Bizi takip edin
Bizi takip edin

'Halkın gıdası seçim malzemesi yapılamaz!'

16.2.2019 15:17:47
<p>Kamu Emek&ccedil;ileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)&rsquo;na bağlı Tarım Orkam Sen, tanzim satışlarla ilgili a&ccedil;ıklama yaptı. &ldquo;Halkın gıdası se&ccedil;im malzemesi yapılamaz!&rdquo; başlıklı a&ccedil;ıklamada şu ifadelere yer verildi:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&lsquo;İKİ G&Uuml;NDE 400 BİN TL ZARAR EDİLDİ&rsquo;</strong></p> <p>31 Mart se&ccedil;imine kadar s&uuml;receği ifade edilen bu pop&uuml;list politikanın gemiyi y&uuml;zd&uuml;rme adına yapıldığı, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir olmadığı ortadadır. Birka&ccedil; b&uuml;y&uuml;kşehrin birka&ccedil; semtine kurulan tanzim satış noktalarında halkın ihtiyacı olan sebzenin sadece 80&rsquo;de birinin, maliyetin altında satılarak 82 milyon vatandaşın gıda sorunlarını &ccedil;&ouml;zeceğini s&ouml;ylemek hedef saptırmak, yaklaşan se&ccedil;im i&ccedil;in bir kez daha dış g&uuml;&ccedil;ler yalanına başvurarak oy avcılığı yapmaktır. Kaldı ki İstanbul&rsquo;da kurulan tanzim satış noktalarının iki g&uuml;n&uuml;nde 400 bin TL zarar ettiği ifade ediliyor. Aradaki zarar yine halkın cebinden &ccedil;ıkıyor.</p> <p><strong>&lsquo;SEBZE VE MEYVE FİYATLARI BİR YILDA Y&Uuml;ZDE 64 ARTTI&rsquo;</strong></p> <p>&Uuml;lkede Tarım, H&uuml;k&uuml;met politikalarıyla adım adım iflasın eşiğine s&uuml;r&uuml;klenmiştir. Sadece sebze ve meyvede bir yıllık satış fiyatı artışı y&uuml;zde 64&rsquo;&uuml; bulmuş durumdadır. Tarım alanları son 16 yıl i&ccedil;erisinde 26.5 milyon hektardan 23 milyon hektar alana d&uuml;şm&uuml;ş, bir başka deyişle, 3.5 milyon hektar tarım alanı betonlaştırılmıştır. Yine son 16 yılda tarımda 185 milyar dolar ithalata harcama yapılmıştır.</p> <p><strong>&lsquo;&Uuml;LKE, 5 &Uuml;R&Uuml;N DIŞINDA İTHALATA MUHTA&Ccedil; HALE GETİRİLDİ&rsquo;</strong></p> <p>&Uuml;lke 5 &uuml;r&uuml;n dışında tarımsal ithalata muhta&ccedil; hale getirilmiştir. G&uuml;mr&uuml;k vergisi oranları sıfıra &ccedil;ekilerek 126 &uuml;lkeden sebze ve meyve ithal edilmekte, &ccedil;ift&ccedil;i adil olmayan koşullarda satış yapmaya, uluslararası tekellerle yarıştırılmaya zorlanmaktadır. Gıda ve tarımsal &uuml;r&uuml;nlerde ithalat kapısının a&ccedil;ılması ve g&uuml;mr&uuml;k vergilerinin sıfırlanmasıyla tarımsal &uuml;retim H&uuml;k&uuml;met eliyle baltalanmaktadır.</p> <p><strong>&lsquo;İKTİDAR POP&Uuml;LİST POLİTİKALARLA HEDEF SAPTIRIYOR&rsquo;</strong></p> <p>İktidar bu &ccedil;&ouml;k&uuml;ş&uuml; tanzim satış gibi pop&uuml;list politikalarla, hedef saptırmalarla kamufle etmeye &ccedil;alışken y&uuml;kselen tohum, g&uuml;bre, mazot, elektrik, su fiyatları gibi tarımsal &uuml;retimdeki yapısal sorunlar t&uuml;m ger&ccedil;ekliği ile orta yerde durmaktadır.