Bizi takip edin
Bizi takip edin

Cari açık 51 milyar 125 milyon dolar

11.10.2018 12:45:53
<p>T&uuml;rkiye'nin cari işlemler dengesi Ağustos'ta 2.59 milyar dolar fazla verirken, 12 aylık&nbsp;cari a&ccedil;ık&nbsp;ise 51 milyar 125 milyon dolar oldu.</p> <p>Merkez Bankası'na g&ouml;re, "Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, &ouml;demeler dengesi tablosundaki dış ticaret a&ccedil;ığının bir &ouml;nceki yılın aynı ayına g&ouml;re 3 milyar 65 milyon dolar azalarak 1 milyar 284 milyon dolara gerilemesi" ve ağırlığı turizm gelirlerinden oluşan "hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 741 milyon dolar artarak 4 milyar 627 milyon dolara y&uuml;kselmesi" etkili oldu.</p> <p>Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir &ouml;nceki yılın aynı ayına g&ouml;re 461 milyon dolar artarak 3 milyar 693 milyon dolara y&uuml;kseldi.</p> <p>Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net &ccedil;ıkışlar, bir &ouml;nceki yılın aynı ayına g&ouml;re 67 milyon dolar artarak 675 milyon dolara y&uuml;kseldi.</p> <p>Merkez Bankası verilerine g&ouml;re;</p> <p>- Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir &ouml;nceki yılın aynı ayına g&ouml;re 60 milyon dolar azalarak 737 milyon dolara geriledi.</p> <p>- Portf&ouml;y yatırımları 1 milyar 786 milyon dolar tutarında net &ccedil;ıkış kaydetti; bu gelişmede, yurti&ccedil;inde yerleşiklerin yurtdışında yaptığı yatırımlardaki 821 milyon dolar artış ile yurtdışı yerleşiklerin yurti&ccedil;inde yaptığı yatırımlardaki 965 milyon dolar azalış etkili oldu.</p> <p>- Portf&ouml;y yatırımlarının alt kalemleri incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 36 milyon dolar ve devlet i&ccedil; bor&ccedil;lanma senetleri piyasasında 666 milyon dolar net satış yaptığı g&ouml;r&uuml;ldu.</p> <p>- Yurti&ccedil;i bankaların yurtdışındaki tahvil ihra&ccedil;larıyla ilgili olarak bankalar 24 milyon dolar net geri &ouml;deme ger&ccedil;ekleştirdi.</p> <p>- Diğer yatırımlar altında, yurti&ccedil;i bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 10 milyar 371 milyon dolar ve yurtdışı bankaların yurti&ccedil;indeki mevduatları 284 milyon dolar net artış kaydetti.</p> <p>Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve genel h&uuml;k&uuml;met sırasıyla 2 milyar 210 milyon dolar ve 5 milyon dolar net geri &ouml;deme ger&ccedil;ekleştirmişken, diğer sekt&ouml;rler 133 milyon doları net kullanım ger&ccedil;ekleştirdi.</p>