</p> <p>%1&rsquo;lik zengin kesim, halkın yoksul yarısı kadar servete sahip ama zenginler aynı hikayeyi anlatıyor: Aynı gemideymişiz.</p> <p>Bizim gemimiz ayrı, onların gemisi ayrı.</p> <p>&nbsp;<strong>PATRONLARIN PLANLARI VAR, İŞ&Ccedil;İLERİN DE OLMALI</strong></p> <p>Patronların planları b&ouml;yle: Kriz bahanesi ve kriz korkutmasıyla insanları daha ucuza ve daha &ccedil;ok &ccedil;alıştıracaklar. Kriz var diyerek devlet b&uuml;t&ccedil;esini yağmalayıp, halkın yararlandığı hastaneleri, okulları, ulaşım ara&ccedil;larını kaynaksız bırakacaklar.</p> <p>Patronlar planlar yapıyorsa, iş&ccedil;iler ve emek&ccedil;i halk da yapmalı. Patron takımına &ldquo;Meydan size kalmadı&rdquo; demek i&ccedil;in, kriz fırsat&ccedil;ılarına emeğini ve &uuml;lkesini yağmalatmamak i&ccedil;in...</p> <p>İlk yapılması gereken belli: Birlikte hareket etme, birbirini bilme ve dayanışma yeteneğini artırmak.</p> <p>&Ccedil;ağrımız bunun i&ccedil;in.</p> <p>T&uuml;rkiye Kom&uuml;nist Partisi, iş&ccedil;ileri ve emek&ccedil;i halkımızı bunun i&ccedil;in toplanmaya &ccedil;ağırıyor.</p> <p>Hakları yenen, baskı g&ouml;ren, fazla &ccedil;alıştırılan, sağlık, eğitim, ulaşım gibi temel hakları budanan, kendini tehdit altında g&ouml;ren emek&ccedil;ilerin bir dayanışma, haberleşme ve m&uuml;cadele ağı i&ccedil;inde toplanmasını &ouml;neriyoruz.</p> <p>Patronların Ensesindeyiz sloganı ile atacağımız somut adımları ilan ediyor ve &ccedil;ağırıyoruz:</p> <p>* Bir haberleşme ağı ile yapılan t&uuml;m haksızlıkları, zorbalıkları, iş&ccedil;i ve halk d&uuml;şmanı işlemleri duyuralım. Patronlara g&ouml;z a&ccedil;tırmayalım. Herkes her şeyi bilsin. Bilsin ki, yardıma yetişsin.</p> <p>* Hi&ccedil;bir iş&ccedil;inin, hi&ccedil;bir emek&ccedil;inin s&ouml;m&uuml;r&uuml; ve zorbalık karşısında yalnız kalmasına izin vermeyelim. G&uuml;&ccedil;lerimizi birleştirelim. S&ouml;z&uuml;m&uuml;z s&ouml;z olmalı: Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz i&ccedil;in.</p> <p>* Yoksulluktan, acizlikten, bilmezlikten ya da korkudan kendini savunamaz duruma d&uuml;şm&uuml;ş olanın yanında olalım. Onu savunalım. Sokakta halk, fabrikada iş&ccedil;iler, mahkemede avukatlar g&uuml;&ccedil;lerini bunun i&ccedil;in birleştirsin.</p> <p>* Oluşturacağımız ağı her yerde &ouml;rg&uuml;tl&uuml; kılalım. İşyerlerinde işyeri komiteleri kuralım, mahallelerde bir araya gelelim.</p> <p>&Ccedil;ağrımız bu: T&uuml;m bunları birlikte yapmak, her adımı birleştirmek i&ccedil;in Patronların Ensesindeyiz dayanışma, haberleşme ve m&uuml;cadele ağı i&ccedil;inde yerinizi alın.</p> <p><strong>'PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ' AĞI NASIL &Ccedil;ALIŞACAK?&nbsp;</strong></p> </blockquote> <ul> <li><a href="http://www.patronlarinensesindeyiz.org/" target="_blank">www.patronlarinensesindeyiz.org</a>&nbsp;sitesi bu m&uuml;cadele ağının haberlerini duyuracak.</li> <li><a href="mailto:iletisim@patronlarinensesindeyiz.org">iletisim@patronlarinensesindeyiz.org</a>&nbsp;e-posta adresi &uuml;zerinden haberleşeceğiz, &ouml;rg&uuml;tleneceğiz.</li> <li>+90 (541) 940 05 14 numaralı telefonumuz haksızlığa uğrayanları, direnenleri, hakkını arayanları birleştirmek i&ccedil;in &ccedil;alışacak.</li> <li>TKP&rsquo;nin b&uuml;t&uuml;n parti binaları, lokalleri, temsilcilikleri kapılarını bu ağa ulaşmak isteyenlere a&ccedil;acak.</li> <li><a href="http://www.patronlarinensesindeyiz.org/">www.patronlarinensesindeyiz.org</a></li> <li><a href="mailto:iletisim@patronlarinensesindeyiz.org">iletisim@patronlarinensesindeyiz.org</a></li> <li>+90 (541) 940 05 14</li> <li>Facebook:&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz" target="_blank">patronlarinensesindeyiz</a></li> <li>Twitter:&nbsp;<a href="https://twitter.com/pensendeyiz" target="_blank">pensendeyiz</a></li> </ul>