Bizi takip edin
Bizi takip edin

Bir hastanede bir yılda bin 260 gebe çocuk!

11.10.2018 16:22:06
<p>&nbsp;İstanbul K&uuml;&ccedil;&uuml;k&ccedil;ekmece&rsquo;deki Kanuni Sultan S&uuml;leyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi&rsquo;ne 2017 yılının ilk 5 aylık s&uuml;recinde, yaşları 18&rsquo;in altında 115 &ccedil;ocuğun hamile olduğu kurumda &ccedil;alışan sosyal hizmet uzmanı İclal Nergiz&rsquo;in &ccedil;abasıyla ortaya &ccedil;ıkmıştı.</p> <p>Sağlık Bakanlığı&rsquo;nın konuyla ilgili hazırladığı soruşturma raporunda 2017&rsquo;nin ilk beş ayında 115 değil 158 &ccedil;ocuğun gebe kaldığı ortaya &ccedil;ıktı. Raporda, aynı hastanede 2016 yılı genelinde hamile oldukları tespit edilen &ccedil;ocuk sayısının ise bin 260 olduğu belirtildi. Bu &ccedil;ocukların 64&rsquo;&uuml; ise 15 yaşın altında&hellip;<br />&lsquo;11 Ekim D&uuml;nya Kız &Ccedil;ocukları G&uuml;n&uuml;&rsquo;nde, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emek&ccedil;ileri Sendikası (SES), bakanlığın raporunu g&uuml;ndeme getirerek, &lsquo;AKP&rsquo;nin &Ccedil;ocuk Karnesi&rsquo; başlıklı bir basın a&ccedil;ıklaması yaptı.</p> <p><strong>33 DOKTOR ve 2 SOSYAL HİZMET UZMANI KUSURLU BULUNDU</strong></p> <p>SES Genel Merkez binasında yapılan a&ccedil;ıklamayı SES Eş Genel Başkanı G&ouml;n&uuml;l Erden okudu. Raporun detaylarını paylaşan sendikanın tespitleri şu şekilde sıralandı:</p> <p>&ndash; 2016 yılı genelinde hamile bırakıldıkları tespit edilen &ccedil;ocuklarla ilgili gerekli işlemler i&ccedil;in 33 doktor ve iki sosyal hizmet uzmanı kusurlu bulundu. Hastanenin sosyal hizmet birimine bildirimde bulunmama veya 15 yaşın altındaki &ccedil;ocuklar ile ilgili adli vaka dosyası hazırlamama nedeniyle kusurlu bulunan doktorlara &ccedil;eşitli d&uuml;zeylerde disiplin cezaları verildi.<br />&ndash; 11 doktor ve iki sosyal hizmet uzmanı i&ccedil;in ise disiplin cezası yanında savcılığa su&ccedil; duyurusunda bulunuldu.<br />&ndash; D&ouml;nemin hastane başhekimi Ali Gedikbaşı hakkında da su&ccedil; duyurusunda bulunuldu. Hakkında dava a&ccedil;ılan d&ouml;nemin başhekim yardımcısı Akif Ak&ccedil;a&rsquo;nın da &ldquo;kusurlu&rdquo; olduğu tespit edilerek puan cezası verildi.<br /><strong><br />SES: DİĞER HASTANELER DE ARAŞTIRILSIN</strong></p> <p>Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan raporun detaylarının ilgili kurumlarla paylaşılmasını isteyen SES&rsquo;in talepleri şu şekilde sıralandı:</p> <p><strong>BENZER ARAŞTIRMALAR YAPILMALI</strong></p> <p>Bir yılda hastaneye yapılan &ccedil;ocuk gebe başvurusunun rakamları &ccedil;ok ciddi bir durumu ortaya sermektedir. Tabloyu tam olarak a&ccedil;ığa &ccedil;ıkartmak i&ccedil;in diğer hastaneler i&ccedil;in de benzer bir araştırma yapılmalı; &ccedil;ocuklarla ilgili durum ve yapılan işlemler tespit edilmelidir. Sonu&ccedil;lar kamuoyuyla ve gerekli kurumlarla paylaşılmalıdır.</p> <p><strong>ACİL OLARAK HAREKETE GE&Ccedil;İLMELİ</strong></p> <p>Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak &uuml;zere, &ccedil;ocuğun cinsel istismarının ortadan kaldırılması i&ccedil;in acil olarak harekete ge&ccedil;ilmeli, &ccedil;ocukların korunması &ouml;ncelik olarak alınarak, &ccedil;ocukların istismardan korunacağı bir sistem i&ccedil;in alarma ge&ccedil;ilmeli, kapsayıcı politikalar oluşturulmalıdır.</p> <p><strong>TASARININ TAMAMI GERİ &Ccedil;EKİLSİN</strong></p> <p>&Ccedil;ocuk istismarına ilişkin hazırlanan ve &ccedil;ocukların cinsel istismarı su&ccedil;una ilişkin değişiklikler &ouml;ng&ouml;ren ve daha &ouml;nce Meclis&rsquo;e gelen ancak geri &ccedil;ekilen yasa tasarısı istismarı &ouml;nlemekten uzaktır, istismarı daha da derinleştirecek d&uuml;zenlemeler i&ccedil;ermektedir. Bu tasarının yeniden Meclise getirileceği bilinmektedir. Bu tasarı tamamen geri &ccedil;ekilmeli, bunun yerine bu alanda yıllardır &ccedil;alışan kurumların birikimi bilgisi ve &ouml;nerisi dikkate alınarak bir &ccedil;alışma yapılmalıdır.</p> <p><strong>&Ccedil;OCUKLARIMIZI BU KARANLIĞA TESLİM ETMEYECEĞİZ</strong></p> <p>Bu tabloyu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. &Ccedil;ocuklarımızı bu karanlığa teslim etmeyeceğiz. Bizler sağlık ve sosyal hizmet emek&ccedil;ileri olarak bu alanda m&uuml;cadele eden kadın &ouml;rg&uuml;tleriyle birlikte, &ccedil;ocuklarımızın barış i&ccedil;inde, &ouml;zg&uuml;rce &ccedil;ocukluklarını yaşayabilecekleri, &ccedil;ocuk olabilecekleri, her t&uuml;rl&uuml; istismardan korunacakları, &ccedil;ocuğun &uuml;st&uuml;n yararının her şeyden &ouml;nde tutulacağı temel haklara ayrımsız, eşit ulaşabilecekleri bir d&uuml;nya i&ccedil;in karanlıkla m&uuml;cadeleyi s&uuml;rd&uuml;receğiz.</p>