Bizi takip edin
Bizi takip edin

Sofra tuzlarında mikroplastik bulundu

22.10.2018 17:52:04
<p>T&uuml;rkiye&rsquo;de satılan sofra tuzundaki mikroplastik kirliliğinin boyutu ilk kez&nbsp;&Ccedil;ukurova &Uuml;niversitesi Su &Uuml;r&uuml;nleri Fak&uuml;ltesi Su &Uuml;r&uuml;nleri Temel Bilimleri B&ouml;l&uuml;m&uuml;&rsquo;nden Dr. Sedat G&uuml;ndoğdu tarafından ortaya kondu. Araştırma ile en fazla miktarda mikroplastiğe deniz tuzunda rastlandığının g&ouml;r&uuml;lmesi, denizlerimizdeki plastik kirliliğine ışık tuttu.&nbsp;<strong>Yeşil Gazete&rsquo;den Ayşe Bereket,</strong>&nbsp;raporu ve sonu&ccedil;larını haberleştirdi. Bereket&rsquo;in T&uuml;rkiye&rsquo;de sofra tuzundaki mikroplastik oranları endişe verici ve olası toksikolojik etkilerinin araştırılmasının gerektiğini ortaya koyan haberi ş&ouml;yle:</p> <p><strong>T&Uuml;RKİYE&rsquo;DE İNCELENEN SOFRA TUZLARININ TAMAMINDA MİKROPLASTİĞE RASTLANDI</strong></p> <p>Raporda, T&uuml;rkiye&rsquo;nin başlıca tuz &uuml;retim merkezlerinde &uuml;retilen ve Şubat ve Mart 2017 tarihleri arasında piyasadan satın alınıp, incelenen 16 sofra tuzunun marka bilgisine yer verilmese, &ouml;rneklerin &ccedil;eşitleri ve &uuml;retim yerleri hakkındaki bilgiler ş&ouml;yle: 5 deniz tuzu, 6 g&ouml;l tuzu ve 5 kaya tuzu olmak &uuml;zere toplam 16 sofra tuzu &ouml;rnekleri &Ccedil;amaltı, Tuz G&ouml;l&uuml;, Palas G&ouml;l&uuml;, Seyfe G&ouml;l&uuml;, Acıg&ouml;l, &Ccedil;ankırı, Cihanbeyli ve Aksaray&rsquo;da &uuml;retilmiş. İncelemeler sonucunda en y&uuml;ksek mikroplastik partik&uuml;l sayısına deniz tuzunda rastlandı.&nbsp;T&uuml;rkiye&rsquo;de sofra tuzu aracığıyla, yılda kişi başı 302,4 ile 63,7 arasında mikroplastik par&ccedil;acığı t&uuml;ketiyoruz.</p> <p>Rapor, D&uuml;nya Sağlık &Ouml;rg&uuml;t&uuml;&rsquo;n&uuml;n sağlıklı bir yetişkinin g&uuml;nl&uuml;k tuz kullanım miktarı olarak 5 gramı &ouml;nermesine rağmen, bu sayının Avrupa&rsquo;da 8-11 gram ve d&uuml;nya genelinde 10 gram, T&uuml;rkiye&rsquo;de ise 14,8 ile 18,01 gram arasında olduğunu bilimsel kaynaklara dayandırarak belirtiyor.</p> <p>Raporda, deniz tuzunun &uuml;retildiği b&ouml;lgelere ait mikroplastik kirliliği araştırması olmadığı i&ccedil;in denizdeki ve deniz tuzlarındaki mikroplastikler arasında bir karşılaştırma yapılamadığı belirtiliyor. Aynı durum g&ouml;ller ve g&ouml;l tuzları i&ccedil;in de ge&ccedil;erli. Bu da ayrı bir vahim durum.</p> <p><strong>SOFRA TUZUNUZDAKİ MİKROPLASTİK&nbsp; BAŞKA BİR &Uuml;LKEYE DE AİT OLABİLİR, &Ccedil;&Ouml;Z&Uuml;M K&Uuml;RESEL &Ouml;NLEMLER</strong></p> <p>Nisan 2017&rsquo;de Fransa, Birleşik Krallık ve Malezya&rsquo;dan bilim adamları d&ouml;rt kıta, sekiz farklı &uuml;lkeden aldıkları 17 farklı sofra tuzu &ouml;rneklerini inceledi ve sonu&ccedil;larını yayımladı. Avustralya, Fransa, G&uuml;ney Afrika, İran, Japonya, Malezya, Portekiz ve Yeni Zelanda&rsquo;dan alınan deniz ve g&ouml;l tuzu &ouml;rneklerinin biri hari&ccedil;, tamamında mikroplastiğe rastlandı. En &ccedil;ok rastlanılan plastik t&uuml;r&uuml; ise polietilen (PE) ve polipropilen (PP) olarak belgelendi. Rapor, plastiğin doğada &ccedil;&ouml;z&uuml;lme s&uuml;recinin yavaş olmasıyla bağlantılı olarak, bir &uuml;lkenin tuzunda bulunan mikroplastik par&ccedil;acıklarının başka bir &uuml;lkeden kaynaklanabileceğine dikkat &ccedil;ekti ve &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;n k&uuml;resel &ouml;nlemler olduğuna vurgu yaptı.</p> <p>1907&rsquo;de icat edilmesine rağmen plastik b&uuml;t&uuml;n gezegeni ele ge&ccedil;irmiş durumda. WWF T&uuml;rkiye&rsquo;nin bu yıl yayınladığı Plastik Kapanından &Ccedil;ıkış raporuna g&ouml;re, k&uuml;resel plastik &uuml;retimi yılda 60 milyon ton ve k&uuml;resel plastik atık miktarı yılda 27 milyon ton. T&uuml;rkiye&rsquo;de ise g&uuml;nde 144 ton plastik atığın denize karıştığı belirtiliyor.</p>