</p> <p><strong>&lsquo;SON 6 AYDA G&Uuml;BREYE Y&Uuml;ZDE 100 ZAM GELDİ&rsquo;</strong></p> <p>Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla maliyetine getirilerek satışa sunulduğu ifade edilen tanzim satışlar bir yanımızda dururken son altı ayda sadece g&uuml;breye gelen % 100&rsquo; l&uuml;k artışın arkasında da aynı Tarım Kredi Kooperatifleri bulunmaktadır. Sadece bu &ccedil;elişki bile H&uuml;k&uuml;met tarafından m&uuml;dahalenin ne kadar g&ouml;stermelik olduğunun bir resmidir.</p> <p><strong>&lsquo;TANZİM &Ccedil;ADIRLARI, HAL YASASININ ALT YAPISINI HAZIRLIYOR&rsquo;</strong></p> <p>Se&ccedil;im sonrasında Meclise gelmesi beklenen Hal Yasa Tasarısı ile T&uuml;rkiye genelindeki hallerin şirketlere devredilmesi g&uuml;ndemdedir. İktidar yap-işlet-devret modelini şimdi hallerde uygulamaya niyetlenmekte, tanzim satış noktalarıyla da bunun altyapısını hazırlamaktadır.</p> <p>Piyasayı &uuml;retici lehine d&uuml;zenleyen Fiskobirlik, Tekel gibi kurumlar &uuml;reticiye daha d&uuml;ş&uuml;k fiyatla g&uuml;bre veren Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri tek tek kapatıldı, yok edildi. Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve S&uuml;t &Uuml;r&uuml;nleri Kurumu &uuml;retimden &ccedil;ok ithal eden kurumlara d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;. &Uuml;reticiler, şirketlerle baş başa bırakılarak bir t&uuml;r s&ouml;zleşmeli &uuml;reticilik yaratıldı. Şimdi de işin pazarlama b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n Hal Yasası&rsquo;ndaki değişikliklerle ele alınması planlanıyor. &Ccedil;ift&ccedil;iler, k&uuml;&ccedil;&uuml;k &uuml;reticiler, s&ouml;zleşmeli &uuml;reticilikle şirketlerin sistemine bağlanarak yeni bir TEKEL oluşturmanın zemini yaratılıyor.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&lsquo;175 OLAN HAL SAYISI 30&rsquo;A İNDİRİLECEK&rsquo;</strong></p> <p>D&uuml;zenleme yasalaşırsa &uuml;lke genelindeki 175 olan hal sayısı 30&rsquo;a indirilecek, toptancı hallerini kurma ve işletme iznini Ticaret Bakanlığı verecek. &Ccedil;ift&ccedil;inin yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecr&uuml;besi s&ouml;zleşmeli &uuml;retimle şirketler tarafından satın alınacak. Hangi &uuml;r&uuml;n&uuml; ekecek, ne zaman ekecek, ne zaman hasat edecek hepsine şirketler karar verecek. &Ccedil;ift&ccedil;inin kendi toprağında s&ouml;z sahibi olması bitecek, kararı kendisinin vermediği toprağında iş&ccedil;ileştirilecek.</p> <p><strong>&lsquo;&Ccedil;&Ouml;Z&Uuml;M: S&Uuml;RD&Uuml;R&Uuml;LEBİLİR TARIM POLİTİKALARIDIR&rsquo;</strong></p> <p>Tanzim &ccedil;adırları &ccedil;&ouml;z&uuml;m değildir. Gıda, se&ccedil;im malzemesi yapılamayacak kadar ciddi bir konudur. Tarımdaki bu &ccedil;&ouml;k&uuml;ş&uuml;n sonunda daha ciddi gıda krizlerinin olacağı ortadadır. Tarım sekt&ouml;r&uuml; i&ccedil;in ge&ccedil;ici değil kalıcı &ccedil;&ouml;z&uuml;mler sunulmalıdır. Manavla, pazarcıyla m&uuml;cadele edileceğine &uuml;reticiyi ve t&uuml;keticiyi mağdur etmeyecek s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir, ekolojik, aile işletmeleri ile kooperatifleşmeyi &ouml;nceleyen tarım politikaları uygulanmalı, tarımda ithalat politikalarına son verilmelidir.&nbsp;</p>