Bizi takip edin
Bizi takip edin

Asgari ücret desteğinde kriterler değişti

31.01.2019 09:52:10
<p>Asgari &uuml;cret desteği ilk olarak, asgari &uuml;crete y&uuml;zde 30 artış yapılan 2016 yılında başladı. 2016 ve 2017 yıllarında 12 ay olan asgari &uuml;cret desteği, 2018'de 9 ay verildi. Ge&ccedil;en yıl eyl&uuml;l ayında asgari &uuml;cret desteği sona erdi.</p> <p>Habert&uuml;rk'ten Ahmet Kıvan&ccedil;'ın haberine g&ouml;re, asgari &uuml;crete bu yıl y&uuml;zde 26 oranında artış yapılınca, destek uygulamasına devam kararı alındı. Buna ilişkin kanun &ouml;nceki hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak kanun, 1 Ocak 2019 tarihinden ge&ccedil;erli olmak &uuml;zere 12 ay boyunca uygulanacak.</p> <div id="FIOnDemandWrapper_fiInstance_109771_1_995978014258888700" class="FIOnDemandWrapper">&nbsp;</div> <p><strong>BR&Uuml;T ASGARİ &Uuml;CRETİN 1.5 KATI</strong></p> <p>2016-2018 yıllarında asgari &uuml;cret desteğinden yararlanacak iş&ccedil;ilerin tespitinde, bir &ouml;nceki yıl uygulanan br&uuml;t asgari &uuml;cretin iki katına kadar &uuml;cret alan iş&ccedil;iler dikkate alındı. Bu sene, asgari &uuml;cretin 1.5 katına kadar &uuml;cret alan iş&ccedil;iler i&ccedil;in asgari &uuml;cret desteği sağlanacak.</p> <p>Bu yılın ocak ayında asgari &uuml;cret almak isteyen işyerinde, ge&ccedil;en yılın aynı ayında 3 bin 60 lira ve altında &uuml;cret alan ka&ccedil; iş&ccedil;i &ccedil;alıştığına bakılacak. Ge&ccedil;en yıl ocak ayında bu kapsamda on iş&ccedil;i &ccedil;alıştıran işyeri i&ccedil;in bu yıl on iş&ccedil;i &uuml;zerinden asgari &uuml;cret desteği verilecek.</p> <p>Eski uygulama devam etseydi, ge&ccedil;en yılın aynı ayında 4 bin 60 liraya kadar &uuml;cret alan iş&ccedil;iler i&ccedil;in destek sağlanacaktı.</p> <p><strong>KAPSAM DARALTILDI AMA TUTAR ARTTI</strong></p> <p>Yapılan bu değişiklikle, asgari &uuml;cret desteği verilen iş&ccedil;i sayısı azaldı. Buna karşılık, kişi başına destek tutarı artırıldı. &Uuml;&ccedil; yıl boyunca iş&ccedil;i başına 100 lira olan destek tutarı, toplam iş&ccedil;i sayısı 500'&uuml;n altında olan iş yerleri i&ccedil;in 150 liraya &ccedil;ıkartıldı. B&ouml;ylece, &ouml;rneğin ge&ccedil;en yıl 12 iş&ccedil;i i&ccedil;in aylık bin 200 lira destek alan işveren, bu yıl 10 iş&ccedil;i i&ccedil;in aylık bin 500 lira destek alacak.</p> <p>Toplam iş&ccedil;i sayısı 500'&uuml;n &uuml;zerinde olan işyerlerinde ise iş&ccedil;i başına 150 lira yerine 100 lira destek verilecek.