Bizi takip edin
Bizi takip edin

Açlık sınırı 15 yılda 4.6 kat arttı

5.12.2018 17:57:20
<p>Araştırmada d&ouml;rt kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi i&ccedil;in aylık yapması gereken harcama bin 916 TL olduğu ve bu harcamanın sadece beslenme ihtiyacı i&ccedil;in olduğuna dikkat &ccedil;ekildi.</p> <p>Harcamalardaki s&uuml;t ve s&uuml;t &uuml;r&uuml;nlerinin payı y&uuml;zde 41.6 ile en y&uuml;ksek paya sahip.</p> <p>2003 yılının kasım ayında 4 kişilik bir aile g&uuml;nl&uuml;k beslenmesi i&ccedil;in&nbsp;14.3 TL&rsquo;ye ihtiya&ccedil; duyulurken bug&uuml;n ancak 63.85 TL&rsquo;ye sağlıklı beslenebildiği a&ccedil;ıklandı.</p> <p>Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı araştırmada, Kasım 2018 d&ouml;nemi i&ccedil;in a&ccedil;lık ve yoksulluk sınırı verilerini hesapladı.</p> <p>Hesaplamaya g&ouml;re d&ouml;rt kişilik bir ailenin sağlıklı bir bi&ccedil;imde beslenebilmesi i&ccedil;in, g&uuml;nl&uuml;k 63.85 TL, aylık 1.916 TL&rsquo;lik harcama yapması gerektiği,&nbsp;buna g&ouml;re yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi i&ccedil;in yapması gereken harcama tutar&nbsp;16.34, yetişkin bir erkeğin 16.85, 10-18 yaş arası bir &ccedil;ocuğun 18.10, 4-6 yaş arası bir &ccedil;ocuğun ise 12.56 TL. Bu verilere g&ouml;re yoksulluk sınırı da 6 bin 626 TL olduğu a&ccedil;ıklandı.</p> <p>Araştırmada Kasım ayı i&ccedil;in T&uuml;rkiye İstatistik Kurumu (T&Uuml;İK) tarafından a&ccedil;ıklanan T&Uuml;FE, harcama sepetinde en b&uuml;y&uuml;k ağırlığa sahip olan otomobil fiyatlarında yaşanan y&uuml;zde 13.8&rsquo;lik d&uuml;ş&uuml;ş&uuml;n etkisi ile gerilerken, a&ccedil;lık ve yoksulluk sınırı artış g&ouml;sterdiğine dikkat &ccedil;ekildi.</p> <p>D&ouml;rt kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi i&ccedil;in alması gereken gıdaların maliyeti yaşa ve &uuml;r&uuml;n grubuna g&ouml;re farklılık g&ouml;sterdi. G&uuml;nl&uuml;k harcamalarda Kasım 2018&rsquo;de en y&uuml;ksek maliyet grubunu 17,79 TL ile peynir, &ccedil;&ouml;kelek vb. &uuml;r&uuml;nler oluştururken, bu &uuml;r&uuml;nleri et, tavuk ve balık 10.97 TL ile takip ediyor.</p> <p>S&uuml;t ve yoğurt i&ccedil;in yapılması gereken harcama tutarı 8.43, ekmek i&ccedil;in yapılması gereken harcama tutarı ise g&uuml;nl&uuml;k 3.97 TL. Katı yağ 2.76 TL&rsquo;lik, sıvı yağ ise 1.44 TL&rsquo;lik masraf yapılması gereken &uuml;r&uuml;n grupları. Sağlıklı bir beslenmek i&ccedil;in d&ouml;rt kişilik bir ailenin sebze ve meyve i&ccedil;in ayırması gereken b&uuml;t&ccedil;e ise 8.39 TL. Yumurtaya 1.13, şeker, bal, re&ccedil;el ve pekmez i&ccedil;in ise 2.36 TL harcama yapılması gerektiğine dikkat &ccedil;ekiliyor.</p> <p>4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi i&ccedil;in yapması gereken harcamaları daha dar bir gruplandırma i&ccedil;inde ele alırsak, s&uuml;t ve s&uuml;t &uuml;r&uuml;nlerinin harcamalar i&ccedil;indeki payının y&uuml;zde 41.1 ile son derece y&uuml;ksek olduğunu g&ouml;r&uuml;yoruz. Dolayısıyla a&ccedil;lık sınırının s&uuml;t ve s&uuml;t &uuml;r&uuml;nlerinin fiyat artışlarına hassasiyeti son derece fazladır. İkinci &ouml;nemli harcama grubu ise y&uuml;zde 25.9 ile et, yumurta ve kurubaklagil grubudur. Ge&ccedil;tiğimiz aya g&ouml;re s&uuml;t ve s&uuml;t &uuml;r&uuml;nleri ile et, yumurta, kurubaklagil grubunun payı azalırken, meyve-sebze ile ekmek ve tahıl grubunun payı artmıştır.</p> <p>Araştırmanın sonu&ccedil;larına g&ouml;re; Sağlıklı beslenmek i&ccedil;in yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 490 TL olurken, bu rakam yetişkin bir erkek i&ccedil;in 506 TL, 10-18 yaş bir &ccedil;ocuk i&ccedil;in 543 TL, 4-6 yaş bir &ccedil;ocuk i&ccedil;in 377 TL oldu. Buna g&ouml;re 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi i&ccedil;in yapması gereken aylık gıda harcaması 1.916 TL&rsquo;dir. Aynı hesaplamaya g&ouml;re 4 kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek i&ccedil;in yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 6 bin 626 TL&rsquo;dir. Ge&ccedil;tiğimiz yılın aynı ayına g&ouml;re ise yoksulluk sınırı 1125 TL, a&ccedil;lık sınırı 326 TL arttı. Aylık artış a&ccedil;lık sınırında 12, yoksulluk sınırında 41 TL oldu.</p> <p>Asgari &uuml;cret 2017 Aralık ayında 2018 yılı i&ccedil;in 199 TL artış ile 1603 TL olarak belirlenmişti. Buna g&ouml;re yoksulluk sınırındaki artış asgari &uuml;cret artış miktarının yaklaşık 6 katı oldu.</p> <p>A&ccedil;lık sınırı 2003 yılı Kasım ayında 429 TL idi. Buna g&ouml;re 15 yılda a&ccedil;lık sınırındaki artış 4.6 kat oldu.</p>