Bizi takip edin
Bizi takip edin

Fast food ve psikolojik hastalıklar arasında bağ olduğu tespit edildi

26.2.2019 21:03:46
<div class="b-article__lead"> <p>International Journal of Food Sciences and Nutrition dergisinde yayınlanan araştırma sonu&ccedil;larının &ouml;zeti MedicalXpress portalında yer alıyor.</p> </div> <div class="b-article__text"> <p>&nbsp;</p> <p>Uzmanlar, sağlıklı beslenmeyen insanlarda psikolojik bozukluklara sağlıklı beslenenlere kıyasla daha fazla rastlandığını tespit etti.</p> <p>Araştırmacılar, Kaliforniya'da uzun s&uuml;reli sağlık durumunu izleme araştırmasının bir par&ccedil;ası olarak 2005-2015 yılları arasında ger&ccedil;ekleştirilen 240 binden fazla telefon anketinden elde edilen verileri analiz etti.</p> <p>Uzmanlar, anket katılımcılarının yaklaşık y&uuml;zde 17'sinin psikolojik hastalıkları bulunduğunu, y&uuml;zde 13.2'sinde orta dereceli psikolojik bozukluklar olduğunu ve y&uuml;zde 3.7'sinde ağır psikolojik bozukluklar olduğu sonucunu &ccedil;ıkardı.</p> &Ouml;zellikle, fazla şeker t&uuml;ketiminin bipolar bozuklukla ilişkili olduğu, kavrulmuş veya fazla miktarda şeker ve işlenmiş tahıl i&ccedil;eren gıda t&uuml;ketiminin depresyonla bağlantılı olduğu tespit edildi. <p>Hekimlerin diyetin zihinsel sağlık &uuml;zerindeki etkisini incelemelerinin zamanının geldiğini belirten araştırmacı Do&ccedil;ent Jim E.Banta, "Bu ve buna benzer araştırmalar davranışsal tıp alanındaki terapiler i&ccedil;in &ccedil;ok &ouml;nemli olabilir" dedi.</p> <p>Analiz sonu&ccedil;larının diğer &uuml;lkelerde yapılan benzer &ccedil;alışmaların sonu&ccedil;larına benzediğine vurgu yapan Banta, bu soruya kesin bir yanıtın verilebilmesi i&ccedil;in ek araştırmalara ihtiya&ccedil; olduğunu da s&ouml;zlerine ekledi.</p> </div>