</p> <p><strong>SENDİKALI İŞ YERLERİNE POZİTİF AYRIMCILIK</strong></p> <p>Sendikasız iş yerlerinde asgari &uuml;cret desteğinden yararlanılabilecek iş&ccedil;i kriteri asgari &uuml;cretin 2 katından 1.5 katına indirilirken, sendikalı iş yerlerinde asgari &uuml;cretin 3 katı uygulaması aynen devam edecek. Buna g&ouml;re, sendikalı iş yerlerinde bu yılın ocak ayında destek verilecek iş&ccedil;i sayısı belirlenirken, ge&ccedil;en yılın aynı ayında 6 bin 90 liraya kadar &uuml;cret alan iş&ccedil;ilerin sayısı dikkate alınacak.<br />Sendikalı iş yerlerine pozitif ayrımcılık yapılırken, sendikal &ouml;rg&uuml;tlenmenin teşvik edilmesi ama&ccedil;lanıyor. Bunun yanı sıra sendikalı iş yerlerinde toplu iş s&ouml;zleşmesinden kaynaklı olarak &uuml;cretlerin daha y&uuml;ksek olması da pozitif ayrımcılık uygulamasında &ouml;nemli bir etken.</p> <p>Yer altı maden işlerinde en d&uuml;ş&uuml;k &uuml;cret asgari &uuml;cretin iki katı olduğu i&ccedil;in, bu iş yerlerinde, ge&ccedil;en yıl br&uuml;t &uuml;creti 8 bin 130 liraya kadar olan iş&ccedil;iler i&ccedil;in destek sağlanacak.</p> <p><strong>13.5 MİLYAR LİRA DESTEK</strong></p> <p>2018 yılında 9.7 milyon iş&ccedil;i i&ccedil;in 9 ay boyunca asgari &uuml;cret desteği sağlandı. Toplam &ouml;deme 8.5 milyar lira d&uuml;zeyinde oldu. Kriterler aynı kalsaydı 2019 yılında 10.6 milyon iş&ccedil;i i&ccedil;in 11.1 milyar lira destek sağlanacaktı.</p> <p>Ancak, 500 iş&ccedil;i kriteri getirilmesi ve destek verilecek iş&ccedil;i &uuml;cretlerine asgari &uuml;cretin 1.5 katı sınırı konulması dolayısıyla destek kapsamındaki iş&ccedil;i sayısı 9.3 milyon kişiyle sınırlı olacak. Buna karşılık toplam destek tutarı 13.5 milyar liraya ulaşacak. 500 iş&ccedil;i kriteri getirilmeyip, iş&ccedil;i sayısı azaltılmasaydı &ouml;denecek destek tutarı 15.7 milyar lirayı bulacaktı. Yapılan değişiklikle k&uuml;&ccedil;&uuml;k işletmelerin daha &ccedil;ok destek almasına olanak sağlandı. Asgari &uuml;cret desteği &ouml;demeleri, 2018 yılında olduğu gibi bu yıl da İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.</p> <p><strong>İŞ&Ccedil;İ &Ccedil;IKARTAN ALAMAYACAK</strong></p> <p>Bu yıl asgari &uuml;cret desteğiyle ilgili kanun maddesine &ouml;nemli bir ekleme yapıldı. 2019'da destekten yararlanacak işletmelerin iş&ccedil;i sayısının, ge&ccedil;en yıl aylık bazdaki en d&uuml;ş&uuml;k iş&ccedil;i sayısının altına d&uuml;şmemesi gerekiyor. &Ouml;rneğin ge&ccedil;en yıl şubat ayında 7, diğer aylarda 9 iş&ccedil;i &ccedil;alışmış olan bir iş yerinde bu sene 6 iş&ccedil;i &ccedil;alıştırılıyorsa asgari &uuml;cret desteği verilmeyecek.</p> <p>Bu yıl kurulan şirketler ile daha &ouml;nce kurulduğu halde ge&ccedil;en yıl hi&ccedil; iş&ccedil;isi olmayan iş yerleri ise bu yıl &ccedil;alıştırdıkları t&uuml;m iş&ccedil;iler i&ccedil;in destek alabilecekler.</p> <p>Asgari &uuml;cret desteği, işverenin &ouml;demesi gereken diğer primlerden mahsup ediliyor. İş&ccedil;iye bir &ouml;deme yapılması s&ouml;z konusu değil.</p>