Bizi takip edin
Bizi takip edin

'Ulusal Beslenme Konseyi' kuruluyor

29.1.2019 10:21:12
<p>Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan &ldquo;T&uuml;rkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı&rdquo; kapsamında 9 Bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, Y&Ouml;K ve RT&Uuml;K temsilcilerinin katılımıyla &ldquo;Ulusal Beslenme Konseyi&rdquo; kuruluyor. Konsey ile beslenme konusundaki bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması, tartışmalı konuların a&ccedil;ığa kavuşturulması, beslenme okuryazarlığının artırılması, sağlıklı beslenme k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n &uuml;lke genelinde yaygınlaştırılması, gıda g&uuml;venliği ve kronik hastalıklarla m&uuml;cadele kapsamında politikalar geliştirilmesi hedefleniyor.</p> <p><strong>Ulusal Beslenme Konseyi&rsquo;nin başlıca g&ouml;revleri şunlar olacak:</strong></p> <p>- Sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi i&ccedil;in politika ve strateji &ouml;nerileri geliştirmek, &ouml;nerilerin kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek ve uygulamayı izlemek,</p> <p><br />- Sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konularında araştırma ve geliştirmeye y&ouml;nelik projeler &ouml;nermek,</p> <p>- Doğrudan veya dolaylı olarak beslenme kaynaklı hastalıklarla ilgili gerekli hallerde bilimsel komisyon kurulmasına karar vermek,</p> <p>- Sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi ile ilgili konularda toplum eğitimleri, bilgilendirmeleri, bilin&ccedil;lendirme &ccedil;alışmaları gibi konularda g&ouml;r&uuml;ş bildirmek,</p> <p>- Sağlıklı beslenme, yiyecek ve i&ccedil;ecekler konusunda t&uuml;keticileri ve &ouml;zellikle de &ccedil;ocukları yanlış y&ouml;nlendiren aldatıcı, yanıltıcı algı oluşturucu reklam ve tanıtımlar konusunda gerekli &ouml;nlem &ouml;nerilerinde bulunmak,</p> <p>- T&uuml;keticilerin sağlıklı gıdaya erişme hakkı konusunda bilimsel ve sosyal &ouml;nlemlerin alınması i&ccedil;in g&ouml;r&uuml;ş ve &ouml;nerilerde bulunmak.</p> <p>Konsey gerektiğinde sağlıklı beslenme, yiyecek ve i&ccedil;ecekler ile ilgili konularda bilimsel komisyonlar kurabilecek ve bilim konseyinin raporu doğrultusunda kararlar alacak.</p> <p>Ulusal Beslenme Konseyinde Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, &Ccedil;evre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığı, Mill&icirc; Eğitim Bakanlığı, Aile, &Ccedil;alışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Radyo ve Televizyon &Uuml;st Kurulu, Y&uuml;ksek&ouml;ğretim Kurulu, T&uuml;rkiye Gıda ve İ&ccedil;ecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, T&uuml;rkiye Lokantacılar, Kebap&ccedil;ılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, T&uuml;rkiye Fırıncılar Federasyonu, T&uuml;rkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, T&uuml;ketici Dernekleri Federasyonu, T&uuml;rkiye Diyetisyenler Derneği ve T&uuml;rkiye Ziraat Odaları Birliğinden temsilciler bulunacak. İhtiya&ccedil; duyulması halinde &ouml;zel sekt&ouml;r temsilcileri de konseye davet edilebilecek.</p> <p>Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Beslenme Rehberi de kısa s&uuml;re i&ccedil;inde yayınlanacak.</p> <div id="FIOnDemandWrapper_fiInstance_109769_0_802012943590883300" class="FIOnDemandWrapper">&nbsp;</div>