Bizi takip edin
Bizi takip edin

635 korucu görevden uzaklaştırıldı

11.10.2018 16:12:21
<p>Toplu g&ouml;revden uzaklaştırma uygulaması korucular i&ccedil;in de başlatıldı. İ&ccedil;işleri Bakanlığı kararıyla bug&uuml;n 635 korucu g&ouml;revden alındı.</p> <p>Bakanlıktan yapılan a&ccedil;ıklamada,&nbsp;559 korucunun &lsquo;devletin milli g&uuml;venliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara &uuml;yeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu&rsquo; &ouml;ne s&uuml;r&uuml;ld&uuml;.</p> <p>A&ccedil;ıklamada ayrıca 76 korucunun da &lsquo;ka&ccedil;ak&ccedil;ılık&rsquo; ve &lsquo;uyuşturucu ticaretine karışmak&rsquo;tan g&ouml;revden uzaklaştırıldığı ifade edildi.</p> <p>G&ouml;revden almaların, 442 sayılı K&ouml;y Kanunu&rsquo;nun 74 ve devamı maddeleri ile 2008/13105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Y&ouml;netmeliğe istinaden ger&ccedil;ekleştirildiği ifade edildi.</p>